Item: PRJ.DANBOL.3.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Onderwijsproduct Projecten 9 (PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze Authentieke Leeractiviteit (ALA) wordt gegeven in de vorm van een project, getiteld PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer. De student doorloopt daarbij de volgende stappen:

 • Oriënteren;
 • Plannen en voorbereiden;
 • Uitvoeren
 • Opleveren en evalueren

Tijdens het project werkt de student aan de competenties analyseren, configureren, creëren, evalueren, formuleren, innoveren, installeren, inzetten, leveren, omgaan, onderzoeken, opleveren, oplossen, opvolgen, preventeren, rapporteren, uitvoeren.

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid kan worden uitgevoerd gedurende één lesperiode van 10 weken. De student wordt begeleid bij het maken van de opdrachten tijdens de leereenheid. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Voor het evalueren van de leereenheid worden de producten van de student beoordeeld. De student dient een portfolio samen te stellen met de volgende producten:

 • Doel van de projecttaak (een A4); Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1);
 • Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,; benodigde hardware; Planning werkzaamheden;
 • Werkbonnen (bijlage 2); Ingevuld portfolioformulier;
 • Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1); Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3); Ingevulde monitor (bijlage 4);

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven competenties.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

Je gaat 10 weken lang werken aan het project PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer. Daarbij werk je aan de volgende opdrachten:

 • Bestudeer READER; Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden; Schrijf op wat je wel kunt en wat niet; Vul je POP formulier in;
 • Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
 • Werkbon 1 - Configureren server; Werkbon 2 - Configureren client; Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory;
 • Werkbon 4 - Oplossen storing na update; Werkbon 5 - Oplossen storing audio; Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein;
 • Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte; Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations; Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade;
 • Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren; Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem; Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
 • Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften; Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW); Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)

Uitvoering en begeleiding

Je werkt zelfstandig aan het project. De resultaten van je werk verzamel je in een portfolio. Tijdens het maken van de opdrachten wordt je begeleid. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode worden de producten in je portfolio beoordeeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als de beoordeling van je portfolio minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

 • READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
 • BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
 • BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
 • BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
 • BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 • BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
 • BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
Roosternaam:PRJ
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2024
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:10
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid Projecten 9