Item: LINUX.DANBOL.3.0.4 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 installeren
 testen
 oplossen
 installeren
Het GNU/Linux besturingssysteem Begrippen: Linus Torvalds, Commando's, Root
 Commando’s: apt-get, su, sudo, ls, mkdir
 Symbolen: Tilde (“~”)
Terminal installatie Terminal installeren
 Feed-back
INTERNET: Linux 01 Installatie-GCC.pdf
2
2 installeren
 testen
 oplossen
Internet analyse met Telnet Begrippen: Line/packet switching, MIME Header, Poort 80, HTTP Protocol
 Commando’s: tee, telnet
 Symbolen: Pijpleiding (“|”)
Telnet hacking Homepage opvragen
 MIME-header opvragen
 Feed-back
INTERNET: Linux 02 Telnet Hacking.pdf
2
3 testen
 oplossen
 vervangen
 kopiëeren
De vi tekstbewerker Begrippen: Teletype
 Commando’s: ed, ex, vi, echo, less
 Symbolen: Zoeken (“/”), Redirection (“>”)
Werken met vi Naar “Ex mode”
 Naar “Visual mode”
 Zoeken
 Vervangen
 Kopiëeren
 Feed-back
INTERNET: Linux 03 Werken-met-vi.pdf
2
4 installeren
 configureren
 testen
 oplossen
 installeren
 compileren
 testen
 configureren
De GNU Compiler Collectie (GCC) Begrippen: Richard Stallman, Broncode, CopyLeft, Poort 25, SMTP
 Commando’s: cd, tar, make, history, wget
 Bestanden: /usr/local/src
Installatie huiswerksysteem GCC Installeren
 Broncode neerladen en uitpakken
 Broncode compileren
 SMTP Poort 25 testen
 E-Mail configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 04 Huiswerksysteem.pdf
2
5 testen
 oplossen
 installeren
 installeren
 controleren
Linux Daemons Begrippen: Log bestanden, Poort 80, HTTP, Daemons
 Commando’s: apt-get, netstat, grep, ps, service
 Bestanden: /var/log
Installatie Apache Apache installeren
 Actieve programma’s bekijken
 Poort 80 controleren
 Feed-back
INTERNET: Linux 05 Apache Installatie.pdf
2
6 testen
 oplossen
 configureren
 configureren
 configureren
Het Linux mappensysteem Begrippen: Linux directory-structuur, Poort 53, DNS, Mini-DNS
 Bestanden: /etc/hosts
 Commando’s: tail
 Symbolen: Hekje (“#”)
Configuratie Apache DNS configureren
 Apache configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 06 Apache Configuratie.pdf
2
7 testen
 oplossen
 opzoeken
 controleren
 configureren
 testen
Linux configuratiebestanden Begrippen: Apache directieven (VirtualHost, ServerName, DocumentRoot, Options)
 Commando’s: hostname, apachectl
 Symbolen: Hekje (“#”),
Configuratie Virtual Host Opzoeken host-naam
 Downloads map controleren
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 07 Apache VirtualHost.pdf
2
8 configureren
 testen
 oplossen
 configureren
 testen
Linux gebruikers en groepen Begrippen: Toegangsrechten, Octale getallen, Apache directieven (AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require)
 Commando’s: touch, chgrp, chmod, htpasswd
Configuratie Login Apache gebruiker toevoegen
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 08 Apache Login.pdf
2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Telnet en Apache Opleveren van een werkende webserver Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2