Item: LINUX.DANBOL.3.0.5 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 configureren
 controleren
 configureren
 oplossen
Linux, Apache, MySQL en PHP (LAMP) Begrippen: back-end, front-end, Local host, Proxy, Luisterende interfaces, Dedicated servers
 Commando’s: mv, netstat
 Symbolen: Zoeken (“/”)
Configuratie Apache back-end De luisterende interfaces controleren
 De back-end configureren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 21 LAMP Apache-back-end-configuratie.pdf
2
2 installeren
 aanmaken
 aanmaken
 oplossen
De MySQL database server Begrippen: Local host, Linux gebuikersrechten, unprivileged user, Databases
 Commando’s: useradd, usermod, chown
Installatie MySQL Unprivileged user aanmaken
 Systeem-databases aanmaken
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 22 LAMP Installatie-MySQL.pdf
2
3 installeren
 installeren
 controleren
De PHP scripting language Begrippen: Apache modules, PHP zuigt, programmeertalen
 scriptingtalen
Installatie PHP Installeren PHP
 Installatie PHP controleren
 Feed-back
INTERNET: Linux 23 LAMP Installatie-PHP.pdf
2
4 aanmaken
 aanmaken
Linux shell scripting Begrippen: Run-levels, Bourne Again Shell (bash), Hash bang (#!/bin/sh)
 Commando’s: killall, bash
Aanmaken Deamon opstart-script Aanmaken shell-script
 Feed-back
INTERNET: Linux 24 LAMP Daemon-shell-script.pdf
2
5 installeren
 oplossen
 configureren
 configureren
 configureren
 configureren
 testen
 oplossen
Content Management Systems (CMS) Begrippen: CMS, Problemen oplossen, Over domeinnamen, Mini-DNS
 Bestanden: /etc/hosts
 Commando’s: mysqladmin, wget
Installatie WordPress Broncode neerladen en uitpakken
 Database configureren
 WordPress configureren
 DNS configureren
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 25 LAMP Installatie-WordPress.pdf
2
6 installeren
 configureren
 configureren
 configureren
Database beheer Begrippen: Structured Query Language (SQL)
 phpMyAdmin
Installatie phpMyAdmin Broncode neerladen en uitpakken
 phpMyAdmin configureren
 DNS configureren
 Apache configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 26 LAMP Installatie-phpMyAdmin.pdf
2
7 installeren
 configureren
 testen
 aanmaken
De NGinX webserver Begrippen: NGinX
 Proxy mechanisme
Installatie Nginx front-end Wijzigen luisterende interface
 Aanmaken website
 Feed-back
INTERNET: Linux 27 LAMP Nginx-front-end-installatie.pdf
2
8 testen
 oplossen
Apache stress testing Commando’s: ab
Apache performance tuning  Feed-back
 2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Content Management Systems (LAMP en WordPress) Opleveren van een werkende LAMP server Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2