Item: LINUX.DANBOL.4.0.10 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 configureren
 controleren
 uitvoeren
 oplossen
Linux in een Windows domein Domain Controller
 likewise-open
 nslookup
 Active Directory
 DNS
 hostname
 dnscmd
Configureren server FQDN van de server controleren
 Reverse lookup uitvoeren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 61 WINDC Configuratie-server.pdf
2
2 configureren
 instellen
 controleren
 uitvoeren
 oplossen
Configuratie Linux domein Resolver
 LDAP
 resolv.conf
Configureren client De resolver instellen
 FQDN van de client controleren
 Reverse lookup uitvoeren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 62 WINDC Configuratie-client.pdf
2
3 installeren
 configureren
 testen
 oplossen
Simple Authentication and Security Layer (SASL) SASL
 Versleutelingsmechanismen
 ldapsearch
 saslauthd
 testsaslauthd
Installeren SASL Mechanismen op de DC opvragen
 De saslauthd configureren
 De saslauthd testen
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 63 WINDC Installatie-SASL.pdf
2
4 installeren
 testen
 configureren
 activeren
 configureren
 genereren
 controleren
 testen
Sendmail AUTH via SASL Sendmail AUTH mechanismen
 Sendmail.conf
 m4
 sendmail.mc
 maillog
Configureren Sendmail AUTH via SASL De saslauth daemon activeren
 Sendmail configureren
 Configuratiebestand genereren
 Capabilities controleren
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 64 WINDC Sendmail-AUTH-via-SASL.pdf
2
5 installeren
 testen
 installeren
 opzoeken
 configureren
 testen
 testen
Samba winbind nmblookup
 smb.conf
 net
 wbinfo
Installeren winbind Opzoeken Windows werkgroep
 Winbind configureren
 Configuratie testen
 Lid worden van het Windows domein
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 65 WINDC Installatie-winbind.pdf
2
6 installeren
 configureren
 configureren
 controleren
 testen
Pluggable Authentification Module (PAM) PAM
 Apache VirtualHost
Installeren Apache mod_auth_pam PAM configureren
 Apache configureren
 Controleren configuratie
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 66 WINDC Apache-mod auth pam.pdf
2
7 configureren
Inloggen via winbind /etc/pam.d
 DHCP
Configureren pam_winbind  Feed-back
 2
8 configureren
De Windows home folder NetBIOS
Configureren home folder  Feed-back
 2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Linux in een Windows domein Opleveren van een werkende Windows client Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2