Item: NED.HLS12.4.0.12 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak NED, Auteur HLS12, Niveau 4, Cohort 2023, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 voeren
 argumenteren
 inleveren
Spreken en gesprekken voeren Spreken 3F, Theorieles, Een monoloog houden, argumenteren
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 1 (Openingen van een monoloog)
 3F Doelen en behoeften (BSH6.2)
  Opdracht 1: spreekplan
 (Inleveren tijdens de 2e les)
  2
2   3F De hoofdgedachte in een informatieve tekst (BSH2.1)
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 1 (Letten op non-verbale communicatie)
  Opdracht 2: presentatie
 (Uitvoering volgens planning, week 3 t/m 8)
  2
3 voeren
 inleveren
  MBO-breed, niveau 3-4, Les 2 (Een telefoongesprek voeren (1)
 3F Inleiding, kern en slot (BSH3)
 3F Tekststructuren en signaalwoorden
 3F Hoofd- en bijzaken (BSH5.1)
  Opdracht 3: interview
 (Inleveren voor les 6)
  2
4 voeren
 anderen
  MBO-breed, niveau 3-4, Les 3 (Een verkoopgesprek voeren (1)
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 4 (Een klacht indienen (1)
 3F Feiten, meningen, standpunten
 3F Drogredenen (BSH5.3)
 3F Samenvatten voor anderen (BSH8.2)
    2
5    Uitloop
    2
6 reageren
  Theorieles, Soorten gesprekken
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 5 (Reageren op een klacht (1), samenvatten)
    2
7   MBO-breed, niveau 3-4, Les 6 (Kritiek geven/krijgen, ervaringen uitwisselen, afspraken maken)
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 7 (Uitleg geven)
 MBO-breed, niveau 3-4, Les 8 (Een evaluatie maken)
    2
8   MBO-breed, niveau 3-4, Les 9 (een reflectiegesprek)
 De functie van tekstdelen, slechtnieuwsgesprek
 Conclusies trekken
 Achterliggende bedoelingen
  Opdracht 4: adviesgesprek
 (Uitvoering voor week 10)
  2
9 AFRONDING EN HERKANSINGEN