Item: PRJ.DANBOL.3.0.1 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
PT01 - De hardware shop• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van het project
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
10
2• plannen
• voorbereiden
• voeren
• voeren
Planning en voorbereiding• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
10
3• uitvoeren
• inbouwen
• vervangen
• resetten
• plaatsen
• plaatsen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
10
4• uitvoeren
• oplossen
• plaatsen
• testen
• herstellen
• testen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
10
5• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie Hardware shop - Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
10
6• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
• voeren
PT01B - In de winkel• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
7• oriënteren
Oriλntatie In de winkel - Oriλnteren • Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
 10
8• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding In de winkel - Plannen en voorbereiden • Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
 10
9• uitvoeren
Uitvoering In de winkel - Uitvoeren • Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
 10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie In de winkel - Opleveren en evalueren   10