Item: PRJ.DANBOL.3.0.10 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• instrueren
• presenteren
• initiëren
• organiseren
• oriënteren
• voeren
PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2 Oriλnteren;• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
10
2• plannen
• voorbereiden
  Plannen en voorbereiden• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
 10
3• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
  10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
 10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10