Item: PRJ.DANBOL.3.0.2 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• leveren
• oriënteren
• lezen
• voeren
• schrijven
PT02 - Het bedrijf Installsoft• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriλnteren• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
• Doel van de projecttaak (een A4)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
2• oriënteren
Oriλntatie• Hoe schrijf je een stuk?
Oriλnteren• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
10
3• plannen
• voorbereiden
• schrijven
• schrijven
Planning en voorbereiding• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
4• uitvoeren
Windows image-bestanden• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
10
5• uitvoeren
Installatie-CD’s• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
10
6• uitvoeren
Dual-boot systemen• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
10
7• uitvoeren
Windows gebruiker-accounts• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
10
8• opleveren
• evalueren
• schrijven
• schrijven
Evaluatie• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
10
9• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10