Item: PRJ.DANBOL.3.0.8 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• analyseren
• onderzoeken
• oriënteren
• voeren
PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
10
2• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
3• assembleren
• installeren
• configureren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• leveren
• uitvoeren
• adviseren
• installeren
• configureren
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• Uitwerking Werkbon 3
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
  10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
 10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer een DMDB
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10