Item: PRJ.DANBOL.3.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• oriënteren
• voeren
PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer Oriλnteren;• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
10
2• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden;• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
 10
3• analyseren
• innoveren
• leveren
• uitvoeren
• configureren
• configureren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
10
4• uitvoeren
• oplossen
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
  10
5• uitvoeren
• onderzoeken
• installeren
• configureren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
10
6• uitvoeren
• preventeren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
10
7• uitvoeren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
  10
8• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10