Item: PRJ.PRS01.4.0.10 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 inventariseren
 documenteren
 realiseren
 testen
Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker Project start-up Opstellen SWOT
 Opstellen POP
 SWOT
 POP
 10
2 onderzoeken
  Initiatief Doorlezen project-start-up
 Doorlezen gegevens
 Onderzoeken haalbaarheid
 Opstellen projectvoorstel
 Projectvoorstel
 10
3   Definitie Opstellen plan van aanpak
 Opstellen tijdsplanning
 Projectplan
 10
4 benoemen
  Ontwerp Inventarisatie eisen en wensen
 Benoemen functionaliteiten
 Ontwerp netwerk en systemen
 Opstellen functioneel ontwerp
 Functioneel ontwerp
 10
5   Werkvoorbereiding Opstellen technisch ontwerp
 Opstellen testplan
 Technisch ontwerp
 10
6 uitvoeren
 realiseren
  Realisatie Bouw netwerk en systemen
 Uitvoeren tests
 Bijhouden project- en systeemdocumentatie
 Realiseren systeem
 10
7 uitvoeren
  Oplevering Oplevering netwerk en systemen
 Uitvoeren acceptatietests
 Acceptatie-testrapport
 10
8   Nazorg Evaluatie
 Reflectie
 Evaluatieverslag
 Reflectieverslag (individueel)
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10