Item: PRJ.PRS01.4.0.4 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• implementeren
• evalueren
• bestuderen
Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood Start-up• Evalueren vorig project
• Indelen projectgroepen
• Bestuderen projectwijzer
• Discussie
INTERNET: bronnen pw4.pdf
READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
10
2• inventariseren
• inventariseren
  Klantvraag• Inventariseren huidige situatie
• Inventariseren gewenste situatie
• Interviewen klant
 • BIJLAGE:Organogram
• Implementatieplan
10
3• oriënteren
Oriλntatie• Wat is een agenda
• Wat zijn notulen
Oriλnteren• Maken agenda vergadering
• Projectteamoverleg
• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
4• plannen
Planning• Wat is een (globale) projectplanning
• Wat is een SWOT
• Wat is een POP
Plannen• Maken globale projectplanning
• Opstellen SWOT en POP (individueel)
• Aftekenen globale projectplanning
• Aftekenen SWOT en POP
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
5• voorbereiden
• bestuderen
• implementeren
Voorbereiding• Wat is een implementatieplan
• Wat is een detailplanning
• Wat is een testplan
• MS Project
• Wat is een urenbegroting
Voorbereiden• Bestuderen implementatieplan
• Aanvullen implementatieplan
• Maken detailplanning
• Maken testplan
• Opstellen urenbegroting
• Aftekenen volledig implementatieplan
• Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan)
• Aftekenen detailplanning
• BIJLAGE:Implementatieplan
• BIJLAGE:Over implementeren
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
6• uitvoeren
• uitvoeren
Implementatie• Wat is een urenrapportage
• Hoe schrijf je een handleiding
• Hoe informeer je de gebruikers
Uitvoeren• Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan)
• Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers)
• Maken handleiding beheerders
• Aftekenen communicatieplan
• Demonstratie informatiesysteem
• Aftekenen instructies beheerders
• Aftekenen urenrapportage
• BIJLAGE:Implementatieplan
10
7• testen
• uitvoeren
Acceptatie• Wat is een acceptatietest
Testen• Uitvoeren testplan
• Maken rapport testplan
• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
8• opleveren
• evalueren
• opleveren
• evalueren
• presenteren
Oplevering• Hoe geef je een presentatie
Opleveren en Evalueren• Opleveren project
• Evalueren
• Presenteren nieuw informatiesysteem
• Aftekenen projectdossier of projectarchief
• Aftekenen urenrapportage
 10
9• controleren
Reflectie• Wat ging goed
• Wat ging mis
• Wat ga ik anders doen
Controleren• Maken reflectieverslag
• Afrondend gesprek en aftekenen
 10
10   Herkansing   10