Item: PROG.CHRBER.4.0.2 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PROG, Auteur CHRBER, Niveau 4, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 markeren
 coderen
Hoofdstuk 11 - Kleur, randen en achtergronden; Kleurwaarden
 Kleur van tekst
 De achtergrond
 Kleurverlopen
 Afgeronde hoeken
 Randafbeelding
 Schaduw
Coderen van visuele elementen  Oefeningen
 2
2 markeren
 ontwerpen
Hoofdstuk 12 - Lay-outs maken; Media queries en responsive design
 Media queries: breekpunten in de lay-out
 Lay-out met positionering en floats
 Flexibele lay-out met flexbox
 Flexcontainers en flexitems
 Het assenstelsel van de flex-flow
 Flexitems schalen
 Flexitems uitlijnen
 Een lay-out maken met flexbox
 Verder ontdekken
Ontwerpen van lay-outs  Oefeningen
 2