Item: ISW.BSS05.4.0.12 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Leereenheid ISW 12 (Installatie software)

1. Naam leereenheid
Naam leereenheid:Installatie software - Reflection
Type leereenheid:VGT/KGC
 
2. Specificatie
Crebotraject:25189 - ICT Beheerder
Cluster:Leerjaar 3
Taakklasse:Periode 12
 
3. Plaats in een crebotraject (bij overlap van leereenheden)
Crebotraject:25190 - Netwerk- en Mediabeheerder
Cluster:Leerjaar 3
Taakklasse:Periode 12
 
4. Beschrijving van de beroepssituatie behorende bij deze leereenheid

Beschrijving (docent)

Tijdens deze periode wordt het onderwerp Reflection behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

Beschrijving (student)

Tijdens deze periode gaan we het onderwerp Reflection behandelen. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

 
5. Leerdoelen leereenheid

Leerdoelen (student)

Aan het einde van periode 12 ben je in staat tot:

 • Deploying an AD CS Two-Tier PKI Hierarchy
 • Demonstrate DirectAccess Single Server Setup with Mixed IPv4 and IPv6 in Windows Server 2012
 • Demonstrate DirectAccess with Network Access Protection
 • Install SQL Server 2012 SP1 Enterprise

Leerdoelen (docent)

Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat tot het benoemen, beschrijven, herkennen van:

 • Implementing Active Directory Certificate Services
 • Configuring and Troubleshooting Remote Access
 • Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
 • Implementing Network Access Protection
 • Installing and Configuring SQL Server 2012
 • Implementing Update Management
 • Deadline
 • Final test
 • Reflection
 
6. Voorwaarden voor deelname aan leereenheid
Geen
 
7. Beoordeling leereenheid
Ontwikkelingsgericht
 
8. Aantal SBU's

Het aantal SBU's is: 15 (10 weken x 2 x 0,75uur)

 
9. Studiepunten

Het aantal studiepunten is: Berekening: 0,5625 pnt / Suggestie: 15 pnt

 
10. BIG uren

Het aantal BIG-uren is: n.v.t.

 
11. Opmerkingen

Geen