Vak: DCN | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Leereenheid DCN 1 (Data-communicatienetwerken)

1. Naam leereenheid
Naam leereenheid:Data-communicatienetwerken - <x-theorie>
Type leereenheid:VGT/KGC
 
2. Specificatie
Crebotraject:25189 - ICT Beheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 1
 
3. Plaats in een crebotraject (bij overlap van leereenheden)
Crebotraject:25190 - Netwerk- en Mediabeheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 1
 
4. Beschrijving van de beroepssituatie behorende bij deze leereenheid

Beschrijving (docent)

Tijdens deze periode wordt het onderwerp <x-theorie> behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

Beschrijving (student)

Tijdens deze periode gaan we het onderwerp <x-theorie> behandelen. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

 
5. Leerdoelen leereenheid

Leerdoelen (student)

Aan het einde van periode 1 ben je in staat tot:

  <x-praktijk-lijst>

Leerdoelen (docent)

Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat tot het installeren van:

  <x-theorie-lijst>
 
6. Voorwaarden voor deelname aan leereenheid
Geen
 
7. Beoordeling leereenheid
Ontwikkelingsgericht
 
8. Aantal SBU's

Het aantal SBU's is: 15 (10 weken x 2 x 0,75uur)

 
9. Studiepunten

Het aantal studiepunten is: Berekening: 0,5625 pnt / Suggestie: 15 pnt

 
10. BIG uren

Het aantal BIG-uren is: n.v.t.

 
11. Opmerkingen

Geen

Leereenheid DCN 1 (Data-communicatienetwerken)

1. Naam leereenheid
Naam leereenheid:Data-communicatienetwerken - Cisco lessen
Type leereenheid:VGT/KGC
 
2. Specificatie
Crebotraject:25189 - ICT Beheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 1
 
3. Plaats in een crebotraject (bij overlap van leereenheden)
Crebotraject:25190 - Netwerk- en Mediabeheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 1
 
4. Beschrijving van de beroepssituatie behorende bij deze leereenheid

Beschrijving (docent)

Tijdens deze periode wordt het onderwerp Cisco lessen behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

Beschrijving (student)

Tijdens deze periode gaan we het onderwerp Cisco lessen behandelen. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

 
5. Leerdoelen leereenheid

Leerdoelen (student)

Aan het einde van periode 1 ben je in staat tot:

 • Oefeningen in PT over subnetting
 • Configuraties in Routers en Switches
 • Geavanceerde CLI configuraties in Routers&Switches

Leerdoelen (docent)

Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat tot het van:

 • Cisco lessen
 • Chapter 2 IPv4 subnetting
 • Cisco lessen
 
6. Voorwaarden voor deelname aan leereenheid
Geen
 
7. Beoordeling leereenheid
Ontwikkelingsgericht
 
8. Aantal SBU's

Het aantal SBU's is: 15 (10 weken x 2 x 0,75uur)

 
9. Studiepunten

Het aantal studiepunten is: Berekening: 0,5625 pnt / Suggestie: 15 pnt

 
10. BIG uren

Het aantal BIG-uren is: n.v.t.

 
11. Opmerkingen

Geen

Leereenheid DCN 2 (Data-communicatienetwerken)

1. Naam leereenheid
Naam leereenheid:Data-communicatienetwerken - VLAN concept
Type leereenheid:VGT/KGC
 
2. Specificatie
Crebotraject:25189 - ICT Beheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 2
 
3. Plaats in een crebotraject (bij overlap van leereenheden)
Crebotraject:25190 - Netwerk- en Mediabeheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 2
 
4. Beschrijving van de beroepssituatie behorende bij deze leereenheid

Beschrijving (docent)

Tijdens deze periode wordt het onderwerp VLAN concept behandeld. De focus van deze periode ligt op het Opzet Basis Vlan in PT.

Beschrijving (student)

Tijdens deze periode gaan we het onderwerp VLAN concept behandelen. De focus van deze periode ligt op het Opzet Basis Vlan in PT.

 
5. Leerdoelen leereenheid

Leerdoelen (student)

Aan het einde van periode 2 ben je in staat tot:

 • Opzet Basis Vlan in PT
 • opdrachten doen in PT
 • Klassikaal uitoeren in PT met extra opdrachten ter ondersteuning
 • Klassikaal uitoeren in PT
 • Praktijkopdrachten uitvoeren

Leerdoelen (docent)

Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat tot het uitoeren, uitvoeren van:

 • VLAN concept
 • verder met VLAN concept
 • Inter- VLAN concept over grote netwerken
 • Inter-Vlan met IPv6
 • Routing Concepts
 
6. Voorwaarden voor deelname aan leereenheid
Geen
 
7. Beoordeling leereenheid
Ontwikkelingsgericht
 
8. Aantal SBU's

Het aantal SBU's is: 15 (10 weken x 2 x 0,75uur)

 
9. Studiepunten

Het aantal studiepunten is: Berekening: 0,5625 pnt / Suggestie: 15 pnt

 
10. BIG uren

Het aantal BIG-uren is: n.v.t.

 
11. Opmerkingen

Geen