Item: BPV.LKV01.2.0.8 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:BPV (Beroepspraktijkvorming)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2024
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode8
Duur Aantal weken: 1
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp <x-theorie-titel> behandeld. De focus van deze periode ligt op het Stage niveau 2.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 8 is de leerling in staat tot het van:

    <x-theorie-lijst>
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

    <x-kerntaak>

Werkprocessen:

    <x-werkproces>
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

    <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
    <x-middelen-lijst>