Item: DCN.JAARA.4.0.1 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:DCN (Data-communicatienetwerken)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2023
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode1
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Cisco lessen behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 1 is de leerling in staat tot het van:

 • Cisco lessen
 • Chapter 2 IPv4 subnetting
 • Cisco lessen
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>