Item: HWS.DANBOL.4.0.1 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:HWS (Basis hard- en software)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2023
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode1
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Basis hard- en software 1 behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 1 is de leerling in staat tot het automatiseren, benoemen, beschrijven, controleren, herkennen, installeren, instellen, kinderen, testen, verwijderen van:

 • Hoofdstuk 1 - Devices - Componenten
 • Hoofdstuk 1 - Devices - Apparaten
 • Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Inleiding
 • Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Componenten
 • Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Configuratie
 • Hoofdstuk 3 - Storage devices
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • IM.P1-K2 Organiseren van een (bestaande) servicedesk
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
 • IM.B1-K2-W3 Evalueert de implementatie
 • IM.P1-K2-W2 Beheert een servicedesk
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
 • MB.B1-K1-W2 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

 1. CPU; Input devices; Storage devices; RAM; Output devices; Power source; Networking components
 2. Operating system; Desktop computers; Notebooks; Tablets; Smartphones
 3. PC components; Workstations; Desktop PC Case; Safety; Environmental conditions
 4. Motherboard; Processor families; Heat sink; Memory types; Onboard video; Onboard I/O; Power supply
 5. Firmware; Configure BIOS; Booting computer; Performance upgrade; Persistent storage upgrades
 6. Hard disk drives; Solid state drive; Optical drive; Accessory storage; Disk partitions; Defragmentation
Benodigdheden (middelen)
 • Toets: Basis hard- en software 1