Item: IHWP.FLC01.3.0.2 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:IHWP (Installatie hardware - praktijk)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2021
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode2
Duur Aantal weken: 4
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp <x-theorie-titel> behandeld. De focus van deze periode ligt op het UTP Kabel.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 2 is de leerling in staat tot het van:

  <x-theorie-lijst>
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K3-W1 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem
 • IM.B1-K3-W2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem
 • MB.B1-K1-W2 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
 • MB.B1-K1-W3 Realiseren van verbindingen
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>