Item: MSW.DDIEP.4.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:MSW (Microsoft Windows)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2023
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode9
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Lessen in windows 2012: P9 behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 9 is de leerling in staat tot het benoemen, beschrijven, herkennen van:

  • Lessen in windows 2012: P9
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

  • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

Werkprocessen:

  • IM.B1-K2-W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  1. ADDS/ DHCP/ DNS Groepen en gebruikers (KT1)
  2. IP Plan, Share en NTFS (KT1)
Benodigdheden (middelen)
    <x-middelen-lijst>