Vak: DCN | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:DCN (Data-communicatienetwerken)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2021
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode1
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp <x-theorie-titel> behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 1 is de leerling in staat tot het installeren van:

  <x-theorie-lijst>
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K2-W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
 • IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

 1. Chapter 0
 2. 1.3 The Network as a Platform; 1.4 The Changing Network Environment; 1.5 Summary
 3. 2.0 Introduction; 2.1 IOS Bootcamp
 4. 3.0 Introduction; 3.1 Rules of Communication
 5. Wireshark
 6. 3.2 Network Protocols and Standard
 7. 3.3 Data Transfer in the Network; 3.4 Summary
Benodigdheden (middelen)

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode1
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Cisco lessen behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 1 is de leerling in staat tot het van:

 • Cisco lessen
 • Chapter 2 IPv4 subnetting
 • Cisco lessen
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode2
Duur Aantal weken: 6
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp VLAN concept behandeld. De focus van deze periode ligt op het Opzet Basis Vlan in PT.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 2 is de leerling in staat tot het uitoeren, uitvoeren van:

 • VLAN concept
 • verder met VLAN concept
 • Inter- VLAN concept over grote netwerken
 • Inter-Vlan met IPv6
 • Routing Concepts
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.P1-K1 Ondersteunen van systeemgebruikers
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen
 • MB.P2-K1 Ondersteunen van gebruikers

Werkprocessen:

 • IM.P1-K1-W2 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
 • MB.P2-K1-W2 Mondeling toelichting geven aan gebruikers
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

 1. Static-Routing
 2. Static-Routing: verder
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>