Item: IHW.ZG001.2.0.3 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Onderwijsproduct Installatie hardware 3 (IHW)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze leereenheid is samengesteld uit een Kennisgerichte Cursus (KGC) en een Vaardigheidsgerichte Training (VGT). Tijdens de KGC worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Les 1: Inleiding tot computers; Les 5: Basisbeginselen voedingskabels;
 • Les 9: Voedingseenheid beschermen; Les 13: Inleiding tot moederborden;
 • Les 17: Microprocessors, in de centrale verwerkingseenheid (CPU); Les 21: Geheugen;
 • Les 25: Magnetische opslag (harde schijf); Les 29: Inleiding tot videoadapters;
 • Les 33: Printers; Les 37: Modem;
 • Les 41: BIOS-instellingen;

Tijdens de Vaardigheidsgerichte Training dient de student de volgende opdrachten uit te voeren:

 • Oefeningen

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid wordt uitgevoerd in de context van de Authentieke Leeractiviteit (ALA). De lessen kunnen worden gegeven in twee lesuren. In het eerste lesuur behandelt de docent klassikaal de onderwerpen uit de KGC. De lessen zijn gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Commando's;
 • Programma's;
 • Begrippen;
 • Symbolen;
 • Bestanden.

In het tweede lesuur werkt de student zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten, genoemd in de VGT. Tijdens de VGT wordt de student begeleid bij het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Beoordeling van opgedane kennis in deze leereenheid vindt plaats door middel van een schriftelijke (KGC) en een vaardigheidstoets (VGT).

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven vaardigheden.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

De lessen bestaan uit een theorie-gedeelte en een praktijk-gedeelte. Tijdens het theorie-gedeelte behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Aries - Hardware - Unit 1: Inleiding tot computers; Aries - Hardware - Unit 2: Inleiding tot de voedingseenheid;
 • Aries - Hardware - Unit 3: Voedingseenheid beschermen; Aries - Hardware - Unit 4: Inleiding tot moederborden;
 • Aries - Hardware - Unit 5: Microprocessors; Aries - Hardware - Unit 6: Geheugen en opslag apparaten;
 • Aries - Hardware - Unit 7: Harde-schijf onderdelen en verbindingen; Aries - Hardware - Unit 8: Video, geluid en invoerapparaten;
 • Aries - Hardware - Unit 9: Printers, draagbare apparaten, geluidspoorten; Aries - Hardware - Unit 10: Netwerken en het internet;
 • Aries - Hardware - Unit 11: Inleiding tot besturingssystemen;

Tijdens het praktijk-gedeelte ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

  <x-praktijk-lijst>

Uitvoering en begeleiding

De lessen worden gegeven in twee lesuren per week. Tijdens het eerste lesuur behandelen we klassikaal de theorie. Tijdens het tweede werk je zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt begeleid tijdens het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode krijg je een schriftelijke toets over de theorie. Tijdens de praktijk-lessen worden je prestaties wekelijks beoordeeld. Ook hier krijg je een cijfer voor.

De cijfers van de theorie-toets en de praktijkbeoordeling worden gemiddeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als je eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

  <x-middelen-lijst>
Roosternaam:IHW
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2024
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:<x-tijd>
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid IHW 3