Item: PRJ.DANBOL.3.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Onderwijsproduct Projecten 9 (PRJ)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze leereenheid is samengesteld uit een Kennisgerichte Cursus (KGC) en een Vaardigheidsgerichte Training (VGT). Tijdens de KGC worden de volgende onderwerpen behandeld:

  <x-lesstof-lijst>

Tijdens de Vaardigheidsgerichte Training dient de student de volgende opdrachten uit te voeren:

 • Bestudeer READER; Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden; Schrijf op wat je wel kunt en wat niet; Vul je POP formulier in;
 • Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
 • Werkbon 1 - Configureren server; Werkbon 2 - Configureren client; Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory;
 • Werkbon 4 - Oplossen storing na update; Werkbon 5 - Oplossen storing audio; Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein;
 • Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte; Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations; Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade;
 • Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren; Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem; Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
 • Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften; Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW); Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid wordt uitgevoerd in de context van de Authentieke Leeractiviteit (ALA). De lessen kunnen worden gegeven in twee lesuren. In het eerste lesuur behandelt de docent klassikaal de onderwerpen uit de KGC. De lessen zijn gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Commando's;
 • Programma's;
 • Begrippen;
 • Symbolen;
 • Bestanden.

In het tweede lesuur werkt de student zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten, genoemd in de VGT. Tijdens de VGT wordt de student begeleid bij het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Beoordeling van opgedane kennis in deze leereenheid vindt plaats door middel van een schriftelijke (KGC) en een vaardigheidstoets (VGT).

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven vaardigheden.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

De lessen bestaan uit een theorie-gedeelte en een praktijk-gedeelte. Tijdens het theorie-gedeelte behandelen we de volgende onderwerpen:

 • PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer

Tijdens het praktijk-gedeelte ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

 • Oriënteren;
 • Plannen en voorbereiden;
 • Uitvoeren
 • Opleveren en evalueren

Uitvoering en begeleiding

De lessen worden gegeven in twee lesuren per week. Tijdens het eerste lesuur behandelen we klassikaal de theorie. Tijdens het tweede werk je zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt begeleid tijdens het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode krijg je een schriftelijke toets over de theorie. Tijdens de praktijk-lessen worden je prestaties wekelijks beoordeeld. Ook hier krijg je een cijfer voor.

De cijfers van de theorie-toets en de praktijkbeoordeling worden gemiddeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als je eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

 • READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
 • BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
 • BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
 • BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
 • BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 • BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
 • BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
Roosternaam:PRJ
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2024
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:10
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid PRJ 9