Vak: DCN | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Onderwijsproduct Data-communicatienetwerken 1 (DCN)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze leereenheid is samengesteld uit een Kennisgerichte Cursus (KGC) en een Vaardigheidsgerichte Training (VGT). Tijdens de KGC worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Chapter 0
 • 1.3 The Network as a Platform; 1.4 The Changing Network Environment; 1.5 Summary
 • 2.0 Introduction; 2.1 IOS Bootcamp
 • 3.0 Introduction; 3.1 Rules of Communication
 • Wireshark
 • 3.2 Network Protocols and Standard
 • 3.3 Data Transfer in the Network; 3.4 Summary

Tijdens de Vaardigheidsgerichte Training dient de student de volgende opdrachten uit te voeren:

 • Inloggen Netacad; Installeren Packettracer 7;
 • 1.0.1.2 Class Activity - Draw Your Concept of the Internet.pdf; 1.2.4.4 Packet Tracer - Help and Navigation Tips.pdf; 1.2.4.5 Packet Tracer - Network Representation.pka
 • 2.1.4.6 Packet Tracer - Navigating the IOS.pdf; 2.1.4.6 Packet Tracer - Navigating the IOS.pka; 2.1.4.7 Lab - Establishing a Console Session with Tera Term.pdf
 • 2.2.3.4 Packet Tracer - Configuring Initial Switch Settings.pdf; 2.2.3.4 Packet Tracer - Configuring Initial Switch Settings.pka; 2.3.2.5 Packet Tracer - Implementing Basic Connectivity.pdf; 2.3.2.5 Packet Tracer - Implementing Basic Connectivity.pka
 • 2.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge.pdf; 2.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge.pka
 • 3.0.1.2 Class Activity - Designing a Communications System.pdf; 3.4.1.1 Lab - Installing Wireshark.pdf; 3.4.1.2 Lab - Using Wireshark to View Network Traffic.pdf
 • 3.2.4.6 Packet Tracer - Investigating the TCP-IP and OSI Models in Action.pdf; 3.2.4.6 Packet Tracer - Investigating the TCP-IP and OSI Models in Action.pka
 • Leren voor toets en (af)maken opdrachten

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid wordt uitgevoerd in de context van de Authentieke Leeractiviteit (ALA). De lessen kunnen worden gegeven in twee lesuren. In het eerste lesuur behandelt de docent klassikaal de onderwerpen uit de KGC. De lessen zijn gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Commando's;
 • Programma's;
 • Begrippen;
 • Symbolen;
 • Bestanden.

In het tweede lesuur werkt de student zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten, genoemd in de VGT. Tijdens de VGT wordt de student begeleid bij het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Beoordeling van opgedane kennis in deze leereenheid vindt plaats door middel van een schriftelijke (KGC) en een vaardigheidstoets (VGT).

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven vaardigheden.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

De lessen bestaan uit een theorie-gedeelte en een praktijk-gedeelte. Tijdens het theorie-gedeelte behandelen we de volgende onderwerpen:

  <x-theorie-lijst>

Tijdens het praktijk-gedeelte ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

  <x-praktijk-lijst>

Uitvoering en begeleiding

De lessen worden gegeven in twee lesuren per week. Tijdens het eerste lesuur behandelen we klassikaal de theorie. Tijdens het tweede werk je zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt begeleid tijdens het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode krijg je een schriftelijke toets over de theorie. Tijdens de praktijk-lessen worden je prestaties wekelijks beoordeeld. Ook hier krijg je een cijfer voor.

De cijfers van de theorie-toets en de praktijkbeoordeling worden gemiddeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als je eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

Roosternaam:DCN
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2021
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:2
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid DCN 1

Onderwijsproduct Data-communicatienetwerken 1 (DCN)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze leereenheid is samengesteld uit een Kennisgerichte Cursus (KGC) en een Vaardigheidsgerichte Training (VGT). Tijdens de KGC worden de volgende onderwerpen behandeld:

  <x-lesstof-lijst>

Tijdens de Vaardigheidsgerichte Training dient de student de volgende opdrachten uit te voeren:

 • Basis CLI configuraties in Routers&Switches; IPv4 configuraties in Router Interfaces

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid wordt uitgevoerd in de context van de Authentieke Leeractiviteit (ALA). De lessen kunnen worden gegeven in twee lesuren. In het eerste lesuur behandelt de docent klassikaal de onderwerpen uit de KGC. De lessen zijn gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Commando's;
 • Programma's;
 • Begrippen;
 • Symbolen;
 • Bestanden.

In het tweede lesuur werkt de student zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten, genoemd in de VGT. Tijdens de VGT wordt de student begeleid bij het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Beoordeling van opgedane kennis in deze leereenheid vindt plaats door middel van een schriftelijke (KGC) en een vaardigheidstoets (VGT).

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven vaardigheden.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

De lessen bestaan uit een theorie-gedeelte en een praktijk-gedeelte. Tijdens het theorie-gedeelte behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Cisco lessen
 • Chapter 2 IPv4 subnetting
 • Cisco lessen

Tijdens het praktijk-gedeelte ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

 • Oefeningen in PT over subnetting
 • Configuraties in Routers en Switches
 • Geavanceerde CLI configuraties in Routers&Switches

Uitvoering en begeleiding

De lessen worden gegeven in twee lesuren per week. Tijdens het eerste lesuur behandelen we klassikaal de theorie. Tijdens het tweede werk je zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt begeleid tijdens het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode krijg je een schriftelijke toets over de theorie. Tijdens de praktijk-lessen worden je prestaties wekelijks beoordeeld. Ook hier krijg je een cijfer voor.

De cijfers van de theorie-toets en de praktijkbeoordeling worden gemiddeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als je eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

  <x-middelen-lijst>
Roosternaam:DCN
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2021
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:<x-tijd>
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid DCN 1

Onderwijsproduct Data-communicatienetwerken 2 (DCN)

Algemene informatie onderwijsproduct

Beschijving (docent)

Inhoud

Deze leereenheid is samengesteld uit een Kennisgerichte Cursus (KGC) en een Vaardigheidsgerichte Training (VGT). Tijdens de KGC worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Static-Routing
 • Static-Routing: verder

Tijdens de Vaardigheidsgerichte Training dient de student de volgende opdrachten uit te voeren:

  <x-opdracht-lijst>

Uitvoering en begeleiding

De leereenheid wordt uitgevoerd in de context van de Authentieke Leeractiviteit (ALA). De lessen kunnen worden gegeven in twee lesuren. In het eerste lesuur behandelt de docent klassikaal de onderwerpen uit de KGC. De lessen zijn gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Commando's;
 • Programma's;
 • Begrippen;
 • Symbolen;
 • Bestanden.

In het tweede lesuur werkt de student zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten, genoemd in de VGT. Tijdens de VGT wordt de student begeleid bij het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt de student verder indien zij er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Beoordeling van opgedane kennis in deze leereenheid vindt plaats door middel van een schriftelijke (KGC) en een vaardigheidstoets (VGT).

De leereenheid is met succes afgerond als de student gemiddeld minimaal 5,5 van 10 punten behaalt op de gestelde leerdoelen en beschreven vaardigheden.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvangt de student alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 worden geen studiepunten toegekend.

Beschijving (student)

Inhoud

De lessen bestaan uit een theorie-gedeelte en een praktijk-gedeelte. Tijdens het theorie-gedeelte behandelen we de volgende onderwerpen:

 • VLAN concept
 • verder met VLAN concept
 • Inter- VLAN concept over grote netwerken
 • Inter-Vlan met IPv6
 • Routing Concepts

Tijdens het praktijk-gedeelte ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

 • Opzet Basis Vlan in PT
 • opdrachten doen in PT
 • Klassikaal uitoeren in PT met extra opdrachten ter ondersteuning
 • Klassikaal uitoeren in PT
 • Praktijkopdrachten uitvoeren

Uitvoering en begeleiding

De lessen worden gegeven in twee lesuren per week. Tijdens het eerste lesuur behandelen we klassikaal de theorie. Tijdens het tweede werk je zelfstandig aan het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt begeleid tijdens het maken van de opdrachten. De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en helpt je verder als je er alleen niet uitkomt.

Beoordeling

Aan het einde van de lesperiode krijg je een schriftelijke toets over de theorie. Tijdens de praktijk-lessen worden je prestaties wekelijks beoordeeld. Ook hier krijg je een cijfer voor.

De cijfers van de theorie-toets en de praktijkbeoordeling worden gemiddeld. Je hebt de lesperiode met succes afgerond als je eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Bij een eindcijfer van 5,5 of hoger ontvang je alle studiepunten. Bij een eindcijfer van minder dan 5,5 ontvang je geen studiepunten.

Benodigde faciliteiten (student)

  <x-middelen-lijst>
Roosternaam:DCN
Leerwegen:BOL
Varianten:Regulier
Lokaal type:Theorielokaal
Domein:Techniek & ICT
Opleidingsgroep:ICT
Cohortgeldigheid:2021
BOT:100%
In BPV:n.v.t.
Lesuren per week:<x-tijd>
Lesduur:45 minuten
Minimaal aantal deelnemers:1 klas
Ideale lesgroepgrootte:24
Maximaal aantal deelnemers:28
Docent bevoegdheid:LB
Kosten:Geen
Gekoppeld aan leereenheden: Leereenheid DCN 2