Auteur: DCK01 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Niveau 4

AuteurVakCohortPeriodeOmschrijvingStudielast
DCK01ENG 1Theorie Taalblokken 10 uur
DCK01ENG 2Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 1 t/m 4 en zin 1 t/m 20 10 uur
DCK01ENG 3TB: Lezen A2 en Luisteren A210 uur
Totaal 1e jaar, niveau 430 uur