Auteur: KT003 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Oriëntatie 1
Oriëntatie 2

Les 1
Les 2

 
2Handig optellen
Handig aftrekken

Les 3
Les 4

 
3Vermenigvuldigen

Les 5

 
4Delen
Optellen en aftrekken 1

Les 6
Les 7

 
5Optellen en aftrekken 2
Vermenigvuldigen en delen 1

Les 8
Les 9

 
6Vermenigvuldigen en delen 2
Breuken 1

Les 10
Les 11

 
7Breuken 2
Procenten 1
Breuken en procenten

Les 12
Les 13
Les 14

 
8Evaluatie vermenigvuldigen, breuken, procenten

  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Procenten 2
Decimalen

Les 15
Les 16

 
2Decimalen 2
Breuken 3

Les 17
Les 18

 
3Schatten
Verhoudingen

Les 19
Les 20

 
4Lengte en omtrek
Inhoud en bytes

Les 21
Les 22

 
5Gewicht
Temperatuur en tijd

Les 23
Les 24

 
6Referentiematen

Les 25

 
7EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten

  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Begrippen
Les 1
 
2Vormen
Les 2
 
3Grootheden
Les 3
 
4Plaatsbepalen
Les 4
 
5Hoeken
Les 5
 
6Meten
Les 6
 
7EINDTOETS Meten en Meetkunde
  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Diagrammen en grafieken
Les 1
 
2Diagrammen
Les 2
 
3Regelmaat
Les 3
 
4Regelmaat en getallen
Les 4
 
5EINDTOETS Verbanden
  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Rekenen zonder rekenmachine
Oriëntatie

Les 1
Les 2

 
2Negatieve getallen
Optellen en aftrekken

Les 3
Les 4

 
3Vermenigvuldigen en delen
Afronden met breuken en kommagetallen

Les 5
Les 6

 
4Rekenen met de rekenmachine
Rekenen in toepassingssituaties

Les 7
Les 8

 
5Breuken en procenten 1
Breuken en procenten 2

Les 9
Les 10

 
6Breuken en procenten 3
Verhoudingen

Les 11
Les 12

 
7Schaal
Breuken en procenten 3

Les 13
Les 14

 
8EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten

  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Schaal
Les 1
 
2Tijd
Les 2
 
3Omtrek, oppervlakte en inhoud
Les 3
 
4Samengestelde grootheden
Les 4
 
5Figuren
Les 5
 
6Meten en Meetkunde in het verkeer
Les 6
 
7Meten in recepten
 Les 7
 
8Meten en meetkunde in huis
Les 8
 
9Meten en meetkunde in de tuin
Les 9
 
10EINDTOETS Meten en Meetkunde
  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Gegevens verwerken
Les 1
 
2Gegevens samenvatten
Les 2
 
3Rekenen met tabellen 1
Les 3
 
4Rekenen met tabellen 2
Les 4
 
5Drie soorten grafieken
Les 5
 
6LesFormules
Les 6
 
7Formule en getal
Les 7
 
8Diagrammen en grafieken
Les 8
 
9EINDTOETS Verbanden
  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Rekenen zonder rekenmachine
Grote getallen

Les 1
Les 2

 
2Regels voor de volgorde van bewerkingen
Optellen en aftrekken in dagelijkse situaties

Les 3
Les 4

 
3Vermenigvuldigen en delen in dagelijkse situaties
Combineren van bewerkingen in berekeningen

Les 5
Les 6

 
4Breuken, procenten en decimalen
Rekenen met procenten in dagelijkse situaties

Les 7
Les 8

 
5Verhoudingen
Rekenen met verhoudingen in dagelijkse situaties

Les 9
Les 10

 
6EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten

  

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Schaal
Les 1
 
2Tijd
Les 2
 
3Omtrek, oppervlakte en inhoud
Les 3
 
4Samengestelde grootheden
Les 4
 
5Figuren
Les 5
 
6Meten en Meetkunde in het verkeer
Les 6
 
7Meten in recepten
Les 7
 
8Meten en meetkunde in huis
Les 8
 
9Meten en meetkunde in de tuin
Les 9
 
10EINDTOETS Meten en Meetkunde
Les 1
 

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Gegevens verwerken
Les 1
 
2Gegevens samenvatten
Les 2
 
3Rekenen met tabellen 1
Les 3
 
4Rekenen met tabellen 2
Les 4
 
5Ritme en regelmaat
Les 5
 
6Grafieken en diagrammen
Les 6
 
7Delen door vermenigvuldiging
Les 7
 
8EINDTOETS Verbanden