Item: LINUX.DRK01.3.0.5 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 powerpoint inleiding Linux Opdracht voor deze week
 installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9)
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2 Lezen Cursus Linux vanaf Daemons (blz 13) t/m Bootloader (blz 21)
 controle installatie ubuntu
 beantwoord de volgende vragen:
3 hoofdpunten eerste 21 bladzijden bespreken.
 Van Linux cursus blz 23 t/m 27 Unix commando’s bestuderen.
 Opdrachten
4 vragen vorige lessen bespreken
 rechten introductie
 Van Linux cursus blz 28 t/m 32 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
5 vragen vorige lessen bespreken
 vi introductie
 zoeken naar bestanden find, locate, whereis, which, type
 Van Linux cursus blz 33 t/m 40 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
6  Oefeningen LINUX editor vi (vim)
 
7 Vragen van de afgelopen weken
 Huiswerk les 1-3 behandelen
 Les 2.Oefeningen VI (2) blz 41-44
 vragen