Vak: PRJ | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT01 - De hardware shop
• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
• Doel van het project
2Planning en voorbereiding
• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
3Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
4Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
5Oplevering en evaluatie
Hardware shop - Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
6PT01B - In de winkel
• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
7Oriëntatie
In de winkel - Oriënteren
• Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
8Planning en voorbereiding
In de winkel - Plannen en voorbereiden
• Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
9Uitvoering
In de winkel - Uitvoeren
• Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
10Oplevering en evaluatie
In de winkel - Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT02 - Het bedrijf Installsoft
• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriënteren
• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van de projecttaak (een A4)
2Oriëntatie
• Hoe schrijf je een stuk?
Oriënteren
• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
3Planning en voorbereiding
• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden
• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
4Windows image-bestanden
• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren
• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
5Installatie-CD’s
• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren
• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
6Dual-boot systemen
• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren
• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
7Windows gebruiker-accounts
• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren
• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
8Evaluatie
• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren
• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
9Oplevering
Opleveren en evalueren
 
10Oplevering
Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT03 - Het buurthuis
• Doel van het project
• Groepsindeling
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak en de bijlagen?
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 3 Het Buurthuis. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 03 pop formulier.doc
• Schriftelijke samenvatting van de opdracht
• POP formulier
2Het vergroten van je hersencapaciteit
• Over het nut van aantekeningen
• Over Mindmaps
• Over de werking van computergeheugen
• Over de werking van het menselijk geheugen
• Over Geheugendumps
Plannen en voorbereiden
• Interview de klant (maak aantekeningen)
• Maak het Activiteitenplan (zie READER)
• Maak een Prioriteitenplanning
• BIJLAGE: tekening buurtcentrum de brink.xls
• BIJLAGE: PT03 Checklist Activiteitenplan.doc
• Activiteitenlijst
• Prioriteitenplanning
3Planning en voorbereiding
• Wat is een Activiteitenplan?
• Wat is een Prioriteitenplan?
Plannen en voorbereiden
• Bestudeer de plattegrond van het Buurthuis
• Vergelijk dit met de wensenlijst van de klant
• Schrijf een advies (offerte)
• Maak een lijst met benodigde materialen
• BIJLAGE: BUURTHUISCENTRUM-beginsituatie.doc
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 03 van het bestuur - vb wensen.doc
• Materialenlijst
4Planning en voorbereiding
• Hoe ziet een bestellijst eruit?
Plannen en voorbereiden
• Maak een Bestellijst
• Werk het Activiteitenplan bij
• Bestellijst
5Uitvoering
• Hoe maak je een image?
• Wat is een bechmark-test?
Uitvoeren
• Maak een image op CD of HDD
• Maak een docent-pc (VMWare)
• Voer de benchmark-tests uit
• SOFTWARE: Benchmark-software (3DMark, SiSoft Sandra, Memtest, Diagnostic Tools, MS Baseline Security Analyser)
• Een image
• Afgevinkte lijst met opdrachtpunten (activiteitenlijst)
• Testresultaten
6Uitvoering
• Hoe ziet een IP-plan eruit?
• Wat is een RAID configuratie?
Uitvoeren
• Maak een IP-Plan
• Maak een RAID1 configuratie
• Ontwerp een P2P netwerk in Packettracer
• Leg een peer-to peer netwerk aan met printen en filesharing (VMWare)
• Ingevuld formulier urenverantwoording
7Uitvoering
• Wat is een procedure?
• Hoe schrijf je een handleiding?
Uitvoeren
• Schrijf een procedure
• Schrijf een handleiding
• Bonus: Procedure
• Bonus: Handleiding
8Oplevering en evaluatie
• Hoe verkoop je je project aan de klant?
Opleveren en evalueren
• Maak een offerte
• Maak een PowerPoint presentatie
• Verkoop je project aan de klant
• Mondelinge presentatie (aan de klant)
• Evaluatieformulier
• Urenverantwoording
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT04 - Murphy’s autohandel
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 4 Murphy’s autohandel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Lijst met activiteiten
• Lijst met te ontwikkelen competenties
2Planning en voorbereiding
Plannen en voorbereiden
• Activiteitenplan
• (Prioriteiten)planning
• Materialenlijst
• Bestellijst
3Uitvoering
Uitvoeren
• Storingsvrij client-server netwerk
• Documentatie opgeloste storingen
• Formulier urenverantwoording
4Oplevering en evaluatie
Opleveren en evalueren
• Mondelinge presentatie met Criteriumgericht Interview
• Bijgewerkt POP-formulier
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier
• Beoordelingsmonitor
• Oplevering client-server systeem
• Verslag storingsoplossingen

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
• Uitwerking Werkbon 3
4 Uitvoeren
• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
 
5 Uitvoeren
• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
6 Uitvoeren
• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
7 Uitvoeren
• Installeer en configureer een DMDB
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
4 Uitvoeren
• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
 
5 Uitvoeren
• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
• BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 
6 Uitvoeren
• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
• BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 
7 Uitvoeren
• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2
Oriënteren
• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
3 Uitvoeren
• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
4 Uitvoeren
• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
5 Uitvoeren
• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
6 Uitvoeren
• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
 
7 Uitvoeren
• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
 
8 Opleveren en evalueren
• Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF
Start-up
READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF
 
2 Oriënteren
 
3 Plannen
 
4 Uitvoeren
 
5 Uitvoeren
 
6 Uitvoeren
 
7 Controleren
 
8 Evalueren
 
9 Oplevering
 
10 Herkansing
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
Start-up
• Evalueren vorig project
• Indelen projectgroepen
• Bestuderen projectwijzer
INTERNET: bronnen pw4.pdf
READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
• Discussie
2 Klantvraag
• Inventariseren huidige situatie
• Inventariseren gewenste situatie
• Interviewen klant
• BIJLAGE:Organogram
• Implementatieplan
 
3Oriëntatie
• Wat is een agenda
• Wat zijn notulen
Oriënteren
• Maken agenda vergadering
• Projectteamoverleg
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
4Planning
• Wat is een (globale) projectplanning
• Wat is een SWOT
• Wat is een POP
Plannen
• Maken globale projectplanning
• Opstellen SWOT en POP (individueel)
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
• Aftekenen globale projectplanning
• Aftekenen SWOT en POP
5Voorbereiding
• Wat is een implementatieplan
• Wat is een detailplanning
• Wat is een testplan
• MS Project
• Wat is een urenbegroting
Voorbereiden
• Bestuderen implementatieplan
• Aanvullen implementatieplan
• Maken detailplanning
• Maken testplan
• Opstellen urenbegroting
• BIJLAGE:Implementatieplan
• BIJLAGE:Over implementeren
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
• Aftekenen volledig implementatieplan
• Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan)
• Aftekenen detailplanning
6Implementatie
• Wat is een urenrapportage
• Hoe schrijf je een handleiding
• Hoe informeer je de gebruikers
Uitvoeren
• Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan)
• Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers)
• Maken handleiding beheerders
• BIJLAGE:Implementatieplan
• Aftekenen communicatieplan
• Demonstratie informatiesysteem
• Aftekenen instructies beheerders
• Aftekenen urenrapportage
7Acceptatie
• Wat is een acceptatietest
Testen
• Uitvoeren testplan
• Maken rapport testplan
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
8Oplevering
• Hoe geef je een presentatie
Opleveren en Evalueren
• Opleveren project
• Evalueren
• Presenteren nieuw informatiesysteem
• Aftekenen projectdossier of projectarchief
• Aftekenen urenrapportage
9Reflectie
• Wat ging goed
• Wat ging mis
• Wat ga ik anders doen
Controleren
• Maken reflectieverslag
• Afrondend gesprek en aftekenen
10 Herkansing
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2
• Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf
Presenteren project
• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
2 Oriënteren
• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
3 Definiëren
• PVA
• Go/No go
4 Ontwerpen
• FO netwerk
• FO website
• Opzet adviesrapport SD
• Go/No go
5 Voorbereiden
• TO Servicedesk (incl. Testplan)
• TO netwerk (incl. testplan)
• TO website (incl. Testplan)
• Go/No go
6 Realiseren
• Testopstelling ziekenhuis
• Website raamwerk
• Ingevulde checklist testplan ziekenhuis
• Ingevulde checklist testplan website
• Go/No go
7 Opleveren
• Presentatie netwerk & website
• Adviesrapport SD
• Demonstratie
8 Nazorg
• Reflectieverslag
• Projectdossier
• Projectverslag
• Reflectieverslag
9 Beoordelen
 
10 Herkansing
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma
• Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma.pdf
Presenteren project
• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
2 Oriënteren
• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
3 Definiëren
• Plan van aanpak (beperkt)
• Go/No go
4 Ontwerpen
• Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan
• Go/No go
5 Voorbereiden
• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
6 Realiseren
• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
7 Opleveren
• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
8 Nazorgen
• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
9 Beoordeling
 
10 Herkansing
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 12 - Thomson hotels
• Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf
Presenteren project
• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
2• Uitleg project
• Functioneel ontwerp
Oriënteren
• Projectopdracht
• Haalbaarheidsonderzoek
• Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
3• Functioneel ontwerp
• Testplan
Definiëren
• Opstellen plan van aanpak
• Go/No go
4• Networking
• Packet-tracer
Ontwerpen
• Functioneel Ontwerp
• Testplan voor Acceptatie
• Go/No go
5 Voorbereiden
• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
6 Realiseren
• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
7 Opleveren
• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
8 Nazorgen
• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
9 Beoordeling
 
10 Herkansing
 

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker
Project start-up
• Opstellen SWOT
• Opstellen POP
• SWOT
• POP
2 Initiatief
• Doorlezen project-start-up
• Doorlezen gegevens
• Onderzoeken haalbaarheid
• Opstellen projectvoorstel
• Projectvoorstel
3 Definitie
• Opstellen plan van aanpak
• Opstellen tijdsplanning
• Projectplan
4 Ontwerp
• Inventarisatie eisen en wensen
• Benoemen functionaliteiten
• Ontwerp netwerk en systemen
• Opstellen functioneel ontwerp
• Functioneel ontwerp
5 Werkvoorbereiding
• Opstellen technisch ontwerp
• Opstellen testplan
• Technisch ontwerp
6 Realisatie
• Bouw netwerk en systemen
• Uitvoeren tests
• Bijhouden project- en systeemdocumentatie
• Realiseren systeem
7 Oplevering
• Oplevering netwerk en systemen
• Uitvoeren acceptatietests
• Acceptatie-testrapport
8 Nazorg
• Evaluatie
• Reflectie
• Evaluatieverslag
• Reflectieverslag (individueel)
9 Beoordeling
 
10 Herkansing