Item: REK.KT003.3.0.1 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie
LESVOORBEREIDINGSFORMULIER VAN: KT003
Opleiding SoD Niveau 4 Datum 29-9 / 1-10
Klas SOD1Ax / SOD1Bx Vak Programmeren Periode 1
Onderwerp Tabellen
Kerntaak (taken) B1-K1 Realiseert software Werkproces (processen) W3 - Realiseert software
Beginsituatie:
Studenten hebben de nodige informatie gehad over HTML/CSS.
Tot nu toe zijn behandeld: video's LittleWebHut (basis HTML/CSS); Hoofdstukken 1 t/m 6 van het boek
Leerdoelen:
In deze les maakt de student kennis met tabellen. De student leert zelf om een tabel te maken. Aan het eind van de les is de student in staat om zelf een tabel in HTML - CSS op te bouwen.
In ieder geval kan de student een tabel definiŽren en werken met colspan en rowspan.
Gebruikte bronnen: Lesmateriaal met voorbeelden; boek HTML5 en CSS3 hoofdstuk 7; online voorbeelden
<x-middelen>
Structuur Tijd Inhoud
Kop 15 min Getallen, Verhoudingen en maten;
Romp 105 min <x-praktijk>
Staart 15 min <x-evaluatie>
Overdracht naar collega ('s) en/of Studieloopbaanbegeleider
Aanwezigheid en werkhouding.