Item: REK.KT003.4.0.3 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:REK (Rekenen)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2024
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode3
Duur Aantal weken: 8
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Verbanden behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 3 is de leerling in staat tot het benoemen, beschrijven, herkennen van:

 • Gegevens verwerken
 • Gegevens samenvatten
 • Rekenen met tabellen 1
 • Rekenen met tabellen 2
 • Ritme en regelmaat
 • Grafieken en diagrammen
 • Delen door vermenigvuldiging
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

  <x-kerntaak>

Werkprocessen:

  <x-werkproces>
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>