Item: REK.ASAGA.3.0.2 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Leereenheid REK 2 (Rekenen)

1. Naam leereenheid
Naam leereenheid:Rekenen - Instaptoets verhoudingen
Type leereenheid:VGT/KGC
 
2. Specificatie
Crebotraject:25189 - ICT Beheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 2
 
3. Plaats in een crebotraject (bij overlap van leereenheden)
Crebotraject:25190 - Netwerk- en Mediabeheerder
Cluster:Leerjaar 1
Taakklasse:Periode 2
 
4. Beschrijving van de beroepssituatie behorende bij deze leereenheid

Beschrijving (docent)

Tijdens deze periode wordt het onderwerp Instaptoets verhoudingen behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

Beschrijving (student)

Tijdens deze periode gaan we het onderwerp Instaptoets verhoudingen behandelen. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk>.

 
5. Leerdoelen leereenheid

Leerdoelen (student)

Aan het einde van periode 2 ben je in staat tot:

    <x-praktijk-lijst>

Leerdoelen (docent)

Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat tot het benoemen, beschrijven, herkennen van:

  • Les 9 - Breuken en procenten 1
  • Les 10 - Breuken en procenten 2
  • Les 11 - Breuken en procenten 3
  • Bespreking domeintoets getallen
  • Verhoudingen
  • Schaal
  • Breuken en procenten 4
  • Uitloop en herhaling
 
6. Voorwaarden voor deelname aan leereenheid
Geen
 
7. Beoordeling leereenheid
Ontwikkelingsgericht
 
8. Aantal SBU's

Het aantal SBU's is: 15 (10 weken x 2 x 0,75uur)

 
9. Studiepunten

Het aantal studiepunten is: Berekening: 0,5625 pnt / Suggestie: 15 pnt

 
10. BIG uren

Het aantal BIG-uren is: n.v.t.

 
11. Opmerkingen

Geen