Item: REK.ASAGA.3.0.2 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:REK (Rekenen)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2021
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode2
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp Instaptoets verhoudingen behandeld. De focus van deze periode ligt op het <x-praktijk-titel>.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 2 is de leerling in staat tot het benoemen, beschrijven, herkennen van:

 • Les 9 - Breuken en procenten 1
 • Les 10 - Breuken en procenten 2
 • Les 11 - Breuken en procenten 3
 • Bespreking domeintoets getallen
 • Verhoudingen
 • Schaal
 • Breuken en procenten 4
 • Uitloop en herhaling
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

  <x-kerntaak>

Werkprocessen:

  <x-werkproces>
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

 1. blz. 118 t/m 128
 2. blz. 132 t/m 142
 3. blz. 146 t/m 156
 4. blz. 160 t/m 170
 5. blz. 174 t/m 184
 6. blz. 188 t/m 198
Benodigdheden (middelen)
  <x-middelen-lijst>