Item: LINUX.DANBOL.4.0.11 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2023, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 installeren
Apache secure socket layer (SSL) Secure Socket Layer
 Certificaten
 openssl
 Apache directieven (Listen, SSLEngine, SSLCertificateFile)
 Poort 443
Installeren Apache SSL  Feed-back
INTERNET: Linux 15 Apache SSL.pdf
2
2 configureren
Linux unprivileged users Foutopsporing
 useradd
 usermod
 ps
 less
 mkdir
 Unprivileged users
Configureren unprivileged user  Feed-back
 2
3 configureren
Apache include-bestanden Apache directieven (Include)
 vi visual mode
Configureren Include  Feed-back
 2
4 configureren
Apache indexeringsopties Apache directieven (IndexOptions)
Configureren IndexOptions  Feed-back
 2
5 Apache common gateway interface (CGI) Perl
 Apache Directieven (AddHandler)
Apache CGI  Feed-back
 2
6 Apache modules Apache directieven (Order, Allow, Satisfy)
Apache Security  Feed-back
 2
7 Telnet en SSH sshd
 ssh
 kill
 HUP
Telnet SSH  Feed-back
 2
8      Feed-back
 2
9 beschrijven
 herkennen
 benoemen
 opleveren
SSH en Apache SSL Opleveren van een secure web-server Afmaken opdrachten
 Toets
 Toets: Linux 02
2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2