Niveau: 4 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Domein 1: Getallen• Kennismaken
• inhoud v/d lessen
• blz 1t/m 21
 • opd. 1 t/m 9
   
2 Hfst. 1, 1.1 t/m 1.2 • blz. 22 t/m 35
 • opd. 10 t/m 24
   
3 Hfst. 1.3 t/m zelftest• blz. 36 t/m 43
 • opd. 25 t/m zelftest
   
4 Hfst. 2 t/m 2.1• blz. 44 t/m 58
 • opd. 1 t/m 19
   
5 Hfst. 2.2, 2,3 t/m zelftest• blz. 59 t/m 70
 • opd. 20 t/m zelftest
   
6 Hfst. 3, 3.1 t/m 3.3• blz. 72 t/m 88
 • opd. 1 t/m 21
   
7• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Instaptoets• Getallen
  • Toets
  
8 Tijd en snelheid      
9 Kaarten en routes (schaal)      
10 Tabellen en schema's      

Vak BCV, Auteur BRC01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• lezen
• installeren
Word: introductie• Workshopdocument lezen en verwerken t/m H3
 • Word en Excel installeren op eigen laptop
   
2• lezen
Word: sjablonen maken• Workshopdocument lezen en verwerken t/m H6
 • I01: Projectsjabloon
   
3• lezen
• vaststellen
Word: Stijlen en opmaakkenmerken• Workshopdocument lezen en verwerken t/m H6
 • Projectsjabloon per groep vaststellen > project
• I02: Opgemaakt document
   
4• lezen
Windows: Onderhoud van je OS• Lezen lesstof 4
 • I03: Onderhoudsplan maken
   
5• lezen
Windows: Je computer in een netwerk• Lezen lesstof 5
 • I04: Onderzoek je netwerkinstellingen
   
6• lezen
Windows: Virtualizatie en cloudgebruik• Lezen lesstof 6
 • I05: Maak een virtuele machine
   
7 Samenvatting en FAQS  • Opdrachten bijwerken
   
8• oefenen
Word/Windows• Eindopdracht oefenen
 • I06: proefopdracht
   
9 Toets Word/Windows  • T01: Toets Periode 1
   
10• bespreken
Afsluiting• Bespreken toets
 • Inleveropdrachten die nog ontbreken bijwerken
   

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20687B_12-Implementing Hyper-Vฎ      
2 20687B_01-Installing and Deploying Windows 8      
3 20687B_02-Upgrading and Migrating to Windows 8      
4 20687B_03-Managing Disks and Device Drivers      
5 20687B_04-Configuring and Troubleshooting Network Connections      
6 20687B_05-Implementing Wireless Network Connections      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Implementing Hyper-V      
2 Installing and Deploying Windows 8 Base Disk Windows 8    
3 Upgrading and Migrating to Windows 8      
4 Managing Disks and Device Drivers CLIENT1    
5 Configuring and Troubleshooting Network Connections      
6 Implementing Wireless Network Connections NAT1    
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      

Vak HWS, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• testen
Hoofdstuk 1 - Devices - Componenten• CPU
• Input devices
• Storage devices
• RAM
• Output devices
• Power source
• Networking components
Opdracht 1 - Installatie + testen Windows71. Installeer virtual box /V Mware player
2. Installeer Windows 7 Professional of Enterprise versie
3. Maak twee partities naast het System partition
4. Stel de maximale grootte van prullenbak op 3%
5. Test deze onderdelen door middel van test tools
• Maak van elke stap een printscreen
 1
2• instellen
• instellen
• controleren
• installeren
• verwijderen
• installeren
Hoofdstuk 1 - Devices - Apparaten• Operating system
• Desktop computers
• Notebooks
• Tablets
• Smartphones
Opdracht 2 - Configuratie windows7ท Hoe maak je een Homegroup
ท Tijdelijke bestanden in Internet Explorer instellen
ท Screensaver instellen
ท Schermresolutie controleren
• Netwerk Printer installeren
ท L schijf toevoegen
ท Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
ท File-extensies moeten zichtbaar zijn
ท Software voor PDF bestanden installeren
ท Maak van elke stap een printscreen
 1
3• installeren
• instellen
• verwijderen
Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Inleiding• PC components
• Workstations
• Desktop PC Case
• Safety
• Environmental conditions
Opdracht 3 - PC Securityท Geluid microfooningang audiokaart uitschakelen
ท Software voor PDF bestanden installeren
ท Homebrowser instellen
ท Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
ท Blokkeer deze websites in de Firewall
ท Zorg dat alle varianten van “Transport Layer Security” ingeschakeld
ท Maak van elke stap/punt een print screen “ als bewijs”.
 1
4• kinderen
Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Componenten• Motherboard
• Processor families
• Heat sink
• Memory types
• Onboard video
• Onboard I/O
• Power supply
Opdracht 4 - Casus Mevrouw Wessel1. Controleer of alle hardware onderdelen op juiste plaats zitten
2. Installeer Windows 7 professional of Enterprises
3. Installeer Office pakket
4. Er moet twee Windows accounts worden aangemaakt
5. Mw. Wessel moet de beheerder zijn van de PC
6. Mw. Wessel wilt dat ze op alle gegevens van haar kinderen kan raadplegen
7. Mw. Wessel wil de internet toegang beperken
8. Er moet blokkade komen op alle verdachte websites
• Werkbon
 1
5 Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Configuratie• Firmware
• Configure BIOS
• Booting computer
• Performance upgrade
• Persistent storage upgrades
Opdracht 5 - Windows command line en register1. Start Windows 7 op via Virtual box of vmwareplayer
2. Start het Command Prompt (CMD) en voer de volgende opdrachten uit
- Formatteer (snel) de aangemaakte tweede primaire partitie
- Maak een nieuwe map in de primaire partitie
- Kopieer de inhoud van map “Mijndocumenten”
3. Maak een back up van je “Register”
4. Voer minimaal (10 tweaks) van de bijlage uit
• Maak print screens van alle stappen
 1
6• automatiseren
Hoofdstuk 3 - Storage devices• Hard disk drives
• Solid state drive
• Optical drive
• Accessory storage
• Disk partitions
• Defragmentation
Opdracht 6 - Casus Veilige PC voor klant1. Je moet zorgen dat al bovengenoemde software ge๏nstalleerd worden
2. Verder moet je back-up automatiseren
3. Zorg er voordat blokkades in de firewall/ internet security pakket zijn
• Vul een CMDB en een Werkbon in
 1
7       1
8       1
9• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Basis hard- en software 1  • Afmaken opdrachten
• Toets
• Toets: Basis hard- en software 1
1
10   Afmaken opdrachten   1

Vak PROG, Auteur CHRBER, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Hoofdstuk 1 - Webtalen, browsers en editors;• Een snelle terugblik
• Kennismaken met HTML en CSS
• Browsers
• HTML-editors
• Aanvullende hulpmiddelen
Introductie HTML en CSS • Opdrachten succesvol afgerond
BOEK: P. Doolaard (2019). HTML5 & CSS3, vijfde editie, ISBN: 978-94-6356-081-8.
APPARAAT: laptop met web-browser
• Little Web Hut: http://www.littlewebhut.com
2
2• markeren
• markeren
• markeren
Hoofdstuk 2 - De basis van HTML5;• Kenmerken van HTML-documenten
• Elementen, tags en tekst
• Attributen
• Nieuw in HTML5
• De basis van een HTML5-document
• Paginastructuur
• Document Object Model – HTML DOM
• De outline van een document
• Het contentmodel van HTML5
• Secties markeren – theorie
• Secties markeren – praktijk
• Weergave in oude browsers
Je eerste HTML document• Maak een HTML document waarin de volgende elementen voorkomen: <article>, <section>, <nav>, <aside>, <footer>, <address>, <main>, <div>
• Opdrachten succesvol afgerond
 2
3• markeren
• markeren
• markeren
• groeperen
Hoofdstuk 3 - Tekst markeren;• Koppen markeren
• Tekst markeren
• Speciale betekenis aangeven
• Inhoud groeperen
• Speciale tekens in webpagina’s
Opbouwen documentstructuur• Maak een UTF-8 gecodeerd HTML document waarin de volgende elementen voorkomen: <p>, <br>, <pre>, <blockquote>, <ol>, <ul>, <li>, <figure> <figcaption>, <dl>, <dt>, <dd>, <hr>
• Opdrachten succesvol afgerond
 2
3• markeren
• coderen
Hoofdstuk 4 - Koppelingen maken;• Verbindingen leggen met <a> (anchor)
• Klik hier voor richtlijnen
• Externe bestanden koppelen met <link>
Coderen van hyperlinks• Maak een HTML document waarin de volgende soorten links voorkomen: Stylesheet, favicon, HTML document, Prefetch
• Opdrachten succesvol afgerond
 2
4• coderen
• coderen
Hoofdstuk 5 - Beeld, geluid en andere externe inhoud;• Begrippen: URL, Bitmaps (GIF, JPEG, PNG, WEBP), Vectorafbeelding, Responsive design, Video fomats (MP4, OGG, WEBM)
• Elementen: <img>, <map>, <area>, <picture>, <source>, <iframe>, <embed>, <object>, <video>, <track>, <audio>
• Attributen: src, alt, width, height, srcset, sizes
Coderen van multimedia• Maak een HTML document waarin de volgende content is gecodeerd: JPEG afbeelding, SVG afbeelding, MP4 video, inline frame met Vimeo of Google Maps content
• Opdrachten succesvol afgerond
INTERNET: html media.asp
2
4• markeren
• coderen
Hoofdstuk 6 - Formulieren maken;• Begrippen: Server/client, JavaScript, reguliere expressies, Kleur (RGB)
• Elementen: <form>, <input>, <label>, <button>, <select>, <datalist>, <option>, <textarea>
• Attributen: action, method, enctype, autocomplete, autofocus, name, type, required, selected
Coderen van formulieren• Maak een HTML-formulier waarmee bezoekers van een website boodschappen bij een on-line supermarkt kunnen doen.
• Het formulier moet ten minste vijf verschillende <input> elementen bevatten.
INTERNET: html forms.asp
2
5• coderen
Hoofdstuk 7 - Tabellen maken;• Begrippen: CSS, Kleur
• Elementen: <link>, <table>, <caption>, <tr>, <td>, <caption>, <thead>, <tfoot>, <tbody>
• Attributen: rel (relationship), colspan, rowspan, width, border, class
• Eigenschappen: width, margin, padding, border, background-color, line-height
Coderen van tabellen• Maak een HTML document waarin ten minste de volgende elementen voorkomen: <table>, <tr>, <td>
• De tabel bevat een prijslijst van een bakker, met daarin de soorten brood en de prijzen.
INTERNET: html tables.asp
2
6• coderen
Hoofdstuk 8 - De basis van CSS;• Begrippen: Cascading Style Sheets (CSS)
• Elementen: <div>, <table>
• Attributen:
• Eigenschappen: position, padding (voering), margin (afstand), width
Coderen in CSS; • Opdrachten succesvol afgerond
 2
7• markeren
Hoofdstuk 9 - Lay-out;• Begrippen: Cascading Style Sheets (CSS), Box Model, Weergavemodel
  • Opdrachten succesvol afgerond
 2
8• markeren
Hoofdstuk 10 - Lay-outs maken met CSS;   • Opdrachten succesvol afgerond
 2
9• markeren
• coderen
• opleveren
Project website ouderavond;  • Opleveren website ouderavond
• De website moet ten minste de volgende onder werpen behandelen: organisatie van de opleiding, inhoud van de opleiding
 20
10• opleveren
Project website ouderavond;  • Opleveren website ouderavond
• Herkansing
 20

Vak ENG, Auteur DCK01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1  • WRTS: Irregular verbs 1
 1 Description of my laptop
1 How to clean your computer, vraag 1 (deel 1)
   
2• beschrijven
 • WRTS: Irregular verbs 1 en 2
 2 My favourite computer game
1 How to clean your computer, vraag 1 (deel 2)
• TB: Mensen en dingen
• TB: Zijn, hebben, …
• TB: Woorden voor personen
• TB: Mensen en dingen beschrijven
   
3  • WRTS: Irregular verbs 2 en 3
 3 My mobile phone
1 How to clean your computer, vraag 2 t/m 10
• TB: Dichtbij of veraf
• TB: Hoeveel
• TB: Hoe maak je een zin
• TB: Hoe maak je een vraag
• TB Het meervoud van …
• TB: Voluit of kort
• TB: Hoofdletters
   
4• beschrijven
 • WRTS: Irregular verbs 3 en 4
 4 What I really liked at school this week
1 How to clean your computer, vraag 11 t/m 21
• TB: Mensen en Dingen
• TB: Dingen doen
• TB: Mensen en dingen beschrijven
• TB: Hoe of hoe vaak
   
5• verwijzen
 • WRTS: Irregular verbs 4 en 5
• TB: theorie horend bij de gemaakte opdrachten
 5 Picture 1
• TB: Verwijzen naar mensen of dingen
• TB: Hoeveel?
• TB: Letters aan het eind van een woord
• TB: Telwoorden
• TB: Voluit of kort
• TB: Leestekens
   
6  • WRTS: Irregular verbs 1 t/m 5
• How to clean your computer, vraag 22
 6 Why you should learn English!
• Oefentoets Irregular verbs 1 t/m 5
  
7  • How to clean your computer, vraag 22
• TB: theorie horend bij de gemaakte opdrachten
 7 Do you speak English?
• Toets Irregular verbs 1 t/m 5
  
8• lezen
 • How to clean your computer vraag 22
• TB: theorie horend bij de gemaakte opdrachten
 • TB: Lezen A2 les 1 en taaltaak 1
   
9• lezen
   • TB: Lezen A2 les 2 en taaltaak 2
• Toets Theorie Taalblokken
• Toets How to clean your computer, vraag 22
  
10• lezen
   • TB: Lezen A2 les 3 en taaltaak 3
   

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Understanding Command-Line Basics• Exploring Your Linux Shell Options
• Using a Shell
• Exploring Shell Configuration
• Using Environment Variables
• Getting Help
  • Quiz: Review Questions
• BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Using Streams, Redirection, and Pipes• Exploring Types of Streams
• Redirecting Input and Output
• Piping Data between Programs
• Generating Command Lines
  • Quiz: Review Questions
• COMPUTER: functioning laptop
• SOFTWARE: MS Office
4
3 Processing Text Using Filters• File-Combining Commands
• File-Transforming Commands
• File-Formatting Commands
• File-Viewing Commands
• File-Summarizing Commands
  • Quiz: Review Questions
 4
4 Using Regular Expressions• Understanding Regular Expressions
• Using grep
• Using sed
  • Quiz: Review Questions
 4
5 Editing Files with Vi• Understanding Vi Modes
• Exploring Basic Text-Editing Procedures
• Saving Changes
  • Quiz: Review Questions
 4

Vak DCN, Auteur FLC01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
 • Chapter 0
 • Inloggen Netacad
• Installeren Packettracer 7
 • SOFTWARE:PacketTracer70 32bit setup.exe
• SOFTWARE:PacketTracer70 64bit setup.exe
2
2  1.0 Introduction
1.1 Globally Connected
1.2 LANs, WANs, and the Internet
 1.0.1.2 Class Activity - Draw Your Concept of the Internet.pdf
1.2.4.4 Packet Tracer - Help and Navigation Tips.pdf
1.2.4.5 Packet Tracer - Network Representation.pka
• Toets
INTERNET: 1.2.4.5 Packet Tracer - Network Representation.pdf
2
3  1.3 The Network as a Platform
1.4 The Changing Network Environment
1.5 Summary
 2.1.4.6 Packet Tracer - Navigating the IOS.pdf
2.1.4.6 Packet Tracer - Navigating the IOS.pka
2.1.4.7 Lab - Establishing a Console Session with Tera Term.pdf
 • SOFTWARE:teraterm-4.95.zip
2
4  2.0 Introduction
2.1 IOS Bootcamp
 2.2.3.4 Packet Tracer - Configuring Initial Switch Settings.pdf
2.2.3.4 Packet Tracer - Configuring Initial Switch Settings.pka
2.3.2.5 Packet Tracer - Implementing Basic Connectivity.pdf
2.3.2.5 Packet Tracer - Implementing Basic Connectivity.pka
• Aftekenen opdrachten
 2
5  2.2 Basic Device Configuration
2.3 Address Schemes
2.4 Summary
 2.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge.pdf
2.4.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge.pka
• Toets
 2
6  3.0 Introduction
3.1 Rules of Communication
 3.0.1.2 Class Activity - Designing a Communications System.pdf
3.4.1.1 Lab - Installing Wireshark.pdf
3.4.1.2 Lab - Using Wireshark to View Network Traffic.pdf
  2
7  • Wireshark
 3.2.4.6 Packet Tracer - Investigating the TCP-IP and OSI Models in Action.pdf
3.2.4.6 Packet Tracer - Investigating the TCP-IP and OSI Models in Action.pka
• Aftekenen opdrachten
 2
8  3.2 Network Protocols and Standard
 • Leren voor toets en (af)maken opdrachten
• Toets
 2
9  3.3 Data Transfer in the Network
3.4 Summary
    2
10     • Aftekenen opdrachten
 2

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 BO      

Vak HWS, Auteur JAARA, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• herkennen
• beschrijven
• benoemen
• testen
Hoofdstuk 1 - Devices• CPU
• Input devices
• Storage devices
• RAM
• Output devices
• Power source
• Networking components
• Operating system
• Desktop computers
• Notebooks
• Tablets
• Smartphones
Opdracht 1 - Installatie + testen Windows71. Installeer virtual box /V Mware player
2. Installeer Windows 7 Professional of Enterprise versie
3. Maak twee partities naast het System partition
4. Stel de maximale grootte van prullenbak op 3%
5. Test deze onderdelen door middel van test tools
• Maak van elke stap een printscreen
  
2• instellen
• instellen
• controleren
• installeren
• verwijderen
• installeren
Hoofdstuk 2 - Desktop PC's• PC components
• Workstations
• Desktop PC Case
• Safety
• Environmental condiitions
• Motherboard
• Processor families
• Heat sink
• Memory types
• Onboard video
• Onboard I/O
• Power supply
• Firmware
• Configure BIOS
• Booting computer
• Performance upgrade
• Storage u
Opdracht 2 - Configuratie windows7ท Hoe maak je een Homegroup
ท Tijdelijke bestanden in Internet Explorer instellen
ท Screensaver instellen
ท Schermresolutie controleren
• Netwerk Printer installeren
ท L schijf toevoegen
ท Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
ท File-extensies moeten zichtbaar zijn
ท Software voor PDF bestanden installeren
ท Maak van elke stap een printscreen
  
3• installeren
• instellen
• verwijderen
Hoofdstuk 3 - Storage devices• Hard disk drives
• Solid state drive
• Optical drive
• Accessory storage
• Disk partitions
• Defragmentation
Opdracht 3 - PC Securityท Geluid microfooningang audiokaart uitschakelen
ท Software voor PDF bestanden installeren
ท Homebrowser instellen
ท Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
ท Blokkeer deze websites in de Firewall
ท Zorg dat alle varianten van “Transport Layer Security” ingeschakeld
ท Maak van elke stap/punt een print screen “ als bewijs”.
  
4• kinderen
  Opdracht 4 - Casus Mevrouw Wessel1. Controleer of alle hardware onderdelen op juiste plaats zitten
2. Installeer Windows 7 professional of Enterprises
3. Installeer Office pakket
4. Er moet twee Windows accounts worden aangemaakt
5. Mw. Wessel moet de beheerder zijn van de PC
6. Mw. Wessel wilt dat ze op alle gegevens van haar kinderen kan raadplegen 7. Mw. Wessel wil de internet toegang beperken
8. Er moet blokkade komen op alle verdachte websites
• Werkbon
  
5   Opdracht 5 - Windows command line en register1. Start Windows 7 op via Virtual box of vmwareplayer
2. Start het Command Prompt (CMD) en voer de volgende opdrachten uit
- Formatteer (snel) de aangemaakte tweede primaire partitie
- Maak een nieuwe map in de primaire partitie
- Kopieer de inhoud van map “Mijndocumenten”
3. Maak een back up van je “Register”
4. Voer minimaal (10 tweaks) van de bijlage uit
• Maak print screens van alle stappen
  
6• automatiseren
  Opdracht 6 - Casus Veilige PC voor klant1. Je moet zorgen dat al bovengenoemde software ge๏nstalleerd worden
2. Verder moet je back-up automatiseren
3. Zorg er voordat blokkades in de firewall/ internet security pakket zijn
• Vul een CMDB en een Werkbon in
  
7        
8 Toets• Basis hard- en software 1
  • Toets
  
9        
10        

Vak DCN, Auteur JAARA, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Cisco lessen      
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8 Chapter 2 IPv4 subnetting Oefeningen in PT over subnetting    
9 Cisco lessen Configuraties in Routers en Switches• Basis CLI configuraties in Routers&Switches
• IPv4 configuraties in Router Interfaces
   
10 Cisco lessen Geavanceerde CLI configuraties in Routers&Switches    

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Installeren en werken met Virtual PC Installeer Virtual PC en Windows 7• WeekOpdracht P1W1
 INTERNET: virtual create virtual machines virtual pc 2007.htm
 
2 Besturingssysteem Windows 7 Installeer een tweede Windows 7• WeekOpdracht P1W2
 INTERNET: Installing-and-reinstalling-Windows-7
 
3 Packet Tracer basis IP adressen Installeer Packet Tracer• WeekOpdracht P1W3
 INTERNET: Internetprotocol
 
4• configureren
Besturingssysteem configureren Configureer beide virtuele machines• WeekOpdracht P1W4
 INTERNET: Join-or-create-a-workgroup
 
5 Windows BackUp Maak een BackUp van je systeem en data schijf.• WeekOpdracht P1W5
 INTERNET: using-backup-and-restore-in-windows-7
 
6 Uitleg basis Computer Management Derde harde schijf, dynamisch, spanned volume.• WeekOpdracht P1W6
 INTERNET: 516027-administrative-tools-computer-management-windows-7-a.html
 
6      INTERNET: cc772180.aspx
 
7• aanmaken
User accounts in Windows 7 Gebruikers en groepen aanmaken.• WeekOpdracht P1W7
 INTERNET: cc770642.aspx
 
8 Uitleg basis Event Viewer Audit Log Files• WeekOpdracht P1W8
 INTERNET: 3253
 
9• voorbereiden
Uitleg Users and Groups Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie  INTERNET: User-groups-in-Windows
 
10   Presentaties• WeekOpdracht P1W9
   

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Rekenen zonder rekenmachine; Grote getallen;  Les 1; Les 2;     
2 Regels voor de volgorde van bewerkingen; Optellen en aftrekken in dagelijkse situaties;  Les 3; Les 4;     
3• combineren
Vermenigvuldigen en delen in dagelijkse situaties; Combineren van bewerkingen in berekeningen;  Les 5; Les 6;     
4 Breuken, procenten en decimalen; Rekenen met procenten in dagelijkse situaties;  Les 7; Les 8;     
5 Verhoudingen; Rekenen met verhoudingen in dagelijkse situaties;  Les 9; Les 10;     
6 EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten;       

Vak ALA, Auteur MMONF, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 ALA Client Vooronderzoek en werkvoorbereiding• Oriëntatie op de ALA
   
2 Veilig werken en Arbo• Instructie veilig werken
• Arbo regels
• Arbo werkplek
Veilig werken en Arbo• Mevrouw Verhagen
• demonstratie
  
3• demonteren
• assembleren
  Basisassemblage/demontage• Demonteren
• Assembleren
• demonstratie
  
4• inbouwen
• inbouwen
• inbouwen
• inbouwen
  Assemblage op basis van klantwensen• DVD inbouwen
• Wifi kaart inbouwen
• 2e HD inbouwen
• Sound card inbouwen
• Performance en Videokaart
• demonstratie
  
5• installeren
• installeren
• installeren
• installeren
  Installeren van besturingssysteem en applicaties• Installeren programma voor virtualisatie
• Installeren W7 met applicaties
• Installeren Ubuntu
• demonstratie
  
6   Systeeminstellingen aanpassen• PC Arno de Groot
• PC Marieke van Waarden
• demonstratie
  
7• schrijven
• bespreken
Upgrade en Offerte• Schrijven instructie
• Bespreken offerte in groep
Upgrade Windows XP naar W7• Maken offerte
• Cloud opslag
• demonstratie
  
8   Peer to Peer netwerk• Peer-to-peer opzetten
• demonstratie
  
9   Troubleshooting• Pc start niet meer
• Pc is langzaam
• Nieuwe installatie en partitie
• Virus
• demonstratie
  
10 Evaluatie• ALA Client
Evaluatie• Evaluatie aanpak
• Evaluatie resultaat
• Evaluatie ALA
• zelfbeoordeling
  

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Diagrammen      
2 Formules en grafieken      
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20687B_07-Configuring File Access and Printers on Windowsฎ 8 Clients      
2 20687B_08-Securing Windows 8 Desktops      
3 20687B_09-Configuring Applications      
4 20687B_10-Optimizing and Maintaining Windowsฎ 8 Client Computers      
5 20687B_11-Configuring Mobile Computing and Remote Access      
6 20687B_13-Troubleshooting and Recovering Windows 8      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Q&A - Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients TASK - Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients    
2 Q&A - Securing Windows 8 Desktops TASK - Securing Windows 8 Desktops    
3 Q&A - Configuring Applications TASK - Configuring Applications    
4 Q&A - Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers TASK - Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers    
5 Q&A - Configuring Mobile Computing and Remote Access TASK - Configuring Mobile Computing and Remote Access    
6 Q&A - Troubleshooting and Recovering Windows 8 TASK - Troubleshooting and Recovering Windows 8    
7 Deadline      
8 Final test Eindtoets behandelde stof • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      
10        

Vak HWS, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Hoofdstuk 4 - Peripheral devices• Peripheral Component Interconnect (PCI)
• PCI express
    1
2 Hoofdstuk 5 - Networking - Applicaties• Email
• World wide web
• Shared folders and files
• Servers
• Printers
• Scanners
• Fax/modem
    1
3 Hoofdstuk 5 - Networking - Ethernet• MAC address
• TCP/IP
• IP4
• Address classes
• Public and private addressing
• IPConfig utility
• DHCP
    1
4 Hoofdstuk 5 - Networking - Network connection options• LAN
• WAN
• POTS/PSTN
• VPN
• PAN
    1
5 Hoofdstuk 5 - Networking - Hardware• NIC
• Switch
• Router
• Hub
• RJ-45
• Access Point
• Coax
• UTP
• STP
    1
6 Hoofdstuk 6 - Windows     1
7 Hoofdstuk 7 - Open source     1
8       1
9• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Basis hard- en software 2   • Toets
• Toets: Basis hard- en software 2
1
10   Afmaken opdrachten   1

Vak PROG, Auteur CHRBER, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• markeren
• coderen
Hoofdstuk 11 - Kleur, randen en achtergronden;• Kleurwaarden
• Kleur van tekst
• De achtergrond
• Kleurverlopen
• Afgeronde hoeken
• Randafbeelding
• Schaduw
Coderen van visuele elementen • Oefeningen
 2
2• markeren
• ontwerpen
Hoofdstuk 12 - Lay-outs maken;• Media queries en responsive design
• Media queries: breekpunten in de lay-out
• Lay-out met positionering en floats
• Flexibele lay-out met flexbox
• Flexcontainers en flexitems
• Het assenstelsel van de flex-flow
• Flexitems schalen
• Flexitems uitlijnen
• Een lay-out maken met flexbox
• Verder ontdekken
Ontwerpen van lay-outs • Oefeningen
 2

Vak ENG, Auteur DCK01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• schrijven
• lezen
• vertalen
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 1
 2 Shopping online 1
• TB: Lezen A2 les 4 en taaltaak 4
• Vertalen zin 1 t/m 5
   
2• schrijven
• lezen
• vertalen
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 2 en 1 Vertaling zin 1 t/m 5
 3 Shopping online 2
• TB: Lezen A2 les 5 en taaltaak 5
• Vertalen zin 6 t/m 10
   
3• schrijven
• lezen
• vertalen
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 3 en 2 Vertaling zin 1 t/m 10
 4 Hacking 1
• TB: Lezen A2 les 6 en taaltaak 6
• Vertalen zin 11 t/m 15
   
4• schrijven
• lezen
• vertalen
• lezen
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 4 en 3 Vertaling zin 1 t/m 15
 5 Hacking 2
• TB: Lezen A2
• Vertalen zin 16 t/m 20
• TB: Lezen
  
5• schrijven
• luisteren
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 1 t/m 4 Vertaling zin 1 t/m 20
 6 Viruses 1
• TB: Luisteren A2 les 1 en taaltaak 1
   
6• schrijven
• luisteren
• schrijven
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 5
 7 Viruses 2
• TB: Luisteren A2 les 2 en taaltaak 2
• Toets: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 1 t/m 4 en zin 1 t/m 20
  
7• schrijven
• luisteren
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 6 en 5
 • Voorbereiding mondelinge toets
• TB: Luisteren A2 les 3 en taaltaak 3
   
8• schrijven
• luisteren
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 7 en 6
 • TB: Luisteren A2 les 4 en taaltaak 4
• Voorbereiding mondelinge toets
• Mondelinge toets (volgens rooster)
  
9• schrijven
• luisteren
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 8 en 7
 • TB: Luisteren A2 les 5 en taaltaak 5
• Voorbereiding mondelinge toets
• Mondelinge toets (volgens rooster)
  
10• schrijven
• luisteren
• luisteren
• schrijven
 • WRTS: Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 5 t/m 8
 • TB: Luisteren A2 les 6 en taaltaak 6
1. TB: Luisteren
2. Toets Voorbereiding schrijven leerjaar 1, deel 5 t/m 8
3. Mondelinge toets (volgens rooster)
  

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Using RPM• Package Concepts
• RPM Distributions and Conventions
• The rpm Command Set
  • Quiz: Review Questions
• BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Using Debian Packages; • Debian Distributions and Conventions
• The dpkg Command Set
• Using apt-cache
• Using apt-get
• Using dselect, aptitude, and Synaptic
• Reconfiguring Packages
• Debian Packages Compared to Other Package Formats
• Configuring Debian Package Tools
  • Quiz: Review Questions
• COMPUTER: functioning laptop
• SOFTWARE: MS Office
4
3 Package Dependencies and Conflicts; • Real and Imagined Package Dependency Problems
• Workarounds for Package Dependency Problems
• Startup Script Problems
  • Quiz: Review Questions
 4
4 Managing Shared Libraries; • Library Principles
• Locating Library Files
• Library Management Commands
  • Quiz: Review Questions
 4
5 Managing Processes; • Understanding the Kernel: The First Process
• Examining Process Lists
• Understanding Foreground and Background Processes
• Managing Process Priorities
• Killing Processes
  • Quiz: Review Questions
 4

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 BO      

Vak DCN, Auteur JAARA, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 VLAN concept Opzet Basis Vlan in PT    
2 verder met VLAN concept opdrachten doen in PT    
3• uitoeren
Inter- VLAN concept over grote netwerken Klassikaal uitoeren in PT met extra opdrachten ter ondersteuning    
4• uitoeren
Inter-Vlan met IPv6 Klassikaal uitoeren in PT    
5• uitvoeren
Routing Concepts• Static-Routing
Praktijkopdrachten uitvoeren     
6• uitvoeren
Routing Concepts• Static-Routing: verder
Praktijkopdrachten uitvoeren     

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Besturingssystemen: dual boot Creeer een dual boot met Windows 7 en XP• WeekOpdracht P2W1
 INTERNET: how-to-dual-boot-windows-7-with-xp-or-vista
 
2 Uitleg file system Vragen beantwoorden WeekOpdracht P2W2• WeekOpdracht P2W2
 INTERNET: module6a1.htm
 
3• partitioneren
Fdisk Partitioneren hard disk. 3 partities• WeekOpdracht P2W3
 INTERNET: 255867
 
4• activeren
• installeren
Computer Management: Disk Management Primaire partitie, activeren, installeren• WeekOpdracht P2W4
 INTERNET: setup-hard-drive-windows
 
5• aanmaken
Shared Folders Aanmaken en Sharen Folders, Users• WeekOpdracht P2W5
 INTERNET: creating-and-viewing-shared-folders-using-computer-management
 
6 Shared Folder Permissions Aanpassen Share Permissions• WeekOpdracht P2W6
 INTERNET: cc726004.aspx
 
7 Printer Sharing Windows 7 en XP Printer Sharing between Windows 7 en XP• WeekOpdracht P2W7
 INTERNET: share-files-and-printers-between-windows-7-and-xp
 
8• instellen
Basis NTFS Maken folder structuur, instellen permissies• WeekOpdracht P2W8
 INTERNET: cc778410(v=ws.10).aspx
 
9• voorbereiden
  Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie    

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Schaal Les 1    
2 Tijd Les 2    
3 Omtrek, oppervlakte en inhoud Les 3    
4 Samengestelde grootheden Les 4    
5 Figuren Les 5    
6 Meten en Meetkunde in het verkeer Les 6    
7 Meten in recepten Les 7    
8 Meten en meetkunde in huis Les 8    
9 Meten en meetkunde in de tuin Les 9    
10 EINDTOETS Meten en Meetkunde Les 1    

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20410B_01-Deploying and Managing Windows Server 2012      
2 20410B_02-Introduction to Active Directory Domain Services      
3 20410B_03-Managing Active Directory Domain Services Objects      
4 20410B_04-Automating Active Directory Domain Services Administration      
5 20410B_05-Implementing IPv4      
6 20410B_06-Implementing Dynamic Host Configuration Protocol      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Deploying and Managing Windows Server 2012      
2 Introduction to Active Directory Domain Services Base Disks Windows Server 2012 R2 Standard    
3 Managing Active Directory Domain Services Objects TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Corpnet Subnet    
4 Automating Active Directory Domain Services Administration TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Internet Subnet    
5 Implementing IPv4 Homenet subnet for Windows Server 2012    
6 Implementing Dynamic Host Configuration Protocol Second Corpnet Subnet for Windows Server 2012    
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      

Vak ENG, Auteur DCK01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• lezen
• luisteren
 • Aantekeningen gebruik tijden
• WRTS: How to write instructions deel 1 (Windows 7)
 • TB: Lezen A2 en Luisteren A2
• Alle lessen en bijbehorende Taaltaken uit periode 1 en 2 afronden en mailen
• Vaktaal 1: opdracht 1B, 1D.1, 1D.2, 1E
• Huiswerk moet af zijn op 28 februari 2014
  
2• schrijven
 • WRTS: How to write instructions deel 2 (Windows 7)
 • Vaktaal 1: opdracht 2
• TB: Blokken, Schrijven A2 les 1: opdracht 1, 2 en 3
• Huiswerk moet af zijn op 7 maart 2013
  
3• schrijven
 • WRTS: How to write instructions deel 3 (Windows 7)
• Aantekeningen Gebruik Tijden
 • TB: Blokken, Schrijven A2 les 1: opdracht 4, 5, 6 en 7
• Huiswerk moet af zijn af zijn op 14 maart 2014 Herkansingen Engels periode 2
  
4• schrijven
 • WRTS: How to write instructions deel 1 t/m 3 (Windows 7)
 • TB: Blokken, Schrijven A2 les 1: opdracht 8, 9, 10 en 11.
• Vaktaal 1: opdracht 3
• Huiswerk moet af zijn op 21 maart 2014
  
5• schrijven
 • WRTS: How to write instructions deel 1, 2 en 3 (Windows 7)
 • TB: Blokken, Schrijven A2 de taaltaak bij les 1 (1773)
• Vaktaal 1: wordt tijdens de les opgegeven
• Huiswerk moet af zijn op 28 maart 2014
  
6• schrijven
• schrijven
 • WRTS: Taalblokken Schrijven A2, les 1 en taaltaak 1 deel 1 t/m 3
 • TB: Blokken, Schrijven A2, les 2, opdracht 1 t/m 4
• Vaktaal 1: wordt tijdens de les opgegeven.
28.03.2014 Toets over WRTS How to write instructions 1 t/m 3 Huiswerk moet af zijn op 4 april 2014
  
7• schrijven
• schrijven
• schrijven
 • WRTS: Taalblokken Schrijven A2, les 2, deel 1 en 2
 • TB: Blokken, Schrijven A2, les 2, opdracht 5 t/m 9
• Vaktaal 1: wordt tijdens de les opgegeven
04.04.2014 Toets Schrijven A2 les 1 (WRTS + TB) Huiswerk moet af zijn op 9 april 2014
  
8• schrijven
• schrijven
 • WRTS: Taalblokken Schrijven A2, les 2, deel 2 en 3
 • TB: Blokken, Schrijven A2, les 2 afmaken en de bijbehorende taaltaak
• Vaktaal 1: wordt in de les opgegeven
• Huiswerk moet af zijn op 17 april 2014
  
9• schrijven
• schrijven
 • WRTS: Taalblokken Schrijven A2, les 2, deel 1 t/m 3
• TB: Schrijven A2, les 2 :alle besproken opdrachten en de bijbehorende taaltaak
 • Vaktaal 1: wordt tijdens de les opgegeven
• Huiswerk moet af zijn op 25 april 2014
  
10• schrijven
• schrijven
• schrijven
 • WRTS: Taalblokken Schrijven A2, les 2, deel 1 t/m 3
• TB: Schrijven A2, les 2 :alle besproken opdrachten en de bijbehorende taaltaak
  25.04.2014 Toets Schrijven A2 les 2: WRTS en TB
  

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Configuring the Firmware and Core Hardware• Understanding the Role of the Firmware
• IRQs
• I/O Addresses
• DMA Addresses
• Boot Disks and Geometry Settings
• Coldplug and Hotplug Devices
  • Quiz: Review Questions
• BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Configuring Expansion Cards• Configuring PCI Cards
• Learning about Kernel Modules
• Loading Kernel Modules
• Removing Kernel Modules
  • Quiz: Review Questions
• COMPUTER: functioning laptop
• SOFTWARE: MS Office
4
3 Configuring USB Devices• USB Basics
• Linux USB Drivers
• USB Manager Applications
• Configuring Hard Disks
• Configuring PATA Disks
• Configuring SATA Disks
• Configuring SCSI Disks
• Configuring External Disks
  • Quiz: Review Questions
 4
4 Designing a Hard Disk Layout• Why Partition?
• Understanding Partitioning Systems
• An Alternative to Partitions: LVM
• Mount Points
• Common Partitions and Filesystem Layouts
  • Quiz: Review Questions
 4
5 Creating Partitions and Filesystems• Partitioning a Disk
• Preparing a Partition for Use
• Maintaining Filesystem Health
• Tuning Filesystems
• Maintaining a Journal
• Checking Filesystems
• Monitoring Disk Use
  • Quiz: Review Questions
 4

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Arbeid 1/2      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Besturingssystemen: Server 2008 (R2) Installeren Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W1
 INTERNET: how-to-install-windows-server-2008-step-by-step.htm
 
2 Uitleg rollen in Server 2008 Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W2• WeekOpdracht P3W2
 INTERNET: q-what-are-the-server-roles-in-windows-server-2008-
 
3• installeren
Installeer en configureer File Server Installeren File Server role in Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W3
 INTERNET: 325860
 
4 Computer Management:Event Viewer, vervolg Creating a Custom View• WeekOpdracht P3W4
 INTERNET: 3253
 
5 Quota Management Setting Disk Quotas• WeekOpdracht P3W5
 INTERNET: managing-windows-server-2008-disk-quotas.htm
 
6 Server 2008 Features Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W6• WeekOpdracht P3W6
 INTERNET: 2008-r2-overview.aspx
 
7 Packet tracer: DHCP    INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
8• voorbereiden
Wat is DHCP Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie  INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
9   Pesentaties• WeekOpdracht P3W9
   

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gegevens verwerken Les 1    
2 Gegevens samenvatten Les 2    
3 Rekenen met tabellen 1 Les 3    
4 Rekenen met tabellen 2 Les 4    
5 Ritme en regelmaat Les 5    
6 Grafieken en diagrammen Les 6    
7 Delen door vermenigvuldiging Les 7    
8 EINDTOETS Verbanden      

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• beheren
Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF Start-up  READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF
10
2• oriënteren
  Ori๋nteren   10
3• plannen
  Plannen   10
4• uitvoeren
  Uitvoeren   10
5• uitvoeren
  Uitvoeren   10
6• uitvoeren
  Uitvoeren   10
7• controleren
  Controleren   10
8• evalueren
  Evalueren   10
9   Oplevering   10
10   Herkansing   10

Vak STIP, Auteur RNEVE, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• oriënteren
Introductie Loopbaan• Wat is het vak “Loopbaan”
     
2• inventariseren
1.1 Mijn Droom• Wat is een moodboard
Moodboards maken• Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
• Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
 BOEK: Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4 (ISBN 978-90-823861-7-2)
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
 
3• bespreken
• bespreken
• bespreken
1.2 Hoe maak ik mijn dromen waar? • Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken• Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
• Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
   
4• reflecteren
• reflecteren
1.3 Reflectie• Wat is reflecteren
Invullen checklist reflectie• Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
• Aftekenen opdrachten
  
5 2.1 Wat vind jij belangrijk in je werk? • Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden• Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
 VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
 
6• presenteren
• presenteren
2.2 Welke beroepen passen bij mij? • Hoe houd je een presentatie
Presenteren• Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
• Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
 INTERNET: www.roc.nl
 
7• berekenen
2.3 Welk beroep past bij mijn droom? • Hoe bereken je het bruto maandloon
• Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen• Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
• Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
 INTERNET: www.mbostart.nl
 
8• reflecteren
2.4 Reflectie• Reflecteren op arbiedsvoorwaarden
Invullen checklist reflectie• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
• Aftekenen opdrachten
  
9 Afronding periode   • Aftekenen opdrachten
  
10 Afronding periode   • Aftekenen opdrachten
  

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20410B_07-Implementing Domain Name System      
2 20410B_08-Implementing IPv6      
3 20410B_09-Implementing Local Storage      
4 20410B_10-Implementing File and Print Services      
5 20410B_11-Implementing Group Policy      
6 20410B_12-Securing Windows Servers Using Group Policy Objects      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Implementing Domain Name System      
2 Implementing IPv6 TLG - Demonstrate IPv6    
3 Implementing Local Storage      
4 Implementing File and Print Services      
5 Implementing Group Policy      
6 Securing Windows Servers Using Group Policy Objects      
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Arbeid 2/2      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• installeren
Installeren Domain Controller Installeren eerste Domain Controller• WeekOpdracht P4W1
 INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2• installeren
Theorie Active Directory Domain Installeren tweede Domain Controller• WeekOpdracht P4W2
 INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3 Theorie Active Directory Domain (OU) Create an Organizational Unit• WeekOpdracht P4W3
 INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4 Theorie Group Policy Create a Domain based Group Policy• WeekOpdracht P4W4
 INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5 Praktijk: Group Policy and OU  • WeekOpdracht P4W5
• Bekijk YouTube filmpje
 INTERNET: watch?v=AroYrmFxKlg&feature=related
 
6 Site and Services    INTERNET: 385
 
7 Herhalen week 1 t/m 6  • WeekOpdracht P4W6
   
8        
9        

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• implementeren
• evalueren
• bestuderen
Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood Start-up• Evalueren vorig project
• Indelen projectgroepen
• Bestuderen projectwijzer
• Discussie
INTERNET: bronnen pw4.pdf
READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
10
2• inventariseren
• inventariseren
  Klantvraag• Inventariseren huidige situatie
• Inventariseren gewenste situatie
• Interviewen klant
 • BIJLAGE:Organogram
• Implementatieplan
10
3• oriënteren
Ori๋ntatie• Wat is een agenda
• Wat zijn notulen
Ori๋nteren• Maken agenda vergadering
• Projectteamoverleg
• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
4• plannen
Planning• Wat is een (globale) projectplanning
• Wat is een SWOT
• Wat is een POP
Plannen• Maken globale projectplanning
• Opstellen SWOT en POP (individueel)
• Aftekenen globale projectplanning
• Aftekenen SWOT en POP
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
5• voorbereiden
• bestuderen
• implementeren
Voorbereiding• Wat is een implementatieplan
• Wat is een detailplanning
• Wat is een testplan
• MS Project
• Wat is een urenbegroting
Voorbereiden• Bestuderen implementatieplan
• Aanvullen implementatieplan
• Maken detailplanning
• Maken testplan
• Opstellen urenbegroting
• Aftekenen volledig implementatieplan
• Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan)
• Aftekenen detailplanning
• BIJLAGE:Implementatieplan
• BIJLAGE:Over implementeren
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
6• uitvoeren
• uitvoeren
Implementatie• Wat is een urenrapportage
• Hoe schrijf je een handleiding
• Hoe informeer je de gebruikers
Uitvoeren• Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan)
• Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers)
• Maken handleiding beheerders
• Aftekenen communicatieplan
• Demonstratie informatiesysteem
• Aftekenen instructies beheerders
• Aftekenen urenrapportage
• BIJLAGE:Implementatieplan
10
7• testen
• uitvoeren
Acceptatie• Wat is een acceptatietest
Testen• Uitvoeren testplan
• Maken rapport testplan
• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
8• opleveren
• evalueren
• opleveren
• evalueren
• presenteren
Oplevering• Hoe geef je een presentatie
Opleveren en Evalueren• Opleveren project
• Evalueren
• Presenteren nieuw informatiesysteem
• Aftekenen projectdossier of projectarchief
• Aftekenen urenrapportage
 10
9• controleren
Reflectie• Wat ging goed
• Wat ging mis
• Wat ga ik anders doen
Controleren• Maken reflectieverslag
• Afrondend gesprek en aftekenen
 10
10   Herkansing   10

Vak SQL, Auteur BKR02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• inleveren
Introductie, herhaling SELECT BASIC (vorig jaar behandeld)• SELECT statement
SELECT statement• Opdrachten SELECT BASIC van SQLZoo.net
• Antwoorden inleveren als Word-bestand
   
2• bespreken
• inleveren
Bespreken opdrachten; Verdere verdieping SELECT statements• SELECT statement
SELECT statement• Opdrachten SELECT FROM WORLD en SELECT FROM NOBEL van SQLZoo.net
• Antwoorden inleveren als Word-bestand
   
3• bespreken
• bespreken
• inleveren
Bespreken opdrachten; Bespreken SELECT in SELECT• Nested SELECTs
Nested SELECTs• Opdrachten SELECT in SELECT
• Antwoorden inleveren als Word-bestand
   
4• bespreken
• bespreken
• inleveren
Bespreken opdrachten; Bespreken SUM en COUNT• Optellen met SQL
Optellen met SQL• Opdachten SUM and COUNT
• Antwoorden inleveren als Word-bestand
   
5• bespreken
• bespreken
• sorteren
• sorteren
• inleveren
Bespreken opdrachten; Bespreken ORDER BY• Sorteren met SQL
Sorteren met SQL• Opdrachten ORDER BY
• Antwoorden inleveren als Word-bestand
   
6 Herhaling/Oefentoets  • Oefentoets
   
7 Bespreking oefentoets      
8 Toets Database: SELECT Queries   • x
  
9 Bespreking TOETS; Inzage toetsen      
10 HERKANSING   • x
  

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 4   880

Vak BDK, Auteur RTN02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Introductie - begrippen      
2 Begrippen Bedrijfsidee    
3 Doelen      
4 Juridische verschijningsvormen Doelstelling    
5 Processen      
6• vaststellen
Organigram Vaststellen organisatiestructuur    
7 Organigram      
8 SWOT SWOT    
9 Toets Bedrijfskunde   • Ondernemingsplan deel 1
  
10 Evaluatie      

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gedrag & cult      

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 4   880

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Management      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• installeren
Installeren Domain Controller Installeren eerste Domain Controller• WeekOpdracht P7W1
 INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2• installeren
Theorie Active Directory Domain Installeren tweede Domain Controller• WeekOpdracht P7W2
 INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3 Theorie Active Directory Domain (OU) Create an Organizational Unit• WeekOpdracht P7W3
 INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4 Theorie Group Policy Create a Domain based Group Policy• WeekOpdracht P7W4
 INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5• installeren
Installeren Sharepoint Server 2010 Installeer Sharepoint Server 2010• WeekOpdracht P7W5
 INTERNET: ff607866.aspx
 
6 Configure Sharepoint Server Configure Sharepoint Server 2010• WeekOpdracht P7W6
 INTERNET: ee649101.aspx
 
7 Sharepoint Designer Leren werken met Sharepoint Designer• WeekOpdracht P7W7
 INTERNET: aan-de-slag-met-sharepoint-designer-2010-HA010370548.aspx
 
8 Virtual Private Network Theorie vpn• WeekOpdracht P7W8
 INTERNET: understanding-vpn-remote-access-mechanism.htm
 
9 Herhalen P7W1 t/m P7W8  • WeekOpdracht P7W9
   
10        

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2• Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Ori๋nteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Defini๋ren• PVA
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• FO netwerk
• FO website
• Opzet adviesrapport SD
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• TO Servicedesk (incl. Testplan)
• TO netwerk (incl. testplan)
• TO website (incl. Testplan)
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Testopstelling ziekenhuis
• Website raamwerk
• Ingevulde checklist testplan ziekenhuis
• Ingevulde checklist testplan website
• Go/No go
 10
7• opleveren
  Opleveren• Presentatie netwerk & website
• Adviesrapport SD
• Demonstratie
 10
8   Nazorg• Reflectieverslag
• Projectdossier
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9• beoordelen
  Beoordelen   10
10   Herkansing   10

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• instellen
• opzoeken
• instellen
• testen
De Sendmail mail server• Eric Allman
• Fully Qualified Domainnames (FQDN)
• hostname
• TLD
• Reverse lookup
• reboot
• apt-get
Instellen FQDN• Domeinnaam opzoeken
• Geldige domeinnaam instellen
• Geldige domeinnaam testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 31 Sendmail Configuratie-FQDN.pdf
2
2• installeren
• testen
• oplossen
• installeren
• installeren
• controleren
• aanmaken
• testen
E-Mail routing• Mail transfer agent (MTA)
• Mail Exchanger (MX)
• sendmail
• Network interfaces
• tail
• /var/log/maillog
• newaliases
Installeren Sendmail• Sendmail installeren
• Network interfaces controleren
• Aliases database aanmaken
• Aliases database testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 32 Sendmail Installatie.pdf
2
3• testen
• installeren
• uitvoeren
De resolver• Resolver
• /etc/resolv.conf
• DNS
• nslookup
• dig
• mutt
• /etc/hosts
Testen mail server• Mail User Agent (Mutt) installeren
• Locale e-mail test uitvoeren
• Feed-back
INTERNET: Linux 33 Sendmail Testen-installatie.pdf
2
4• opzoeken
• opzoeken
The Ring of Trust• MIME headers
• Mail Exchanger (MX)
• Mail Delivery Agent (MDA)
• Mail Submission Agent (MSA)
• INBOX dig
• nslookup
Opzoeken MX• Mail Exchanger opzoeken
• Feed-back
INTERNET: Linux 34 Sendmail Ring-of-Trust.pdf
2
5• configureren
• testen
• oplossen
• configureren
• instellen
• genereren
• testen
E-Mail forwarding• Smart Host
• service
• sendmail.mc
• m4
• killall
Configureren Smart Host• Smart host instellen
• Configuratiebestand genereren
• Smart host testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 35 Sendmail Configuratie-Smart-Host.pdf
2
6• configureren
• testen
E-Mail aliassen• /etc/mail/aliases
• sendmail
• /var/log/maillog
Configureren aliassen• Aliassen aanpassen
• Alias-database bijwerken
• Alias-database testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 36 Sendmail Configuratie-aliassen.pdf
2
7• configureren
• instellen
• testen
• oplossen
E-Mail domeinen• Virtual host
• /etc/mail/local-host-names
• /var/log/maillog
Configureren virtual host• Virtual host instellen
• Virtual host testen
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 37 Sendmail Instellen-virtual-host.pdf
2
8• installeren
• testen
• oplossen
• configureren
• controleren
• activeren
• aanmaken
• testen
Virtuele e-mail gebruikers• Virtual user
• /etc/mail/virtusertable
• makemap
Configureren virtual user• Feature controleren
• Feature activeren
• Virtual user aanmaken
• Virtual user testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 38 Sendmail Configuratie-virtual-user.pdf
2
9• beschrijven
• benoemen
• herkennen
• opleveren
De Sendmail mailserver Opleveren van een werkende mail-server• Afmaken opdrachten
• Toets
 2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansingen
 2

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 M&T + PvA      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Site and Services  • WeekOpdracht P8W1
 INTERNET: 385
 
2 DNS  • WeekOpdracht P8W2
 INTERNET: cc787921(v=ws.10).aspx
 
3 DNS and Active Directory (AD)  • WeekOpdracht P8W3
• Bekijk youtube filmpje
 INTERNET: watch?v=fEs-k8-t6FI
 
4 DHCP Install and configure DHCP• WeekOpdracht P8W4
 INTERNET: bb643151.aspx
 
5 RODC Install and configure a RODC• WeekOpdracht P8W5
 INTERNET: cc755058(v=ws.10).aspx
 
6 Server 2008 Core Install Server 2008 Core• WeekOpdracht P8W6
 INTERNET: understanding-windows-server-2008-core.htm
 
7 Server Core Network Settings Configuring Basic Network Settings• WeekOpdracht P8W7
 INTERNET: configuring-windows-server-2008-networking-settings.htm
 
8 Server Core DCPromo Installing AD on Server Core• WeekOpdracht P8W8
 INTERNET: installing-active-directory-windows-server-2008-core.htm
 
9 Herhalen P8W1 t/m P8W8  • WeekOpdracht P8W9
   

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma• Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Ori๋nteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Defini๋ren• Plan van aanpak (beperkt)
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• testen
• installeren
• aanmaken
De BIND DNS server• BIND
• Jon Postel
• Resolver
• Unprivileged user
• /etc/hosts
• /etc/resolv.conf
• nslookup
Installeren BIND• Unprivileged user aanmaken
• DNSSEC uitzetten
• Feed-back
INTERNET: Linux 51 DNS Installatie-BIND.pdf
2
2• instellen
• testen
• opzoeken
• instellen
• instellen
DNS forwarding• /etc/resolv.conf
• /etc/named.conf
• DNS forwarding
Instellen DNS forwarding• DNS testen
• Forwarding DNS opzoeken
• Forwarding instellen
• Feed-back
INTERNET: Linux 52 DNS Forwarding-instellen.pdf
2
3• configureren
• aanmaken
• configureren
Gedistribueerde databases• Gedistribueerde databases
• Root domein
• named.conf
• /var/log/daemon
• nslookup
• SOA record
• NS record
• A record
Configureren BIND• Zone-bestand aanmaken
• DNS configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 53 DNS Configuratie-BIND.pdf
2
4• configureren
• aanmaken
• configureren
Reverse lookups• Zones
• Zone files
• Reverse lookup
• nslookup
• Het .arpa TLD
Configureren reverse lookup• Zone-bestand aanmaken
• DNS configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 54 DNS Configuratie-Reverse-lookup.pdf
2
5• configureren
• testen
• oplossen
LAN domeinen• DNS records
• SOA record
• NS record
• A record
• PTR record
Nieuwe host toevoegen• Host aan LAN toevoegen
• Feed-back
INTERNET: Linux 55 DNS Nieuwe-host-toevoegen.pdf
2
6 E-Mail domeinen• MX record
• A record
• PTR record
• nslookup
• /var/log/daemon
Mail Exchanger toevoegen• Mail Exchanger aan LAN toevoegen
• Feed-back
INTERNET: Linux 56 DNS Mail-Exchanger-toevoegen.pdf
2
7• configureren
• testen
• oplossen
• aanmaken
• aanmaken
• configureren
Internet domeinen• CNAME record
Aanmaken domein alias• Internetdomein aanmaken
• DNS configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 57 DNS Aanmaken-domein-alias.pdf
2
8• uitproberen
• configureren
DNS misbruik• Amplification attack
• Recursive Zone Transfer
• /etc/hosts
• Cache poisoning
Voorkomen DNS misbruik• Uitproberen Kaminsky hack
• DNS configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 58 DNS Misbruik.pdf
2
9• beschrijven
• benoemen
• herkennen
• opleveren
BIND DNS Server Opleveren van een werkende DNS server• Afmaken opdrachten
• Toets
 2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansing
 2

Vak MSW, Auteur DDIEP, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Lessen in windows 2012: P9      
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9  • ADDS/ DHCP/ DNS Groepen en gebruikers (KT1)
     
10  • IP Plan, Share en NTFS (KT1)
     

Vak ALA, Auteur MMONF, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• lezen
Oefenexamen Kerntaak 1 - Thompson hotels Kick-off• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2     • Feed-back
 10
3     • Feed-back
 10
4     • Feed-back
 10
5     • Feed-back
 10
6     • Feed-back
 10
7     • Feed-back
 10
8     • Feed-back
 10
9• inleveren
  Beoordeling• Inleveren projectdossier
• Rubrick
 10
10• inleveren
  Herkansing• Inleveren projectdossier
• Rubrick
 10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 12 - Thomson hotels• Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
 • Uitleg project
• Functioneel ontwerp
Ori๋nteren• Projectopdracht
• Haalbaarheidsonderzoek
• Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3  • Functioneel ontwerp
• Testplan
Defini๋ren• Opstellen plan van aanpak
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
 • Networking
• Packet-tracer
Ontwerpen• Functioneel Ontwerp
• Testplan voor Acceptatie
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• configureren
• controleren
• uitvoeren
• oplossen
Linux in een Windows domein• Domain Controller
• likewise-open
• nslookup
• Active Directory
• DNS
• hostname
• dnscmd
Configureren server• FQDN van de server controleren
• Reverse lookup uitvoeren
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 61 WINDC Configuratie-server.pdf
2
2• configureren
• instellen
• controleren
• uitvoeren
• oplossen
Configuratie Linux domein• Resolver
• LDAP
• resolv.conf
Configureren client• De resolver instellen
• FQDN van de client controleren
• Reverse lookup uitvoeren
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 62 WINDC Configuratie-client.pdf
2
3• installeren
• configureren
• testen
• oplossen
Simple Authentication and Security Layer (SASL)• SASL
• Versleutelingsmechanismen
• ldapsearch
• saslauthd
• testsaslauthd
Installeren SASL• Mechanismen op de DC opvragen
• De saslauthd configureren
• De saslauthd testen
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 63 WINDC Installatie-SASL.pdf
2
4• installeren
• testen
• configureren
• activeren
• configureren
• genereren
• controleren
• testen
Sendmail AUTH via SASL• Sendmail AUTH mechanismen
• Sendmail.conf
• m4
• sendmail.mc
• maillog
Configureren Sendmail AUTH via SASL• De saslauth daemon activeren
• Sendmail configureren
• Configuratiebestand genereren
• Capabilities controleren
• Login testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 64 WINDC Sendmail-AUTH-via-SASL.pdf
2
5• installeren
• testen
• installeren
• opzoeken
• configureren
• testen
• testen
Samba winbind• nmblookup
• smb.conf
• net
• wbinfo
Installeren winbind• Opzoeken Windows werkgroep
• Winbind configureren
• Configuratie testen
• Lid worden van het Windows domein
• Login testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 65 WINDC Installatie-winbind.pdf
2
6• installeren
• configureren
• configureren
• controleren
• testen
Pluggable Authentification Module (PAM)• PAM
• Apache VirtualHost
Installeren Apache mod_auth_pam• PAM configureren
• Apache configureren
• Controleren configuratie
• Login testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 66 WINDC Apache-mod auth pam.pdf
2
7• configureren
Inloggen via winbind• /etc/pam.d
• DHCP
Configureren pam_winbind • Feed-back
 2
8• configureren
De Windows home folder• NetBIOS
Configureren home folder • Feed-back
 2
9• beschrijven
• benoemen
• herkennen
• opleveren
Linux in een Windows domein Opleveren van een werkende Windows client• Afmaken opdrachten
• Toets
 2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansing
 2

Vak MSW, Auteur DDIEP, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Lessen in windows 2012: P10• Policies en Server rollen (KT1)
     
2  • Back-Up en Restore (KT1)
     
3  • Remote beheer (KT1) Terminal Services / VPN (KT2)
     
4  • DFS Distributed File System (KT2)
     
5  • Wat is er behandeld/Review
     
6        
7        
8        
9        
10        

Vak ALA, Auteur MMONF, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• lezen
Oefenexamen Kerntaak 2 - Thompson hotels Kick-off• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2     • Feed-back
 10
3     • Feed-back
 10
4     • Feed-back
 10
5     • Feed-back
 10
6     • Feed-back
 10
7     • Feed-back
 10
8     • Feed-back
 10
9• inleveren
  Beoordeling• Inleveren projectdossier
• Rubrick
 10
10• inleveren
  Herkansing• Inleveren projectdossier
• Rubrick
 10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• inventariseren
• documenteren
• realiseren
• testen
Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker Project start-up• Opstellen SWOT
• Opstellen POP
• SWOT
• POP
 10
2• onderzoeken
  Initiatief• Doorlezen project-start-up
• Doorlezen gegevens
• Onderzoeken haalbaarheid
• Opstellen projectvoorstel
• Projectvoorstel
 10
3   Definitie• Opstellen plan van aanpak
• Opstellen tijdsplanning
• Projectplan
 10
4• benoemen
  Ontwerp• Inventarisatie eisen en wensen
• Benoemen functionaliteiten
• Ontwerp netwerk en systemen
• Opstellen functioneel ontwerp
• Functioneel ontwerp
 10
5   Werkvoorbereiding• Opstellen technisch ontwerp
• Opstellen testplan
• Technisch ontwerp
 10
6• uitvoeren
• realiseren
  Realisatie• Bouw netwerk en systemen
• Uitvoeren tests
• Bijhouden project- en systeemdocumentatie
• Realiseren systeem
 10
7• uitvoeren
  Oplevering• Oplevering netwerk en systemen
• Uitvoeren acceptatietests
• Acceptatie-testrapport
 10
8   Nazorg• Evaluatie
• Reflectie
• Evaluatieverslag
• Reflectieverslag (individueel)
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20411B_01 Deploying and Maintaining Server Images      
2 20411B_02 Configuring and Troubleshooting Domain Name System      
3 20411B_03 Maintaining Active Directory Domain Services      
4 20411B_04 Managing User and Service Accounts      
5 20411B_05 Implementing a Group Policy Infrastructure      
6 20411B_06 Managing User Desktops with Group Policy      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Deploying and Maintaining Server Images      
2 Configuring and Troubleshooting Domain Name System Base Disks Windows Server 2012 R2 Standard & Windows 8.1 Enterprise    
3 Maintaining Active Directory Domain Services TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Corpnet Subnet    
4 Managing User and Service Accounts TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Internet Subnet    
5 Implementing a Group Policy Infrastructure Homenet subnet for Windows Server 2012    
6 Managing User Desktops with Group Policy Second Corpnet Subnet for Windows Server 2012    
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Apache secure socket layer (SSL)• Secure Socket Layer
• Certificaten
• openssl
• Apache directieven (Listen, SSLEngine, SSLCertificateFile)
• Poort 443
Installeren Apache SSL • Feed-back
INTERNET: Linux 15 Apache SSL.pdf
2
2• configureren
Linux unprivileged users• Foutopsporing
• useradd
• usermod
• ps
• less
• mkdir
• Unprivileged users
Configureren unprivileged user • Feed-back
 2
3• configureren
Apache include-bestanden• Apache directieven (Include)
• vi visual mode
Configureren Include • Feed-back
 2
4• configureren
Apache indexeringsopties• Apache directieven (IndexOptions)
Configureren IndexOptions • Feed-back
 2
5 Apache common gateway interface (CGI)• Perl
• Apache Directieven (AddHandler)
Apache CGI • Feed-back
 2
6 Apache modules• Apache directieven (Order, Allow, Satisfy)
Apache Security • Feed-back
 2
7 Telnet en SSH• sshd
• ssh
• kill
• HUP
Telnet SSH • Feed-back
 2
8     • Feed-back
 2
9• beschrijven
• herkennen
• benoemen
• opleveren
SSH en Apache SSL Opleveren van een secure web-server• Afmaken opdrachten
• Toets
• Toets: Linux 02
2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansing
 2

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Planning & Beleid      

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 4   880

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2014, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 20412B_06-Implementing Active Directory Certificate Services      
2 20411B_07 Configuring and Troubleshooting Remote Access      
3 20411B_08 Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role      
4 20411B_09 Implementing Network Access Protection      
5 10775A_03-Installing and Configuring SQL Server 2012      
6 20411B_12 Implementing Update Management      
7        
8        
9        

Vak ISW, Auteur BSS05, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Implementing Active Directory Certificate Services Deploying an AD CS Two-Tier PKI Hierarchy    
2 Configuring and Troubleshooting Remote Access Demonstrate DirectAccess Single Server Setup with Mixed IPv4 and IPv6 in Windows Server 2012    
3 Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role      
4 Implementing Network Access Protection Demonstrate DirectAccess with Network Access Protection    
5 Installing and Configuring SQL Server 2012 Install SQL Server 2012 SP1 Enterprise    
6 Implementing Update Management      
7 Deadline      
8 Final test      
9 Reflection   • Eindtoets behandelde stof
  

Vak NED, Auteur HLS12, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• voeren
• argumenteren
• inleveren
Spreken en gesprekken voeren• Spreken 3F, Theorieles, Een monoloog houden, argumenteren
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 1 (Openingen van een monoloog)
• 3F Doelen en behoeften (BSH6.2)
 • Opdracht 1: spreekplan
• (Inleveren tijdens de 2e les)
  2
2  • 3F De hoofdgedachte in een informatieve tekst (BSH2.1)
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 1 (Letten op non-verbale communicatie)
 • Opdracht 2: presentatie
• (Uitvoering volgens planning, week 3 t/m 8)
  2
3• voeren
• inleveren
 • MBO-breed, niveau 3-4, Les 2 (Een telefoongesprek voeren (1)
• 3F Inleiding, kern en slot (BSH3)
• 3F Tekststructuren en signaalwoorden
• 3F Hoofd- en bijzaken (BSH5.1)
 • Opdracht 3: interview
• (Inleveren voor les 6)
  2
4• voeren
• anderen
 • MBO-breed, niveau 3-4, Les 3 (Een verkoopgesprek voeren (1)
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 4 (Een klacht indienen (1)
• 3F Feiten, meningen, standpunten
• 3F Drogredenen (BSH5.3)
• 3F Samenvatten voor anderen (BSH8.2)
    2
5  •  Uitloop
    2
6• reageren
 • Theorieles, Soorten gesprekken
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 5 (Reageren op een klacht (1), samenvatten)
    2
7  • MBO-breed, niveau 3-4, Les 6 (Kritiek geven/krijgen, ervaringen uitwisselen, afspraken maken)
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 7 (Uitleg geven)
• MBO-breed, niveau 3-4, Les 8 (Een evaluatie maken)
    2
8  • MBO-breed, niveau 3-4, Les 9 (een reflectiegesprek)
• De functie van tekstdelen, slechtnieuwsgesprek
• Conclusies trekken
• Achterliggende bedoelingen
 • Opdracht 4: adviesgesprek
• (Uitvoering voor week 10)
  2
9 AFRONDING EN HERKANSINGEN      

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Impl. Plan + adm.org      

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 4   880

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 13 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Doc. beheer      

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 16 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Uitloopperiode. Geen les