Vak: LINUX | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 installeren
 testen
 oplossen
 installeren
Het GNU/Linux besturingssysteem Begrippen: Linus Torvalds, Commando's, Root
 Commando’s: apt-get, su, sudo, ls, mkdir
 Symbolen: Tilde (“~”)
Terminal installatie Terminal installeren
 Feed-back
INTERNET: Linux 01 Installatie-GCC.pdf
2
2 installeren
 testen
 oplossen
Internet analyse met Telnet Begrippen: Line/packet switching, MIME Header, Poort 80, HTTP Protocol
 Commando’s: tee, telnet
 Symbolen: Pijpleiding (“|”)
Telnet hacking Homepage opvragen
 MIME-header opvragen
 Feed-back
INTERNET: Linux 02 Telnet Hacking.pdf
2
3 testen
 oplossen
 vervangen
 kopiëeren
De vi tekstbewerker Begrippen: Teletype
 Commando’s: ed, ex, vi, echo, less
 Symbolen: Zoeken (“/”), Redirection (“>”)
Werken met vi Naar “Ex mode”
 Naar “Visual mode”
 Zoeken
 Vervangen
 Kopiëeren
 Feed-back
INTERNET: Linux 03 Werken-met-vi.pdf
2
4 installeren
 configureren
 testen
 oplossen
 installeren
 compileren
 testen
 configureren
De GNU Compiler Collectie (GCC) Begrippen: Richard Stallman, Broncode, CopyLeft, Poort 25, SMTP
 Commando’s: cd, tar, make, history, wget
 Bestanden: /usr/local/src
Installatie huiswerksysteem GCC Installeren
 Broncode neerladen en uitpakken
 Broncode compileren
 SMTP Poort 25 testen
 E-Mail configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 04 Huiswerksysteem.pdf
2
5 testen
 oplossen
 installeren
 installeren
 controleren
Linux Daemons Begrippen: Log bestanden, Poort 80, HTTP, Daemons
 Commando’s: apt-get, netstat, grep, ps, service
 Bestanden: /var/log
Installatie Apache Apache installeren
 Actieve programma’s bekijken
 Poort 80 controleren
 Feed-back
INTERNET: Linux 05 Apache Installatie.pdf
2
6 testen
 oplossen
 configureren
 configureren
 configureren
Het Linux mappensysteem Begrippen: Linux directory-structuur, Poort 53, DNS, Mini-DNS
 Bestanden: /etc/hosts
 Commando’s: tail
 Symbolen: Hekje (“#”)
Configuratie Apache DNS configureren
 Apache configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 06 Apache Configuratie.pdf
2
7 testen
 oplossen
 opzoeken
 controleren
 configureren
 testen
Linux configuratiebestanden Begrippen: Apache directieven (VirtualHost, ServerName, DocumentRoot, Options)
 Commando’s: hostname, apachectl
 Symbolen: Hekje (“#”),
Configuratie Virtual Host Opzoeken host-naam
 Downloads map controleren
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 07 Apache VirtualHost.pdf
2
8 configureren
 testen
 oplossen
 configureren
 testen
Linux gebruikers en groepen Begrippen: Toegangsrechten, Octale getallen, Apache directieven (AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require)
 Commando’s: touch, chgrp, chmod, htpasswd
Configuratie Login Apache gebruiker toevoegen
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 08 Apache Login.pdf
2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Telnet en Apache Opleveren van een werkende webserver Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 configureren
 controleren
 configureren
 oplossen
Linux, Apache, MySQL en PHP (LAMP) Begrippen: back-end, front-end, Local host, Proxy, Luisterende interfaces, Dedicated servers
 Commando’s: mv, netstat
 Symbolen: Zoeken (“/”)
Configuratie Apache back-end De luisterende interfaces controleren
 De back-end configureren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 21 LAMP Apache-back-end-configuratie.pdf
2
2 installeren
 aanmaken
 aanmaken
 oplossen
De MySQL database server Begrippen: Local host, Linux gebuikersrechten, unprivileged user, Databases
 Commando’s: useradd, usermod, chown
Installatie MySQL Unprivileged user aanmaken
 Systeem-databases aanmaken
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 22 LAMP Installatie-MySQL.pdf
2
3 installeren
 installeren
 controleren
De PHP scripting language Begrippen: Apache modules, PHP zuigt, programmeertalen
 scriptingtalen
Installatie PHP Installeren PHP
 Installatie PHP controleren
 Feed-back
INTERNET: Linux 23 LAMP Installatie-PHP.pdf
2
4 aanmaken
 aanmaken
Linux shell scripting Begrippen: Run-levels, Bourne Again Shell (bash), Hash bang (#!/bin/sh)
 Commando’s: killall, bash
Aanmaken Deamon opstart-script Aanmaken shell-script
 Feed-back
INTERNET: Linux 24 LAMP Daemon-shell-script.pdf
2
5 installeren
 oplossen
 configureren
 configureren
 configureren
 configureren
 testen
 oplossen
Content Management Systems (CMS) Begrippen: CMS, Problemen oplossen, Over domeinnamen, Mini-DNS
 Bestanden: /etc/hosts
 Commando’s: mysqladmin, wget
Installatie WordPress Broncode neerladen en uitpakken
 Database configureren
 WordPress configureren
 DNS configureren
 Apache configureren
 Configuratie testen
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 25 LAMP Installatie-WordPress.pdf
2
6 installeren
 configureren
 configureren
 configureren
Database beheer Begrippen: Structured Query Language (SQL)
 phpMyAdmin
Installatie phpMyAdmin Broncode neerladen en uitpakken
 phpMyAdmin configureren
 DNS configureren
 Apache configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 26 LAMP Installatie-phpMyAdmin.pdf
2
7 installeren
 configureren
 testen
 aanmaken
De NGinX webserver Begrippen: NGinX
 Proxy mechanisme
Installatie Nginx front-end Wijzigen luisterende interface
 Aanmaken website
 Feed-back
INTERNET: Linux 27 LAMP Nginx-front-end-installatie.pdf
2
8 testen
 oplossen
Apache stress testing Commando’s: ab
Apache performance tuning  Feed-back
 2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Content Management Systems (LAMP en WordPress) Opleveren van een werkende LAMP server Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   powerpoint inleiding Linux Opdracht voor deze week
  installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9)
 READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2 lezen
  Lezen Cursus Linux vanaf Daemons (blz 13) t/m Bootloader (blz 21)
  controle installatie ubuntu
 beantwoord de volgende vragen:
  
3 bespreken
 bestuderen
  hoofdpunten eerste 21 bladzijden bespreken.
  Van Linux cursus blz 23 t/m 27 Unix commando’s bestuderen.
 Opdrachten
  
4 bespreken
 bestuderen
 oefenen
  vragen vorige lessen bespreken
 rechten introductie
  Van Linux cursus blz 28 t/m 32 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
  
5 bespreken
 bestuderen
 oefenen
  vragen vorige lessen bespreken
 vi introductie
 zoeken naar bestanden find, locate, whereis, which, type
  Van Linux cursus blz 33 t/m 40 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
  
6     Oefeningen LINUX editor vi (vim)
   
7   Vragen van de afgelopen weken
 Huiswerk les 1-3 behandelen
  Les 2.Oefeningen VI (2) blz 41-44
 vragen
  

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 aanmaken
  Users+groepen aanmaken
 rechten op filesysteem
 2. Maak de volgende groepen aan:
 READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2    3. Maak onderstaande users aan met primaire en supplementaire groepen en een homedirectory als dit op ja staat.
   
3    4. Maak de volgende directory structuur met bestanden aan en zorg voor de rechten zoals aangegeven.
   
4     Vul nu onderstaand schema in en stuur dit op naar mijn mail om je opdracht af te laten tekenen.
 Aftekenen
  
5   vi-editor
 rechten op filesysteem
  Een vi sessie starten
   
6     Positionering van de cursor
   
7 verwijderen
    Tekst invoegen of verwijderen
   
8     Regels kopiëren of verplaatsen
   

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1     Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
 Welke grafische omgeving is standaard geïnstalleerd?
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2 installeren
    Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
   
3     Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
   
4   Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
  Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
 Eindopdracht (TOETS)
  
5     Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
   
6 installeren
    Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
   
7   volg het boekje (PDF) "Beginnen met opensuse 11.4"
  Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
   
8   Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
  Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
 Eindopdracht (TOETS)
  

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Understanding Command-Line Basics Exploring Your Linux Shell Options
 Using a Shell
 Exploring Shell Configuration
 Using Environment Variables
 Getting Help
   Quiz: Review Questions
 BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Using Streams, Redirection, and Pipes Exploring Types of Streams
 Redirecting Input and Output
 Piping Data between Programs
 Generating Command Lines
   Quiz: Review Questions
 COMPUTER: functioning laptop
 SOFTWARE: MS Office
4
3 Processing Text Using Filters File-Combining Commands
 File-Transforming Commands
 File-Formatting Commands
 File-Viewing Commands
 File-Summarizing Commands
   Quiz: Review Questions
 4
4 Using Regular Expressions Understanding Regular Expressions
 Using grep
 Using sed
   Quiz: Review Questions
 4
5 Editing Files with Vi Understanding Vi Modes
 Exploring Basic Text-Editing Procedures
 Saving Changes
   Quiz: Review Questions
 4

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Using RPM Package Concepts
 RPM Distributions and Conventions
 The rpm Command Set
   Quiz: Review Questions
 BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Using Debian Packages;  Debian Distributions and Conventions
 The dpkg Command Set
 Using apt-cache
 Using apt-get
 Using dselect, aptitude, and Synaptic
 Reconfiguring Packages
 Debian Packages Compared to Other Package Formats
 Configuring Debian Package Tools
   Quiz: Review Questions
 COMPUTER: functioning laptop
 SOFTWARE: MS Office
4
3 Package Dependencies and Conflicts;  Real and Imagined Package Dependency Problems
 Workarounds for Package Dependency Problems
 Startup Script Problems
   Quiz: Review Questions
 4
4 Managing Shared Libraries;  Library Principles
 Locating Library Files
 Library Management Commands
   Quiz: Review Questions
 4
5 Managing Processes;  Understanding the Kernel: The First Process
 Examining Process Lists
 Understanding Foreground and Background Processes
 Managing Process Priorities
 Killing Processes
   Quiz: Review Questions
 4

Vak LINUX, Auteur DWILL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Configuring the Firmware and Core Hardware Understanding the Role of the Firmware
 IRQs
 I/O Addresses
 DMA Addresses
 Boot Disks and Geometry Settings
 Coldplug and Hotplug Devices
   Quiz: Review Questions
 BOOK: Roderick W. Smith (2013). Linux Professional Institute Certification - Study Guide. John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-118-57055-5)
4
2 Configuring Expansion Cards Configuring PCI Cards
 Learning about Kernel Modules
 Loading Kernel Modules
 Removing Kernel Modules
   Quiz: Review Questions
 COMPUTER: functioning laptop
 SOFTWARE: MS Office
4
3 Configuring USB Devices USB Basics
 Linux USB Drivers
 USB Manager Applications
 Configuring Hard Disks
 Configuring PATA Disks
 Configuring SATA Disks
 Configuring SCSI Disks
 Configuring External Disks
   Quiz: Review Questions
 4
4 Designing a Hard Disk Layout Why Partition?
 Understanding Partitioning Systems
 An Alternative to Partitions: LVM
 Mount Points
 Common Partitions and Filesystem Layouts
   Quiz: Review Questions
 4
5 Creating Partitions and Filesystems Partitioning a Disk
 Preparing a Partition for Use
 Maintaining Filesystem Health
 Tuning Filesystems
 Maintaining a Journal
 Checking Filesystems
 Monitoring Disk Use
   Quiz: Review Questions
 4

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 instellen
 opzoeken
 instellen
 testen
De Sendmail mail server Eric Allman
 Fully Qualified Domainnames (FQDN)
 hostname
 TLD
 Reverse lookup
 reboot
 apt-get
Instellen FQDN Domeinnaam opzoeken
 Geldige domeinnaam instellen
 Geldige domeinnaam testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 31 Sendmail Configuratie-FQDN.pdf
2
2 installeren
 testen
 oplossen
 installeren
 installeren
 controleren
 aanmaken
 testen
E-Mail routing Mail transfer agent (MTA)
 Mail Exchanger (MX)
 sendmail
 Network interfaces
 tail
 /var/log/maillog
 newaliases
Installeren Sendmail Sendmail installeren
 Network interfaces controleren
 Aliases database aanmaken
 Aliases database testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 32 Sendmail Installatie.pdf
2
3 testen
 installeren
 uitvoeren
De resolver Resolver
 /etc/resolv.conf
 DNS
 nslookup
 dig
 mutt
 /etc/hosts
Testen mail server Mail User Agent (Mutt) installeren
 Locale e-mail test uitvoeren
 Feed-back
INTERNET: Linux 33 Sendmail Testen-installatie.pdf
2
4 opzoeken
 opzoeken
The Ring of Trust MIME headers
 Mail Exchanger (MX)
 Mail Delivery Agent (MDA)
 Mail Submission Agent (MSA)
 INBOX dig
 nslookup
Opzoeken MX Mail Exchanger opzoeken
 Feed-back
INTERNET: Linux 34 Sendmail Ring-of-Trust.pdf
2
5 configureren
 testen
 oplossen
 configureren
 instellen
 genereren
 testen
E-Mail forwarding Smart Host
 service
 sendmail.mc
 m4
 killall
Configureren Smart Host Smart host instellen
 Configuratiebestand genereren
 Smart host testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 35 Sendmail Configuratie-Smart-Host.pdf
2
6 configureren
 testen
E-Mail aliassen /etc/mail/aliases
 sendmail
 /var/log/maillog
Configureren aliassen Aliassen aanpassen
 Alias-database bijwerken
 Alias-database testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 36 Sendmail Configuratie-aliassen.pdf
2
7 configureren
 instellen
 testen
 oplossen
E-Mail domeinen Virtual host
 /etc/mail/local-host-names
 /var/log/maillog
Configureren virtual host Virtual host instellen
 Virtual host testen
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 37 Sendmail Instellen-virtual-host.pdf
2
8 installeren
 testen
 oplossen
 configureren
 controleren
 activeren
 aanmaken
 testen
Virtuele e-mail gebruikers Virtual user
 /etc/mail/virtusertable
 makemap
Configureren virtual user Feature controleren
 Feature activeren
 Virtual user aanmaken
 Virtual user testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 38 Sendmail Configuratie-virtual-user.pdf
2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
De Sendmail mailserver Opleveren van een werkende mail-server Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansingen
 2

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 installeren
 testen
 installeren
 aanmaken
De BIND DNS server BIND
 Jon Postel
 Resolver
 Unprivileged user
 /etc/hosts
 /etc/resolv.conf
 nslookup
Installeren BIND Unprivileged user aanmaken
 DNSSEC uitzetten
 Feed-back
INTERNET: Linux 51 DNS Installatie-BIND.pdf
2
2 instellen
 testen
 opzoeken
 instellen
 instellen
DNS forwarding /etc/resolv.conf
 /etc/named.conf
 DNS forwarding
Instellen DNS forwarding DNS testen
 Forwarding DNS opzoeken
 Forwarding instellen
 Feed-back
INTERNET: Linux 52 DNS Forwarding-instellen.pdf
2
3 configureren
 aanmaken
 configureren
Gedistribueerde databases Gedistribueerde databases
 Root domein
 named.conf
 /var/log/daemon
 nslookup
 SOA record
 NS record
 A record
Configureren BIND Zone-bestand aanmaken
 DNS configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 53 DNS Configuratie-BIND.pdf
2
4 configureren
 aanmaken
 configureren
Reverse lookups Zones
 Zone files
 Reverse lookup
 nslookup
 Het .arpa TLD
Configureren reverse lookup Zone-bestand aanmaken
 DNS configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 54 DNS Configuratie-Reverse-lookup.pdf
2
5 configureren
 testen
 oplossen
LAN domeinen DNS records
 SOA record
 NS record
 A record
 PTR record
Nieuwe host toevoegen Host aan LAN toevoegen
 Feed-back
INTERNET: Linux 55 DNS Nieuwe-host-toevoegen.pdf
2
6 E-Mail domeinen MX record
 A record
 PTR record
 nslookup
 /var/log/daemon
Mail Exchanger toevoegen Mail Exchanger aan LAN toevoegen
 Feed-back
INTERNET: Linux 56 DNS Mail-Exchanger-toevoegen.pdf
2
7 configureren
 testen
 oplossen
 aanmaken
 aanmaken
 configureren
Internet domeinen CNAME record
Aanmaken domein alias Internetdomein aanmaken
 DNS configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 57 DNS Aanmaken-domein-alias.pdf
2
8 uitproberen
 configureren
DNS misbruik Amplification attack
 Recursive Zone Transfer
 /etc/hosts
 Cache poisoning
Voorkomen DNS misbruik Uitproberen Kaminsky hack
 DNS configureren
 Feed-back
INTERNET: Linux 58 DNS Misbruik.pdf
2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
BIND DNS Server Opleveren van een werkende DNS server Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 configureren
 controleren
 uitvoeren
 oplossen
Linux in een Windows domein Domain Controller
 likewise-open
 nslookup
 Active Directory
 DNS
 hostname
 dnscmd
Configureren server FQDN van de server controleren
 Reverse lookup uitvoeren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 61 WINDC Configuratie-server.pdf
2
2 configureren
 instellen
 controleren
 uitvoeren
 oplossen
Configuratie Linux domein Resolver
 LDAP
 resolv.conf
Configureren client De resolver instellen
 FQDN van de client controleren
 Reverse lookup uitvoeren
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 62 WINDC Configuratie-client.pdf
2
3 installeren
 configureren
 testen
 oplossen
Simple Authentication and Security Layer (SASL) SASL
 Versleutelingsmechanismen
 ldapsearch
 saslauthd
 testsaslauthd
Installeren SASL Mechanismen op de DC opvragen
 De saslauthd configureren
 De saslauthd testen
 Problemen oplossen
 Feed-back
INTERNET: Linux 63 WINDC Installatie-SASL.pdf
2
4 installeren
 testen
 configureren
 activeren
 configureren
 genereren
 controleren
 testen
Sendmail AUTH via SASL Sendmail AUTH mechanismen
 Sendmail.conf
 m4
 sendmail.mc
 maillog
Configureren Sendmail AUTH via SASL De saslauth daemon activeren
 Sendmail configureren
 Configuratiebestand genereren
 Capabilities controleren
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 64 WINDC Sendmail-AUTH-via-SASL.pdf
2
5 installeren
 testen
 installeren
 opzoeken
 configureren
 testen
 testen
Samba winbind nmblookup
 smb.conf
 net
 wbinfo
Installeren winbind Opzoeken Windows werkgroep
 Winbind configureren
 Configuratie testen
 Lid worden van het Windows domein
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 65 WINDC Installatie-winbind.pdf
2
6 installeren
 configureren
 configureren
 controleren
 testen
Pluggable Authentification Module (PAM) PAM
 Apache VirtualHost
Installeren Apache mod_auth_pam PAM configureren
 Apache configureren
 Controleren configuratie
 Login testen
 Feed-back
INTERNET: Linux 66 WINDC Apache-mod auth pam.pdf
2
7 configureren
Inloggen via winbind /etc/pam.d
 DHCP
Configureren pam_winbind  Feed-back
 2
8 configureren
De Windows home folder NetBIOS
Configureren home folder  Feed-back
 2
9 beschrijven
 benoemen
 herkennen
 opleveren
Linux in een Windows domein Opleveren van een werkende Windows client Afmaken opdrachten
 Toets
 2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 installeren
Apache secure socket layer (SSL) Secure Socket Layer
 Certificaten
 openssl
 Apache directieven (Listen, SSLEngine, SSLCertificateFile)
 Poort 443
Installeren Apache SSL  Feed-back
INTERNET: Linux 15 Apache SSL.pdf
2
2 configureren
Linux unprivileged users Foutopsporing
 useradd
 usermod
 ps
 less
 mkdir
 Unprivileged users
Configureren unprivileged user  Feed-back
 2
3 configureren
Apache include-bestanden Apache directieven (Include)
 vi visual mode
Configureren Include  Feed-back
 2
4 configureren
Apache indexeringsopties Apache directieven (IndexOptions)
Configureren IndexOptions  Feed-back
 2
5 Apache common gateway interface (CGI) Perl
 Apache Directieven (AddHandler)
Apache CGI  Feed-back
 2
6 Apache modules Apache directieven (Order, Allow, Satisfy)
Apache Security  Feed-back
 2
7 Telnet en SSH sshd
 ssh
 kill
 HUP
Telnet SSH  Feed-back
 2
8      Feed-back
 2
9 beschrijven
 herkennen
 benoemen
 opleveren
SSH en Apache SSL Opleveren van een secure web-server Afmaken opdrachten
 Toets
 Toets: Linux 02
2
10     Afmaken opdrachten
 Herkansing
 2