Item: LINUX.DRK01.3.0.5 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   powerpoint inleiding Linux Opdracht voor deze week
  installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9)
 READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2 lezen
  Lezen Cursus Linux vanaf Daemons (blz 13) t/m Bootloader (blz 21)
  controle installatie ubuntu
 beantwoord de volgende vragen:
  
3 bespreken
 bestuderen
  hoofdpunten eerste 21 bladzijden bespreken.
  Van Linux cursus blz 23 t/m 27 Unix commando’s bestuderen.
 Opdrachten
  
4 bespreken
 bestuderen
 oefenen
  vragen vorige lessen bespreken
 rechten introductie
  Van Linux cursus blz 28 t/m 32 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
  
5 bespreken
 bestuderen
 oefenen
  vragen vorige lessen bespreken
 vi introductie
 zoeken naar bestanden find, locate, whereis, which, type
  Van Linux cursus blz 33 t/m 40 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
 Vragen
  
6     Oefeningen LINUX editor vi (vim)
   
7   Vragen van de afgelopen weken
 Huiswerk les 1-3 behandelen
  Les 2.Oefeningen VI (2) blz 41-44
 vragen