Niveau: 3 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Getallen en verhoudingen• Kennismaken
• Inhoud van de lessen
     
2 Les 1 - Getallen zonder rekenmachine• blz. 6 t/m 16
 • Opd. 1/t/m 20
• diagnostische toets
  
3 Les 2 - Orientatie, Grote getallen; Getallenlijn• blz. 20 t/m 30
 • Opd. 1/t/m 22
• diagnostische toets
  
4 Les 3 - Negatieve getallen• blz. 34 t/m 44
 • Opd. 1/t/m 22
• diagnostische toets
  
5 Les 4 - Optellen en aftrekken• blz. 48 t/m 58
 • Opd. 1/t/m 19
• diagnostische toets
  
6 Les 5 - Vermenigvuldigen en delen• blz. 62 t/m 72
 • Opd. 1/t/m 23
• diagnostische toets
  
7• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Instaptoets• Getallen
  • Toets
  
8 Les 6 - Afronden met breuken en kommagetallen• blz. 76 t/m 86
 • Opd. 1/t/m 21
• diagnostische toets
  
9 Les 7 - Rekenen met rekenmachine• blz. 90 t/m 100
 • Opd. 1/t/m 23
• diagnostische toets
  
10 Les 8 - Rekenen met toepassingssituaties• blz. 104 t/m 114
 • Opd. 1/t/m 19
• diagnostische toets
  

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
PT01 - De hardware shop• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van het project
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
10
2• plannen
• voorbereiden
• voeren
• voeren
Planning en voorbereiding• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
10
3• uitvoeren
• inbouwen
• vervangen
• resetten
• plaatsen
• plaatsen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
10
4• uitvoeren
• oplossen
• plaatsen
• testen
• herstellen
• testen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
10
5• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie Hardware shop - Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
10
6• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
• voeren
PT01B - In de winkel• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
7• oriënteren
Oriλntatie In de winkel - Oriλnteren • Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
 10
8• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding In de winkel - Plannen en voorbereiden • Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
 10
9• uitvoeren
Uitvoering In de winkel - Uitvoeren • Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
 10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie In de winkel - Opleveren en evalueren   10

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• assembleren
• assembleren
Aries - Unit 1 - Les 2: De computergeschiedenis2.1 Inleiding
2.2 Vroege machines
2.3 Computers uit de eerste helft van de 20e eeuw
2.4 De eerste generatie computers
2.5 De tweede generatie computers
2.6 De derde generatie computers
2.7 De vierde generatie computers
Stappenplannen maken• assembleren onderdelen
• reparatie van een PC
• assembleren van een PC
   
1 Aries - Unit 3 - Les 11: Werkplek en gereedschappen11.4 ESD - Bescherming tegen elektrostatische ontladingen
     
2• assembleren
Aries - Unit 1 - Les 1: Inleiding tot computers1.1 Inleiding
1.2 Wat is een computer?
1.3 Wat zijn de elementaire onderdelen van een computer?
1.4 Hoe werken computers?
1.5 Wat zijn randapparaten?
02. Zoeken op Internet; Plus opdrachten 1, 2, 7, 17, 18, 19, 20 van PT 1a01 opdrachten 9, 11, 15 van PT 1a
02 Componenten toevoegen aan een PC assembleren(1).
   
3• assembleren
Aries - Unit 1 - Les 4: Inleiding tot elektriciteit en veiligheid4.1 Wat is elektriciteit?
4.2 Soorten elektriciteit
4.3 Hoe wordt elektriciteit gemeten?
4.4 Elektronische onderdelen
4.5 Elektrische veiligheid
02. Zoeken op Internet; Plus opdrachten 1, 2, 7, 17, 18, 19, 20 van PT 1a; 03. Beep en foutcodes BIOS & OS-en01 opdrachten 9, 11, 15 van PT 1a
02 Componenten toevoegen aan een PC assembleren(1).
   
4 Aries - Unit 1 - Les 3: Nummersystemen3.1 Inleiding
3.2 Binaire nummers
3.3 Bits en Bytes
03. Beep en foutcodes BIOS & OS-en03 PC reparatie tweetallen
• O.A. opdrachten 8, 12 van PT 1a
   
5 Toets Computergeschiedenis, werkplek en gereeschappen• Aries Unit 1 en Unit 3, Les 11
04. 4 actuele moederborden/chipsets specs03 PC reparatie tweetallen
• O.A. opdrachten 8, 12 van PT 1a
• Unit 1 en Unit 3, Les 11
  
6 Aries - Unit 2 - Les 6: Externe onderdelen van de stroomvoorziening6.1 Externe onderdelen van de voedingseenheid
6.2 Voedingskabels
6.3 Contrastekker elektriciteitskabel
6.4 Spanningsschakelaar
6.5 Aan/uitschakelaar van de voeding
04. 4 actuele moederborden/chipsets specs04 Assemblage PC
• Projectgroep
   
7• assembleren
Aries - Unit 2 - Les 7: Specificaties voedingsvoorziening7.1 Ontoereikende stroomvoorziening
7.2 AC-invoerspecificaties
7.3 DC-uitgangsspecificaties
Opdrachten 1, 7, 8, 24 van PT 1b 04 Assemblage PC
• Projectgroep
• Assembleren (2)
   
8• assembleren
Aries - Unit 2 - Les 7: Specificaties voedingsvoorziening7.4 Veiligheidsspecificaties voedingseenheid
7.5 Milieuspecificaties
Opdrachten 1, 7, 8, 24 van PT 1b04 Assemblage PC
• Projectgroep
• Assembleren (2)
   
9 Toets Inleiding computers, nummersystemen en stroomvoorziening• Aries - Unit 1 en 2
 • uitloop
• Aries - Units 1 en 2
  

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Incident 008• Opdracht 1
   
2   Incident 009• Opdracht 2
   
3   incident 011• Opdracht 7
   
4   Incident 012• Opdracht 17
   
5   Incident 015• Opdracht 18
   
6   Assemblage• Opdracht 19
   
7    • Opdracht 20
   

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Installeren en werken met Virtual PC Installeer Virtual PC en Windows 7• WeekOpdracht P1W1
 INTERNET: virtual create virtual machines virtual pc 2007.htm
 
2 Besturingssysteem Windows 7 Installeer een tweede Windows 7• WeekOpdracht P1W2
 INTERNET: Installing-and-reinstalling-Windows-7
 
3 Packet Tracer basis IP adressen Installeer Packet Tracer• WeekOpdracht P1W3
 INTERNET: Internetprotocol
 
4• configureren
Besturingssysteem configureren Configureer beide virtuele machines• WeekOpdracht P1W4
 INTERNET: Join-or-create-a-workgroup
 
5 Windows BackUp Maak een BackUp van je systeem en data schijf.• WeekOpdracht P1W5
 INTERNET: using-backup-and-restore-in-windows-7
 
6 Uitleg basis Computer Management Derde harde schijf, dynamisch, spanned volume.• WeekOpdracht P1W6
 INTERNET: 516027-administrative-tools-computer-management-windows-7-a.html
INTERNET: cc772180.aspx
 
7• aanmaken
User accounts in Windows 7 Gebruikers en groepen aanmaken.• WeekOpdracht P1W7
 INTERNET: cc770642.aspx
 
8 Uitleg basis Event Viewer Audit Log Files• WeekOpdracht P1W8
 INTERNET: 3253
 
9• voorbereiden
Uitleg Users and Groups Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie• WeekOpdracht P1W9
 INTERNET: User-groups-in-Windows
 
10   Presentaties    

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Rekenen zonder rekenmachine; Oriλntatie;  Les 1; Les 2;     
2 Negatieve getallen; Optellen en aftrekken;  Les 3; Les 4;     
3 Vermenigvuldigen en delen; Afronden met breuken en kommagetallen;  Les 5; Les 6;     
4 Rekenen met de rekenmachine; Rekenen in toepassingssituaties;  Les 7; Les 8;     
5 Breuken en procenten 1; Breuken en procenten 2;  Les 9; Les 10;     
6 Breuken en procenten 3; Verhoudingen;  Les 11; Les 12;     
7 Schaal; Breuken en procenten 3;  Les 13; Les 14;     
8 EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten;       

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Les 9 - Breuken en procenten 1• blz. 118 t/m 128
 • Opd. 1 t/m 20
• diagnostische toets
  
2 Les 10 - Breuken en procenten 2• blz. 132 t/m 142
 • Opd. 1 t/m 20
• diagnostische toets
  
3 Les 11 - Breuken en procenten 3• blz. 146 t/m 156
 • Opd. 1 t/m 21
• diagnostische toets
  
4• herkennen
• beschrijven
• benoemen
Domeintoets• Getallen
  • Toets
  
5 Bespreking domeintoets getallen      
6 Instaptoets verhoudingen   • Toets
  
7 Verhoudingen• blz. 160 t/m 170
 • Opd. 1 t/m 16
• diagnostische toets
  
8 Schaal• blz. 174 t/m 184
 • Opd. 1 t/m 19
• diagnostische toets
  
9 Breuken en procenten 4• blz. 188 t/m 198
 • Opd. 1 t/m 18
• diagnostische toets
  
10 Uitloop en herhaling      

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• leveren
• oriënteren
• lezen
• voeren
• schrijven
PT02 - Het bedrijf Installsoft• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriλnteren• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
• Doel van de projecttaak (een A4)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
2• oriënteren
Oriλntatie• Hoe schrijf je een stuk?
Oriλnteren• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
10
3• plannen
• voorbereiden
• schrijven
• schrijven
Planning en voorbereiding• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
4• uitvoeren
Windows image-bestanden• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
10
5• uitvoeren
Installatie-CD’s• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
10
6• uitvoeren
Dual-boot systemen• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
10
7• uitvoeren
Windows gebruiker-accounts• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
10
8• opleveren
• evalueren
• schrijven
• schrijven
Evaluatie• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
10
9• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   UTP Kabel• Zoekopdracht 5
   
2   Storing 1• Zoekopdracht 6
   
3   Assemblage• Zoekopdracht 7
   
4   P2P• Zoekopdracht 8
   

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• oplossen
• oplossen
Aries - Unit 3 - Les 10: Probleemoplossing10.1 Inleiding
10.2 Het achtstappen probleemoplossingmodel
10.3 Belangrijke tips voor het oplossen van problemen
10.4 Virtuele problemen oplossen
05. UTP kabels kleurcodes05 Reparatie PC individueel
   
1 Aries - Unit 3 - Les 11: Werkplek en gereedschappen11.4 ESD - Bescherming tegen elektrostatische ontladingen
     
2• beschermen
Aries - Unit 3 - Les 9: Voedingseenheid beschermen9.1 Circuits, zekeringen en stroomonderbrekers
9.2 Beschermende maatregelen
9.3 Stroombeveiligingsapparatuur
05. UTP kabel kleurcodes; 06 Systeem informatie verkrijgen05 Reparatie PC individueel
6 Krimpen UTP straight en cross
   
3• assembleren
Aries - Unit 3 - Les 12: Vormfactor computer12.1 Computerbehuizing
12.2 IBM en IBM-compatibele vormfactoren van de computerkast
12.3 Vormfactoren van de Apple computerkast
12.4 Onderdelen van de computerbehuizing
06 Systeem informatie verkrijgen 6 Krimpen UTP straight en cross
07 Assemblage PC in tweetallen met twee typen PC’s (Individueel)
• Assembleren(3)
   
4• assembleren
Toets Troubleshooting en voeding• Aries - Unit 3
07 Peer to Peer Netwerken 16 Krimpen UTP straight en cross
07 Assemblage PC in tweetallen met twee typen PC’s (Individueel)
• Assembleren(3)
• Aries - Unit 3
  
5• configureren
Aries - Unit 4 - Les 15: Configuratie moederbord15.1 Moederbord handleidingen
15.2 Moederbord onderdelen
15.3 Het moederbord configureren
15.4 Moederbord BIOS
07 Peer to Peer Netwerken 18 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s. (Tweetallen)
   
6 Aries - Unit 4 - Les 13: Inleiding tot moederborden13.1 Wat is het moederbord?
13.2 Moderbord-vormfactoren
13.3 De belangrijkste onderdelen van een moederbord
13.4 Chipset
13.5 Interne bussen
13.6 Verouderde uitbreidingsslots
13.7 Moderne uitbreidingsslots
13.8 Apple Macintosh moederborden
08 Geheugen-opslag8 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s. (tweetallen)
   
7 Aries - Unit 4 - Les 14: Inleiding tot moederborden (voortgezet)14.1 CPU-interfaces
14.2 RAM-contrastekkers
14.3 I/O-ondersteuning
14.4 Socket voedingseenheid
14.5 CMOS-chips
14.6 DIP-schakelaars en jumpers
14.7 Pc-resources
08 Geheugen-opslag9 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s met een gedeelde printer
• (Tweetallen)
   
8 Documentatie van systemen  9 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s met een gedeelde printer
• (Tweetallen)
   
9 Toets Verdieping moederborden en troubleshooting• Aries - Units 3 en 4
 • uitloop
• Aries - Units 3 en 4
  
10    • Printerstoringen O3
   

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Besturingssystemen: Win XP Win 7 Creeer een dual boot met Windows 7 en XP• WeekOpdracht P2W1
 INTERNET: how-to-dual-boot-windows-7-with-xp-or-vista
 
2 Uitleg file system Vragen beantwoorden WeekOpdracht P2W2• WeekOpdracht P2W2
 INTERNET: module6a1.htm
 
3• partitioneren
Fdisk Partitioneren hard disk. 3 partities• WeekOpdracht P2W3
 INTERNET: 255867
 
4 Windows XP Ghost image en Sysprep Ghost image with sysprep• WeekOpdracht P2W4
 INTERNET: how-to-image-windows-xp-with-ghost-and-sysprep
 
5 Unattende Installation Windows XP An Unattended Installation Windows XP• WeekOpdracht P2W5
 INTERNET: 314459
 
6 Slipstream CD Windows XP Creating a Slipstream CD Windows XP• WeekOpdracht P2W6
 INTERNET: how to slipstream windows xp sp3 and vista sp1?page=0,1
 
7 Printer Sharing Windows 7 en XP Printer Sharing between Windows 7 en XP• WeekOpdracht P2W7
 INTERNET: share-files-and-printers-between-windows-7-and-xp
 
8• instellen
Basis NTFS Maken folder structuur, instellen permissies• WeekOpdracht P2W8
 INTERNET: cc778410(v=ws.10).aspx
 
9• voorbereiden
  Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie    

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Schaal Les 1    
2 Tijd Les 2    
3 Omtrek, oppervlakte en inhoud Les 3    
4 Samengestelde grootheden Les 4    
5 Figuren Les 5    
6 Meten en Meetkunde in het verkeer  Les 6    
7 Meten in recepten  Les 7    
8 Meten en meetkunde in huis Les 8    
9 Meten en meetkunde in de tuin Les 9    
10 EINDTOETS Meten en Meetkunde      

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• oriënteren
Loopbaan: Wat wil ik waarom wil ik dat?• Wat is het vak “Loopbaan”
• Doelen stellen
• Arbiedsvoorwaarden
    1
2• inventariseren
1.1 Mijn Droom• Wat is een moodboard
Moodboards maken• Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
• Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
 BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
1
3• bespreken
• bespreken
• bespreken
1.2 Hoe maak ik mijn dromen waar?• Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken• Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
• Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
  1
4• reflecteren
• reflecteren
• reflecteren
1.3 Reflectie• Wat is reflecteren
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren• Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
 1
5 2.1 Wat vind jij belangrijk in je werk?• Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden• Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
 VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
1
6• presenteren
• presenteren
2.2 Welke beroepen passen bij mij?• Hoe houd je een presentatie
Presenteren• Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
• Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
 INTERNET: www.roc.nl
1
7• berekenen
• berekenen
2.3 Welk beroep past bij mijn droom?• Hoe bereken je het bruto maandloon
• Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen• Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
• Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
 INTERNET: www.mbostart.nl
1
8• reflecteren
• reflecteren
2.4 Reflectie• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren op arbiedsvoorwaarden;• Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
 1
9 Afronding periode Afmaken opdrachten • Aftekenen opdrachten
 1
10 Afronding periode Afmaken opdrachten • Aftekenen opdrachten
 1

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• oriënteren
• voeren
PT03 - Het buurthuis• Doel van het project
• Groepsindeling
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak en de bijlagen?
Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Schriftelijke samenvatting van de opdracht
• POP formulier
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 3 Het Buurthuis. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 03 pop formulier.doc
10
2• plannen
• voorbereiden
Het vergroten van je hersencapaciteit• Over het nut van aantekeningen
• Over Mindmaps
• Over de werking van computergeheugen
• Over de werking van het menselijk geheugen
• Over Geheugendumps
Plannen en voorbereiden• Interview de klant (maak aantekeningen)
• Maak het Activiteitenplan (zie READER)
• Maak een Prioriteitenplanning
• Activiteitenlijst
• Prioriteitenplanning
• BIJLAGE: tekening buurtcentrum de brink.xls
• BIJLAGE: PT03 Checklist Activiteitenplan.doc
10
3• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding• Wat is een Activiteitenplan?
• Wat is een Prioriteitenplan?
Plannen en voorbereiden• Bestudeer de plattegrond van het Buurthuis
• Vergelijk dit met de wensenlijst van de klant
• Schrijf een advies (offerte)
• Maak een lijst met benodigde materialen
• Materialenlijst
• BIJLAGE: BUURTHUISCENTRUM-beginsituatie.doc
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 03 van het bestuur - vb wensen.doc
10
4• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding• Hoe ziet een bestellijst eruit?
Plannen en voorbereiden• Maak een Bestellijst
• Werk het Activiteitenplan bij
• Bestellijst
 10
5• uitvoeren
Uitvoering• Hoe maak je een image?
• Wat is een bechmark-test?
Uitvoeren• Maak een image op CD of HDD
• Maak een docent-pc (VMWare)
• Voer de benchmark-tests uit
• Een image
• Afgevinkte lijst met opdrachtpunten (activiteitenlijst)
• Testresultaten
• SOFTWARE: Benchmark-software (3DMark, SiSoft Sandra, Memtest, Diagnostic Tools, MS Baseline Security Analyser)
10
6• leveren
• uitvoeren
Uitvoering• Hoe ziet een IP-plan eruit?
• Wat is een RAID configuratie?
Uitvoeren• Maak een IP-Plan
• Maak een RAID1 configuratie
• Ontwerp een P2P netwerk in Packettracer
• Leg een peer-to peer netwerk aan met printen en filesharing (VMWare)
• Ingevuld formulier urenverantwoording
 10
7• uitvoeren
Uitvoering• Wat is een procedure?
• Hoe schrijf je een handleiding?
Uitvoeren• Schrijf een procedure
• Schrijf een handleiding
• Bonus: Procedure
• Bonus: Handleiding
 10
8• demonstreren
• presenteren
• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie• Hoe verkoop je je project aan de klant?
Opleveren en evalueren• Maak een offerte
• Maak een PowerPoint presentatie
• Verkoop je project aan de klant
• Mondelinge presentatie (aan de klant)
• Evaluatieformulier
• Urenverantwoording
 10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   UTP kabel• Zoekopdracht 9
   
2   Wandgoot• Zoekopdracht 10
   
3   Grote Workgroup• Zoekopdracht 11
   
4   RAID• Zoekopdracht 12
   

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Aries - Unit 5 - Les 17: Microprocessors, in de Centrale Verwerkingseenheid (CPU)17.1 Wat is een microprocessor?
17.2 Onderdelen van de Microprocessor
17.3 Hoe werkt een CPU?
17.4 Processorsnelheid en het kloksignaal
Kennis componenten kiezen bij behoefte buurthuis.08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij 1 PC de printer shared.
   
2 Aries - Unit 5 - Les 18: CPU-architectuur en evolutie18.1 CPU architecture
18.2 De evolutie van de Intel CPU
18.3 AMD en Cyrix processors
18.4 De evolutie van de Motorola microprocessor
09 Harddisken08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij PC de printer shared.
   
3• installeren
• installeren
• opwaarderen
Aries - Unit 5 - Les 19: Moederbord, CPU-aansluiting en instellingen19.1 Het installeren van slot CPUs
19.2 Het installeren van sleuf CPUs
19.3 Processors opwaarderen
10 Raid Systemen08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij PC de printer shared.
09 reparatie PC (3)
   
4 Aries - Unit 5 - Les 19: Moederbord, CPU-aansluiting en instellingen19.4 Instellingen CPU
19.5 Instellingen kernvoltage van de CPU
19.6 Instellingen bussnelheid CPU
19.7 Instellingen CPU-klokmultiplier
Lab 1: CPU-identificatie09 reparatie PC (3)
   
5• configureren
Toets Microprocessoren• Aries - Unit 5
11 ADSL modem09 reparatie PC (3)
10 RAID 0 en 1 configureren
• Aries - Unit 5
  
6• configureren
Aries - Unit 6 - Les 23: Computeropslag23.1 Computeropslag
23.2 Floppydrive
23.3 Floppyfunctionaliteit
23.4 Floppydrives verzorgen en onderhouden
23.5 Verwijderbare high-capacity schijven
11 ADSL modem10 RAID 0 en 1 configureren
   
6• reguleren
Aries - Unit 6 - Les 24: CD-ROM Drive24.1 Cd-rom
24.2 Cd-rom drive onderdelen
24.3 Cd-rom drive interne onderdelen
24.4 Hoe werkt een Cd-rom?
24.5 Schijfsnelheid reguleren
24.6 Cd-rom onderdelen van het schuiflaadmech-anisme
24.7 Cd-rom drive onderdelen
24.8 Cd-rom drive externe onderdelen
24.9 Specificaties Cd-rom drive
24.10 CD-R, CD-RW
24.11 DVD
     
7• configureren
• instellen
Aries - Unit 6 - Les 21: Geheugen21.1 RAM vs opslag op een harde schijf
21.2 RAM en virtueel geheugen
21.3 Wat is de functie van RAM?
21.4 Typen RAM
21.5 ROM
12 OSI model10 RAID 0 en 1 configureren 11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
   
8• instellen
Aries - Unit 6 - Les 22: Typen geheugenmodules22.1 Geheugenmodule
22.2 SIMMs
22.3 DIMMs
22.4 RIMMs
22.5 Specificaties geheugenmodule
22.6 Geheugenbanken
22.7 Geheugen op het moederbord aansluiten
12 OSI model11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
   
9• instellen
Toets Microprocessoren, opslag en geheugen• Aries - Units 5 en 6
productbeoordeling hardware oplossingen en documentatie.11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
• Toets Aries Units 5 & 6
  
10   uitloop    

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Arbeid 1/2      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Besturingssystemen: Server 2008 (R2) Installeren Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W1
 INTERNET: how-to-install-windows-server-2008-step-by-step.htm
 
2 Uitleg rollen in Server 2008 Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W2• WeekOpdracht P3W2
 INTERNET: q-what-are-the-server-roles-in-windows-server-2008-
 
3• installeren
Installeer en configureer File Server Installeren File Server role in Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W3
 INTERNET: 325860
 
4 Computer Management:Event Viewer, vervolg Creating a Custom View• WeekOpdracht P3W4
 INTERNET: 3253
 
5 Quota Management Setting Disk Quotas• WeekOpdracht P3W5
 INTERNET: managing-windows-server-2008-disk-quotas.htm
 
6 Server 2008 Features Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W6• WeekOpdracht P3W6
 INTERNET: 2008-r2-overview.aspx
 
7 Packet tracer: DHCP    INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
8• voorbereiden
Wat is DHCP Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie  INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
9   Pesentaties• WeekOpdracht P3W9
   

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gegevens verwerken Les 1    
2 Gegevens samenvatten Les 2    
3 Rekenen met tabellen 1 Les 3    
4 Rekenen met tabellen 2 Les 4    
5 Drie soorten grafieken Les 5    
6 LesFormules Les 6    
7 Formule en getal Les 7    
8 Diagrammen en grafieken Les 8    
9 EINDTOETS Verbanden      

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• testen
• oplossen
• installeren
Het GNU/Linux besturingssysteem• Begrippen: Linus Torvalds, Commando's, Root
• Commando’s: apt-get, su, sudo, ls, mkdir
• Symbolen: Tilde (“~”)
Terminal installatie• Terminal installeren
• Feed-back
INTERNET: Linux 01 Installatie-GCC.pdf
2
2• installeren
• testen
• oplossen
Internet analyse met Telnet• Begrippen: Line/packet switching, MIME Header, Poort 80, HTTP Protocol
• Commando’s: tee, telnet
• Symbolen: Pijpleiding (“|”)
Telnet hacking• Homepage opvragen
• MIME-header opvragen
• Feed-back
INTERNET: Linux 02 Telnet Hacking.pdf
2
3• testen
• oplossen
• vervangen
• kopiëeren
De vi tekstbewerker• Begrippen: Teletype
• Commando’s: ed, ex, vi, echo, less
• Symbolen: Zoeken (“/”), Redirection (“>”)
Werken met vi• Naar “Ex mode”
• Naar “Visual mode”
• Zoeken
• Vervangen
• Kopiëeren
• Feed-back
INTERNET: Linux 03 Werken-met-vi.pdf
2
4• installeren
• configureren
• testen
• oplossen
• installeren
• compileren
• testen
• configureren
De GNU Compiler Collectie (GCC)• Begrippen: Richard Stallman, Broncode, CopyLeft, Poort 25, SMTP
• Commando’s: cd, tar, make, history, wget
• Bestanden: /usr/local/src
Installatie huiswerksysteem• GCC Installeren
• Broncode neerladen en uitpakken
• Broncode compileren
• SMTP Poort 25 testen
• E-Mail configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 04 Huiswerksysteem.pdf
2
5• testen
• oplossen
• installeren
• installeren
• controleren
Linux Daemons• Begrippen: Log bestanden, Poort 80, HTTP, Daemons
• Commando’s: apt-get, netstat, grep, ps, service
• Bestanden: /var/log
Installatie Apache• Apache installeren
• Actieve programma’s bekijken
• Poort 80 controleren
• Feed-back
INTERNET: Linux 05 Apache Installatie.pdf
2
6• testen
• oplossen
• configureren
• configureren
• configureren
Het Linux mappensysteem• Begrippen: Linux directory-structuur, Poort 53, DNS, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: tail
• Symbolen: Hekje (“#”)
Configuratie Apache• DNS configureren
• Apache configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 06 Apache Configuratie.pdf
2
7• testen
• oplossen
• opzoeken
• controleren
• configureren
• testen
Linux configuratiebestanden• Begrippen: Apache directieven (VirtualHost, ServerName, DocumentRoot, Options)
• Commando’s: hostname, apachectl
• Symbolen: Hekje (“#”),
Configuratie Virtual Host• Opzoeken host-naam
• Downloads map controleren
• Apache configureren
• Configuratie testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 07 Apache VirtualHost.pdf
2
8• configureren
• testen
• oplossen
• configureren
• testen
Linux gebruikers en groepen• Begrippen: Toegangsrechten, Octale getallen, Apache directieven (AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require)
• Commando’s: touch, chgrp, chmod, htpasswd
Configuratie Login• Apache gebruiker toevoegen
• Apache configureren
• Configuratie testen
• Feed-back
INTERNET: Linux 08 Apache Login.pdf
2
9• beschrijven
• benoemen
• herkennen
• opleveren
Telnet en Apache Opleveren van een werkende webserver• Afmaken opdrachten
• Toets
 2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansing
 2

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Loopbaan: Hoe presenteer ik mezelf?• Social media
• Vooroordelen
• Discriminatie
    1
2 5.3 Social media• Wat is er over jou gevonden?
• Hoe kun je je Facebook aantrekkelijk maken voor werkgevers?
 • Opdracht 4: Tweets
• Opdracht 5: Mijn klasgenoot online
 BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
1
3 5.4 Linkedin1. Kopregel
2. Foto
3. Samenvatting
4. Trefwoorden
5. (Werk)ervaring
6. Contactgegevens
 • Opdracht 6: Mijn profiel
• Opdracht 7: Gebruik je sociale netwerk
  1
4 5.7 Werkervaring opdoen  • Beantwoord vragen werkervaring
 VIDEO: http://tinyurl.com/zks6cfx
1
5• reflecteren
5.8 Reflectie• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
  • Aftekenen opdrachten
 1
6 6.4 Vooroordelen en discriminatie     1
7 6.5 Omgaan met ongepaste vragen     1
8• reflecteren
6.6 Reflectie   • Aftekenen opdrachten
 1
9 Afronding periode Afmaken opdrachten • Aftekenen opdrachten
 1
10 Afronding periode Afmaken opdrachten • Aftekenen opdrachten
 1

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• installeren
Installeren Domain Controller Installeren eerste Domain Controller• WeekOpdracht P4W1
 INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2• installeren
Theorie Active Directory Domain Installeren tweede Domain Controller• WeekOpdracht P4W2
 INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3 Theorie Active Directory Domain (OU) Create an Organizational Unit• WeekOpdracht P4W3
 INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4 Theorie Group Policy Create a Domain based Group Policy• WeekOpdracht P4W4
 INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5 Praktijk: Group Policy and OU Bekijk YouTube filmpje• WeekOpdracht P4W4
 INTERNET: watch?v=AroYrmFxKlg&feature=related
 
6 Site and Services    INTERNET: 385
 
7 Herhalen week 1 t/m 6      
8        
9        

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 3   880

Vak MSW, Auteur BSS05, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Installing and Deploying Windows 8      
2 Deploying and Managing Windows Server 2012 Base Disks Windows 8 and Windows Server 2012    
3 Implementing Dynamic Host Configuration Protocol TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Corpnet Subnet    
4 Implementing Domain Name System TLG BaseConfig.docx - Steps for Configuring the Internet Subnet    
5 Introduction to Active Directory Domain Services Second Corpnet Subnet for Windows Server 2012    
6 Managing Active Directory Domain Services Objects Homenet subnet for Windows Server 2012    
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      
         

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• configureren
• controleren
• configureren
• oplossen
Linux, Apache, MySQL en PHP (LAMP)• Begrippen: back-end, front-end, Local host, Proxy, Luisterende interfaces, Dedicated servers
• Commando’s: mv, netstat
• Symbolen: Zoeken (“/”)
Configuratie Apache back-end• De luisterende interfaces controleren
• De back-end configureren
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 21 LAMP Apache-back-end-configuratie.pdf
2
2• installeren
• aanmaken
• aanmaken
• oplossen
De MySQL database server• Begrippen: Local host, Linux gebuikersrechten, unprivileged user, Databases
• Commando’s: useradd, usermod, chown
Installatie MySQL• Unprivileged user aanmaken
• Systeem-databases aanmaken
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 22 LAMP Installatie-MySQL.pdf
2
3• installeren
• installeren
• controleren
De PHP scripting language• Begrippen: Apache modules, PHP zuigt, programmeertalen
• scriptingtalen
Installatie PHP• Installeren PHP
• Installatie PHP controleren
• Feed-back
INTERNET: Linux 23 LAMP Installatie-PHP.pdf
2
4• aanmaken
• aanmaken
Linux shell scripting• Begrippen: Run-levels, Bourne Again Shell (bash), Hash bang (#!/bin/sh)
• Commando’s: killall, bash
Aanmaken Deamon opstart-script• Aanmaken shell-script
• Feed-back
INTERNET: Linux 24 LAMP Daemon-shell-script.pdf
2
5• installeren
• oplossen
• configureren
• configureren
• configureren
• configureren
• testen
• oplossen
Content Management Systems (CMS)• Begrippen: CMS, Problemen oplossen, Over domeinnamen, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: mysqladmin, wget
Installatie WordPress• Broncode neerladen en uitpakken
• Database configureren
• WordPress configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
• Configuratie testen
• Problemen oplossen
• Feed-back
INTERNET: Linux 25 LAMP Installatie-WordPress.pdf
2
6• installeren
• configureren
• configureren
• configureren
Database beheer• Begrippen: Structured Query Language (SQL)
• phpMyAdmin
Installatie phpMyAdmin• Broncode neerladen en uitpakken
• phpMyAdmin configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
• Feed-back
INTERNET: Linux 26 LAMP Installatie-phpMyAdmin.pdf
2
7• installeren
• configureren
• testen
• aanmaken
De NGinX webserver• Begrippen: NGinX
• Proxy mechanisme
Installatie Nginx front-end• Wijzigen luisterende interface
• Aanmaken website
• Feed-back
INTERNET: Linux 27 LAMP Nginx-front-end-installatie.pdf
2
8• testen
• oplossen
Apache stress testing• Commando’s: ab
Apache performance tuning • Feed-back
 2
9• beschrijven
• benoemen
• herkennen
• opleveren
Content Management Systems (LAMP en WordPress) Opleveren van een werkende LAMP server• Afmaken opdrachten
• Toets
 2
10    • Afmaken opdrachten
• Herkansing
 2

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• analyseren
• onderzoeken
• oriënteren
• voeren
PT04 - Murphy’s autohandel Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Lijst met activiteiten
• Lijst met te ontwikkelen competenties
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 4 Murphy’s autohandel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
2• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding Plannen en voorbereiden • Activiteitenplan
• (Prioriteiten)planning
• Materialenlijst
• Bestellijst
  
3• uitvoeren
Uitvoering Uitvoeren • Storingsvrij client-server netwerk
• Documentatie opgeloste storingen
• Formulier urenverantwoording
  
4• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie Opleveren en evalueren • Mondelinge presentatie met Criteriumgericht Interview
• Bijgewerkt POP-formulier
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier
• Beoordelingsmonitor
• Oplevering client-server systeem
• Verslag storingsoplossingen
  

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1  • powerpoint inleiding Linux Opdracht voor deze week
 • installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9)
 READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2• lezen
 • Lezen Cursus Linux vanaf Daemons (blz 13) t/m Bootloader (blz 21)
 • controle installatie ubuntu
• beantwoord de volgende vragen:
  
3• bespreken
• bestuderen
 • hoofdpunten eerste 21 bladzijden bespreken.
 • Van Linux cursus blz 23 t/m 27 Unix commando’s bestuderen.
• Opdrachten
  
4• bespreken
• bestuderen
• oefenen
 • vragen vorige lessen bespreken
• rechten introductie
 • Van Linux cursus blz 28 t/m 32 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
• Vragen
  
5• bespreken
• bestuderen
• oefenen
 • vragen vorige lessen bespreken
• vi introductie
• zoeken naar bestanden find, locate, whereis, which, type
 • Van Linux cursus blz 33 t/m 40 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
• Vragen
  
6    • Oefeningen LINUX editor vi (vim)
   
7  • Vragen van de afgelopen weken
• Huiswerk les 1-3 behandelen
 • Les 2.Oefeningen VI (2) blz 41-44
• vragen
  

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1  • Clonen
Zoekopdracht 12    
2  • Path en Wall
Zoekopdracht 13    
3   Zoekopdracht 14    
4   Zoekopdracht 15    

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Aries - Unit 8 - Les 29: Inleiding tot videoadapters29.1 Videoadapter
29.2 Onderdelen van de videoadapter
29.3 Pixels en resolutie
29.4 De evolutie van videoadapters
12 OSI model; 13 Image maken    
2• functioneren
Aries - Unit 8 - Les 30: Videobeeldscherm30.1 Wat doet een beeldscherm?
30.2 BeeldschermtechnologieΓ«n
30.3 De belangrijkste onderdelen van CRT-beeldscherm
30.4 Hoe functioneren beeldschermen?
30.5 Verversingssnelheid, resolutie en bandbreedte
30.6 Een beeldscherm kiezen
12 OSI model; 13 Image maken10 Image PC-Harddisk
   
3 Aries - Unit 8 - Les 32: Toetsenbord, muis en joystick32.1 Invoerapparaat
32.2 Soorten toetsen
32.3 Hoe werkt een toetsenbord?
32.4 Controllerchip van het toetsenbord en de toetsscancodes
32.5 Toetsenbordaan-sluitingen
32.6 Wat is een muis?
32.7 Onderdelen van een muis
32.8 Hoe werkt een muis?
32.9 Onderhoud van een muis
32.10 De interface van de muis
32.11 Algemene typen muizen
32.12 Wat is een gameadapter?
14 montage UTP walloutlet 10 Image PC-Harddisk
   
4• monteren
Aries - Unit 8 - Les 31: Geluidskaarten31.1 Geluidskaart
31.2 De evolutie van geluidskaarten
31.3 Geluidskaartslots
31.4 Analoge naar digitale converter
31.5 Zuiverheid, bemonsteringsfrequentie en bemonsteringsgrootte
31.6 Frequentiemodulatie
31.7 Extensies geluidsbestanden
31.8 Luidsprekers
14 montage UTP walloutlet11. Monteren UTP walloutlet
   
5• monteren
Aries - Unit 9 - Les 33: Printers33.1 Wat is een printer?
33.2 Impactprinters
33.3 Impactvrije printers
33.4 Plotters
33.5 Hoe communiceert een computer met een printer?
15 Patchen11. Monteren UTP walloutlet
   
6 Aries - Unit 9 - Les 35: Draagbare computer/Laptop computers35.1 Draagbare of portable computers
35.2 Vroege draagbare computers
35.3 Onderdelen van de draagbare computer
35.4 Typen draagbare computers
35.5 Belangrijke eigenschappen van draagbare computers
35.6 PDAs
35.7 Digitale camera's
15 Patchen12. Patchen PC’s en telefoons
   
7• oplossen
Aries - Unit 10 - Les 37: Modem37.1 Wat is een modem?
37.2 Soorten modems
37.3 Modemcommunicatie
37.4 Problemen met modems oplossen
37.5 Andere typen verbindingen
 12. Patchen PC’s en telefoons
   
8 Toets Randapparatuur• Aries - Units 8 en 9
uitloop • Toets U8 en 9
  

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Arbeid 2/2      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
• installeren
Installeren Domain Controller Installeren eerste Domain Controller• WeekOpdracht P5W1
 INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2• installeren
Theorie Active Directory Domain Installeren tweede Domain Controller• WeekOpdracht P5W2
 INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3 Theorie Active Directory Domain (OU) Create an Organizational Unit• WeekOpdracht P5W3
 INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4 Theorie Group Policy Create a Domain based Group Policy• WeekOpdracht P5W4
 INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5 Praktijk: Group Policy and OU Bekijk YouTube filmpje• WeekOpdracht P5W5
 INTERNET: watch?v=AroYrmFxKlg&feature=related
 
6 Site and Services  • WeekOpdracht P5W6
 INTERNET: 385
 
7 Herhalen week 1 t/m 6  • WeekOpdracht P5W7
   
8 Virtual Private Network Theorie vpn• WeekOpdracht P5W8
 INTERNET: understanding-vpn-remote-access-mechanism.htm
 
9        
10        

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• aanmaken
 • Users+groepen aanmaken
• rechten op filesysteem
 2. Maak de volgende groepen aan:
 READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2    3. Maak onderstaande users aan met primaire en supplementaire groepen en een homedirectory als dit op ja staat.
   
3    4. Maak de volgende directory structuur met bestanden aan en zorg voor de rechten zoals aangegeven.
   
4    • Vul nu onderstaand schema in en stuur dit op naar mijn mail om je opdracht af te laten tekenen.
• Aftekenen
  
5  • vi-editor
• rechten op filesysteem
 • Een vi sessie starten
   
6    • Positionering van de cursor
   
7• verwijderen
   • Tekst invoegen of verwijderen
   
8    • Regels kopiëren of verplaatsen
   

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
9    • WeekOpdracht P2W9
   

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 3   880

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1    • Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
• Welke grafische omgeving is standaard geïnstalleerd?
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2• installeren
   • Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
   
3    • Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
   
4  • Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
 • Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
• Eindopdracht (TOETS)
  
5    • Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
   
6• installeren
   • Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
   
7  • volg het boekje (PDF) "Beginnen met opensuse 11.4"
 • Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
   
8  • Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
 • Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
• Eindopdracht (TOETS)
  

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• installeren
Besturingssystemen: Server 2008 (R2) Installeren Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W1
 INTERNET: how-to-install-windows-server-2008-step-by-step.htm
 
2 Uitleg rollen in Server 2008 Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W2• WeekOpdracht P3W2
 INTERNET: q-what-are-the-server-roles-in-windows-server-2008-
 
3• installeren
Installeer en configureer File Server Installeren File Server role in Server 2008 (R2)• WeekOpdracht P3W3
 INTERNET: 325860
 
4 Computer Management:Event Viewer, vervolg Creating a Custom View• WeekOpdracht P3W4
 INTERNET: 3253
 
5 Quota Management Setting Disk Quotas• WeekOpdracht P3W5
 INTERNET: managing-windows-server-2008-disk-quotas.htm
 
6 Server 2008 Features Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W6• WeekOpdracht P3W6
 INTERNET: 2008-r2-overview.aspx
 
7 Packet tracer: DHCP    INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
8• voorbereiden
Wat is DHCP Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie  INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
9   Pesentaties• WeekOpdracht P3W9
   

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 3   880

Vak MSW, Auteur BSS05, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Implementing IPv4      
2 Implementing IPv6 TLG - Demonstrate IPv6    
3 Implementing Local Storage      
4 Implementing File and Print Services      
5 Implementing Group Policy      
6 Securing Windows Servers Using Group Policy Objects      
7 Deadline      
8 Final test   • Eindtoets behandelde stof
  
9 Reflection      

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• analyseren
• onderzoeken
• oriënteren
• voeren
PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
10
2• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
3• assembleren
• installeren
• configureren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• leveren
• uitvoeren
• adviseren
• installeren
• configureren
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• Uitwerking Werkbon 3
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
  10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
 10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer een DMDB
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Assemblage• Zoekopdracht 16
   
2   Patchen• Zoekopdracht 17
   
3   SCSI• Zoekopdracht 18
   
4    • Zoekopdracht 19
   
5    • Zoekopdracht 20
   

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• assembleren
Aries - Unit 11 - Les 41: BIOS-instellingen41.1 Hoofdmenu
41.2 Het geavanceerde menu
41.3 Het menu beveiliging
41.4 Het menu energiebeheer
41.5 Het opstartmenu
41.6 Afsluiten en opslaan
Samenstelling van een server13 assembleren PC indiv
   
2• assembleren
Herhaling Unit 8 t/m 10 ivm hertoets.16 BIOS instellingen
17 SCSI instellingen harddisken van een gegeven type
Samenstelling van een server13 assembleren PC indiv
   
3 Hertoets Unit 8 t/m 1017 SCSI instellingen harddisken van een gegeven type
18 Back-up systemen
Patchen14 Patchen
   
4• inbouwen
Aries - Unit 9 - Les 36: Standaard poorten voor randapparatuur, kabels en stekkers36.1 Fysieke poorten versus logische poorten
36.2 Parallelle poort
36.3 Seriλle poort
36.4 Parallel versus Serieel
36.5 Universal Serial Bus (USB)
36.6 Standaard kabels en stekkers Voor randapparatuur
18 Back-up systemen; 19 RAID systemen.14 Patchen
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
   
5• inbouwen
  19 RAID systemen.14 Patchen
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
   
6• inbouwen
Aries - Unit 10 - Les 38: Netwerkkaart en netwerk hardware38.1 Wat is een netwerkinterfacekaart (NIC)?
38.2 Hoe workt een NIC?
38.3 Typen NIC
38.4 Een NIC kiezen
38.5 Netwerkmedia
38.6 Standaard netwerk hardware
20 Blade servers15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
   
7• inbouwen
Aries - Unit 10 - Les 39: Netwerken (OPTIONEEL)39.1 Wat is netwerken?
39.2 Typen netwerken
39.3 Netwerktopologiλn
39.4 Netwerkarchitecturen
39.5 Distributie van hulpmiddelen over het netwerk
20 Blade servers15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
   
8• inbouwen
Aries - Unit 10 - Les 40: Het Internet (OPTIONEEL)40.1 Hoe werkt het Internet?
40.2 Hoe kunt u op Internet aansluiten?
40.3 Vertrouwd raken met Internet
uitloop15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
   

Vak NED, Auteur HLS12, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Nederlands• Introductie blok 4 Nederlands
     
2• voeren
Theorie spreken, gesprekken voeren en feedback geven• TB Spreken 2F Les 1 + 2
Uitleg opdracht 1 spreekplan• Opdracht 1 maak een spreekplan
• TB SPREKEN 2F Les 1 + 2 maken
   
3• presenteren
• voeren
• voeren
• voorbereiden
• oefenen
Uitleg en planning. Opdracht 2: presenteren 2F. Uitleg exameneisen.• TB Gesprekken voeren 2F Les 1 + 2 + 3 maken
• TB Gesprekken voeren 2F Les 1, 2 en 3
Voorbereiden presentatie• Oefenen in de klas met korte opdrachten. Uitleg doel, samenhang, publiek enz.
   
4• presenteren
• oefenen
• voeren
• voeren
• voorbereiden
Theorie presenteren + non-verbale communicatie• Theorie feedback geven en ontvangen (oefenen)
• TB Gesprekken voeren 2F Les 4 +5+ 6 maken
• TB Gesprekken voeren 2F Les 4, 5 en 6
voorbereiden presentatie• Opdracht 2: presentatie af
   
5• voeren
• voeren
 • TB Gesprekken voeren 2F Les 7 en 8
• TB Gesprekken voeren 2F Les 7 EN 8
1e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback     
6• voeren
Uitleg opdracht 3: Gesprekken voeren  2e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback • Opdracht 3 Opzet GV m.hulst@rocleiden.nl
   
7• voorbereiden
UITLOOP Werken aan opdracht 3: gesprek voorbereiden    
8   3e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback• Opdracht 3: Filmpje GV m.hulst@rocleiden.nl
   
8   4e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback    
9 HERKANSINGEN      

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 PvA      

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Packet tracer: DHCP  • WeekOpdracht P2W1
 INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
2 Wat is DHCP  • WeekOpdracht P2W2
 INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9• voorbereiden
  Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie    

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• oriënteren
• voeren
PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer Oriλnteren;• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
10
2• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden;• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
 10
3• analyseren
• innoveren
• leveren
• uitvoeren
• configureren
• configureren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
10
4• uitvoeren
• oplossen
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
  10
5• uitvoeren
• onderzoeken
• installeren
• configureren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
10
6• uitvoeren
• preventeren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
10
7• uitvoeren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
  10
8• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gedrag & cult./PvA      

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• instrueren
• presenteren
• initiëren
• organiseren
• oriënteren
• voeren
PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2 Oriλnteren;• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
10
2• plannen
• voorbereiden
  Plannen en voorbereiden• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
 10
3• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
  10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
 10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gedrag & cult      

Vak ALA, Auteur MMONF, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• stichtingpraktijkleren
• stichtingpraktijkleren
• registreren
• stichtingpraktijkleren
• stichtingpraktijkleren
Inleiding Servicedesk • Wat is een Servicedesk
• Wat is een Helpdesk
• Ervaring in vorige stage met het werken op een Servicedesk
• lesmateriaal van StichtingPraktijkLeren.nl
Verkenning en omgaan met leeromgeving StichtingPraktijkLeren• Registreren bij StichtingPraktijkLeren.nl mbv leerlingnummer@student.idcollege.nl
INTERNET: servicedesk-amerijck-ict-20
   
2• stichtingpraktijkleren
BedrijfsprocessenINTERNET: deel-1-procesdenken
     
3 Werk van een ICT-beheerder      
4 Kennismaking ITIL 1v4      
5 Vervolg ITIL 2v4      
6 Vervolg ITIL 3v4      
7 Vervolg ITIL 4v4      
8 ITIL basiskennis en bedrijfsprocessen herhalen ivm de toets      
9 ITIL basiskennis en bedrijfsprocessen herhalen ivm de toets      
10 Toets• KGC Gebruikersondersteuning
  • Toets
  

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 3   880

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 12 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1   Stage niveau 3   880