Item: PRJ.PRS01.4.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2023, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 12 - Thomson hotels• Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
 • Uitleg project
• Functioneel ontwerp
Oriλnteren• Projectopdracht
• Haalbaarheidsonderzoek
• Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3  • Functioneel ontwerp
• Testplan
Definiλren• Opstellen plan van aanpak
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
 • Networking
• Packet-tracer
Ontwerpen• Functioneel Ontwerp
• Testplan voor Acceptatie
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10