Auteur: PRS01 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• beheren
Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF Start-up  READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF
10
2• oriënteren
  Oriλnteren   10
3• plannen
  Plannen   10
4• uitvoeren
  Uitvoeren   10
5• uitvoeren
  Uitvoeren   10
6• uitvoeren
  Uitvoeren   10
7• controleren
  Controleren   10
8• evalueren
  Evalueren   10
9   Oplevering   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• implementeren
• evalueren
• bestuderen
Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood Start-up• Evalueren vorig project
• Indelen projectgroepen
• Bestuderen projectwijzer
• Discussie
INTERNET: bronnen pw4.pdf
READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
10
2• inventariseren
• inventariseren
  Klantvraag• Inventariseren huidige situatie
• Inventariseren gewenste situatie
• Interviewen klant
 • BIJLAGE:Organogram
• Implementatieplan
10
3• oriënteren
Oriλntatie• Wat is een agenda
• Wat zijn notulen
Oriλnteren• Maken agenda vergadering
• Projectteamoverleg
• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
4• plannen
Planning• Wat is een (globale) projectplanning
• Wat is een SWOT
• Wat is een POP
Plannen• Maken globale projectplanning
• Opstellen SWOT en POP (individueel)
• Aftekenen globale projectplanning
• Aftekenen SWOT en POP
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
5• voorbereiden
• bestuderen
• implementeren
Voorbereiding• Wat is een implementatieplan
• Wat is een detailplanning
• Wat is een testplan
• MS Project
• Wat is een urenbegroting
Voorbereiden• Bestuderen implementatieplan
• Aanvullen implementatieplan
• Maken detailplanning
• Maken testplan
• Opstellen urenbegroting
• Aftekenen volledig implementatieplan
• Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan)
• Aftekenen detailplanning
• BIJLAGE:Implementatieplan
• BIJLAGE:Over implementeren
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
6• uitvoeren
• uitvoeren
Implementatie• Wat is een urenrapportage
• Hoe schrijf je een handleiding
• Hoe informeer je de gebruikers
Uitvoeren• Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan)
• Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers)
• Maken handleiding beheerders
• Aftekenen communicatieplan
• Demonstratie informatiesysteem
• Aftekenen instructies beheerders
• Aftekenen urenrapportage
• BIJLAGE:Implementatieplan
10
7• testen
• uitvoeren
Acceptatie• Wat is een acceptatietest
Testen• Uitvoeren testplan
• Maken rapport testplan
• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
8• opleveren
• evalueren
• opleveren
• evalueren
• presenteren
Oplevering• Hoe geef je een presentatie
Opleveren en Evalueren• Opleveren project
• Evalueren
• Presenteren nieuw informatiesysteem
• Aftekenen projectdossier of projectarchief
• Aftekenen urenrapportage
 10
9• controleren
Reflectie• Wat ging goed
• Wat ging mis
• Wat ga ik anders doen
Controleren• Maken reflectieverslag
• Afrondend gesprek en aftekenen
 10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2• Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Oriλnteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Definiλren• PVA
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• FO netwerk
• FO website
• Opzet adviesrapport SD
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• TO Servicedesk (incl. Testplan)
• TO netwerk (incl. testplan)
• TO website (incl. Testplan)
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Testopstelling ziekenhuis
• Website raamwerk
• Ingevulde checklist testplan ziekenhuis
• Ingevulde checklist testplan website
• Go/No go
 10
7• opleveren
  Opleveren• Presentatie netwerk & website
• Adviesrapport SD
• Demonstratie
 10
8   Nazorg• Reflectieverslag
• Projectdossier
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9• beoordelen
  Beoordelen   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma• Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Oriλnteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Definiλren• Plan van aanpak (beperkt)
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 12 - Thomson hotels• Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
 • Uitleg project
• Functioneel ontwerp
Oriλnteren• Projectopdracht
• Haalbaarheidsonderzoek
• Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3  • Functioneel ontwerp
• Testplan
Definiλren• Opstellen plan van aanpak
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
 • Networking
• Packet-tracer
Ontwerpen• Functioneel Ontwerp
• Testplan voor Acceptatie
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• inventariseren
• documenteren
• realiseren
• testen
Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker Project start-up• Opstellen SWOT
• Opstellen POP
• SWOT
• POP
 10
2• onderzoeken
  Initiatief• Doorlezen project-start-up
• Doorlezen gegevens
• Onderzoeken haalbaarheid
• Opstellen projectvoorstel
• Projectvoorstel
 10
3   Definitie• Opstellen plan van aanpak
• Opstellen tijdsplanning
• Projectplan
 10
4• benoemen
  Ontwerp• Inventarisatie eisen en wensen
• Benoemen functionaliteiten
• Ontwerp netwerk en systemen
• Opstellen functioneel ontwerp
• Functioneel ontwerp
 10
5   Werkvoorbereiding• Opstellen technisch ontwerp
• Opstellen testplan
• Technisch ontwerp
 10
6• uitvoeren
• realiseren
  Realisatie• Bouw netwerk en systemen
• Uitvoeren tests
• Bijhouden project- en systeemdocumentatie
• Realiseren systeem
 10
7• uitvoeren
  Oplevering• Oplevering netwerk en systemen
• Uitvoeren acceptatietests
• Acceptatie-testrapport
 10
8   Nazorg• Evaluatie
• Reflectie
• Evaluatieverslag
• Reflectieverslag (individueel)
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10