Vak: PRJ | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
PT01 - De hardware shop• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van het project
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
10
2• plannen
• voorbereiden
• voeren
• voeren
Planning en voorbereiding• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
10
3• uitvoeren
• inbouwen
• vervangen
• resetten
• plaatsen
• plaatsen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
10
4• uitvoeren
• oplossen
• plaatsen
• testen
• herstellen
• testen
Uitvoering Hardware shop - Uitvoeren• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
10
5• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie Hardware shop - Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
10
6• assembleren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• oriënteren
• voeren
PT01B - In de winkel• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriλnteren• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
7• oriënteren
Oriλntatie In de winkel - Oriλnteren • Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
 10
8• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding In de winkel - Plannen en voorbereiden • Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
 10
9• uitvoeren
Uitvoering In de winkel - Uitvoeren • Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
 10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie In de winkel - Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• leveren
• oriënteren
• lezen
• voeren
• schrijven
PT02 - Het bedrijf Installsoft• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriλnteren• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
• Doel van de projecttaak (een A4)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
2• oriënteren
Oriλntatie• Hoe schrijf je een stuk?
Oriλnteren• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
10
3• plannen
• voorbereiden
• schrijven
• schrijven
Planning en voorbereiding• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
4• uitvoeren
Windows image-bestanden• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
10
5• uitvoeren
Installatie-CD’s• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
10
6• uitvoeren
Dual-boot systemen• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
10
7• uitvoeren
Windows gebruiker-accounts• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
10
8• opleveren
• evalueren
• schrijven
• schrijven
Evaluatie• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
10
9• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
Oplevering Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• oriënteren
• voeren
PT03 - Het buurthuis• Doel van het project
• Groepsindeling
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak en de bijlagen?
Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Schriftelijke samenvatting van de opdracht
• POP formulier
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 3 Het Buurthuis. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 03 pop formulier.doc
10
2• plannen
• voorbereiden
Het vergroten van je hersencapaciteit• Over het nut van aantekeningen
• Over Mindmaps
• Over de werking van computergeheugen
• Over de werking van het menselijk geheugen
• Over Geheugendumps
Plannen en voorbereiden• Interview de klant (maak aantekeningen)
• Maak het Activiteitenplan (zie READER)
• Maak een Prioriteitenplanning
• Activiteitenlijst
• Prioriteitenplanning
• BIJLAGE: tekening buurtcentrum de brink.xls
• BIJLAGE: PT03 Checklist Activiteitenplan.doc
10
3• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• innoveren
• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding• Wat is een Activiteitenplan?
• Wat is een Prioriteitenplan?
Plannen en voorbereiden• Bestudeer de plattegrond van het Buurthuis
• Vergelijk dit met de wensenlijst van de klant
• Schrijf een advies (offerte)
• Maak een lijst met benodigde materialen
• Materialenlijst
• BIJLAGE: BUURTHUISCENTRUM-beginsituatie.doc
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 03 van het bestuur - vb wensen.doc
10
4• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding• Hoe ziet een bestellijst eruit?
Plannen en voorbereiden• Maak een Bestellijst
• Werk het Activiteitenplan bij
• Bestellijst
 10
5• uitvoeren
Uitvoering• Hoe maak je een image?
• Wat is een bechmark-test?
Uitvoeren• Maak een image op CD of HDD
• Maak een docent-pc (VMWare)
• Voer de benchmark-tests uit
• Een image
• Afgevinkte lijst met opdrachtpunten (activiteitenlijst)
• Testresultaten
• SOFTWARE: Benchmark-software (3DMark, SiSoft Sandra, Memtest, Diagnostic Tools, MS Baseline Security Analyser)
10
6• leveren
• uitvoeren
Uitvoering• Hoe ziet een IP-plan eruit?
• Wat is een RAID configuratie?
Uitvoeren• Maak een IP-Plan
• Maak een RAID1 configuratie
• Ontwerp een P2P netwerk in Packettracer
• Leg een peer-to peer netwerk aan met printen en filesharing (VMWare)
• Ingevuld formulier urenverantwoording
 10
7• uitvoeren
Uitvoering• Wat is een procedure?
• Hoe schrijf je een handleiding?
Uitvoeren• Schrijf een procedure
• Schrijf een handleiding
• Bonus: Procedure
• Bonus: Handleiding
 10
8• demonstreren
• presenteren
• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie• Hoe verkoop je je project aan de klant?
Opleveren en evalueren• Maak een offerte
• Maak een PowerPoint presentatie
• Verkoop je project aan de klant
• Mondelinge presentatie (aan de klant)
• Evaluatieformulier
• Urenverantwoording
 10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• analyseren
• onderzoeken
• oriënteren
• voeren
PT04 - Murphy’s autohandel Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Lijst met activiteiten
• Lijst met te ontwikkelen competenties
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 4 Murphy’s autohandel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
10
2• plannen
• voorbereiden
Planning en voorbereiding Plannen en voorbereiden • Activiteitenplan
• (Prioriteiten)planning
• Materialenlijst
• Bestellijst
  
3• uitvoeren
Uitvoering Uitvoeren • Storingsvrij client-server netwerk
• Documentatie opgeloste storingen
• Formulier urenverantwoording
  
4• opleveren
• evalueren
Oplevering en evaluatie Opleveren en evalueren • Mondelinge presentatie met Criteriumgericht Interview
• Bijgewerkt POP-formulier
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier
• Beoordelingsmonitor
• Oplevering client-server systeem
• Verslag storingsoplossingen
  

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• analyseren
• onderzoeken
• oriënteren
• voeren
PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer Oriλnteren• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
10
2• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
 10
3• assembleren
• installeren
• configureren
• realiseren
• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• leveren
• uitvoeren
• adviseren
• installeren
• configureren
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• Uitwerking Werkbon 3
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
  10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
 10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Installeer en configureer een DMDB
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• oriënteren
• voeren
PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer Oriλnteren;• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
10
2• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• plannen
• voorbereiden
• plannen
  Plannen en voorbereiden;• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
 10
3• analyseren
• innoveren
• leveren
• uitvoeren
• configureren
• configureren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
10
4• uitvoeren
• oplossen
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
  10
5• uitvoeren
• onderzoeken
• installeren
• configureren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
10
6• uitvoeren
• preventeren
• oplossen
  Uitvoeren• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
10
7• uitvoeren
• onderzoeken
  Uitvoeren• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
  10
8• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• formuleren
• rapporteren
• analyseren
• instrueren
• presenteren
• initiëren
• organiseren
• oriënteren
• voeren
PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2 Oriλnteren;• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
10
2• plannen
• voorbereiden
  Plannen en voorbereiden• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
 10
3• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
10
4• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
10
5• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
 10
6• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
  10
7• uitvoeren
  Uitvoeren• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
  10
8• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren • Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
 10
9• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10
10• opleveren
• evalueren
  Opleveren en evalueren   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• beheren
Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF Start-up  READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF
10
2• oriënteren
  Oriλnteren   10
3• plannen
  Plannen   10
4• uitvoeren
  Uitvoeren   10
5• uitvoeren
  Uitvoeren   10
6• uitvoeren
  Uitvoeren   10
7• controleren
  Controleren   10
8• evalueren
  Evalueren   10
9   Oplevering   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• implementeren
• evalueren
• bestuderen
Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood Start-up• Evalueren vorig project
• Indelen projectgroepen
• Bestuderen projectwijzer
• Discussie
INTERNET: bronnen pw4.pdf
READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood
10
2• inventariseren
• inventariseren
  Klantvraag• Inventariseren huidige situatie
• Inventariseren gewenste situatie
• Interviewen klant
 • BIJLAGE:Organogram
• Implementatieplan
10
3• oriënteren
Oriλntatie• Wat is een agenda
• Wat zijn notulen
Oriλnteren• Maken agenda vergadering
• Projectteamoverleg
• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
4• plannen
Planning• Wat is een (globale) projectplanning
• Wat is een SWOT
• Wat is een POP
Plannen• Maken globale projectplanning
• Opstellen SWOT en POP (individueel)
• Aftekenen globale projectplanning
• Aftekenen SWOT en POP
• BIJLAGE:Beoordelingsformulier
10
5• voorbereiden
• bestuderen
• implementeren
Voorbereiding• Wat is een implementatieplan
• Wat is een detailplanning
• Wat is een testplan
• MS Project
• Wat is een urenbegroting
Voorbereiden• Bestuderen implementatieplan
• Aanvullen implementatieplan
• Maken detailplanning
• Maken testplan
• Opstellen urenbegroting
• Aftekenen volledig implementatieplan
• Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan)
• Aftekenen detailplanning
• BIJLAGE:Implementatieplan
• BIJLAGE:Over implementeren
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
6• uitvoeren
• uitvoeren
Implementatie• Wat is een urenrapportage
• Hoe schrijf je een handleiding
• Hoe informeer je de gebruikers
Uitvoeren• Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan)
• Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers)
• Maken handleiding beheerders
• Aftekenen communicatieplan
• Demonstratie informatiesysteem
• Aftekenen instructies beheerders
• Aftekenen urenrapportage
• BIJLAGE:Implementatieplan
10
7• testen
• uitvoeren
Acceptatie• Wat is een acceptatietest
Testen• Uitvoeren testplan
• Maken rapport testplan
• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
• BIJLAGE:Sjabloon testplan
10
8• opleveren
• evalueren
• opleveren
• evalueren
• presenteren
Oplevering• Hoe geef je een presentatie
Opleveren en Evalueren• Opleveren project
• Evalueren
• Presenteren nieuw informatiesysteem
• Aftekenen projectdossier of projectarchief
• Aftekenen urenrapportage
 10
9• controleren
Reflectie• Wat ging goed
• Wat ging mis
• Wat ga ik anders doen
Controleren• Maken reflectieverslag
• Afrondend gesprek en aftekenen
 10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2• Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Oriλnteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Definiλren• PVA
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• FO netwerk
• FO website
• Opzet adviesrapport SD
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• TO Servicedesk (incl. Testplan)
• TO netwerk (incl. testplan)
• TO website (incl. Testplan)
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Testopstelling ziekenhuis
• Website raamwerk
• Ingevulde checklist testplan ziekenhuis
• Ingevulde checklist testplan website
• Go/No go
 10
7• opleveren
  Opleveren• Presentatie netwerk & website
• Adviesrapport SD
• Demonstratie
 10
8   Nazorg• Reflectieverslag
• Projectdossier
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9• beoordelen
  Beoordelen   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma• Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
  Oriλnteren• Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3   Definiλren• Plan van aanpak (beperkt)
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
  Ontwerpen• Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• presenteren
• lezen
Projectwijzer 12 - Thomson hotels• Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf
Presenteren project• Lezen projectdocumentatie
• Terugvragen
 10
2• oriënteren
 • Uitleg project
• Functioneel ontwerp
Oriλnteren• Projectopdracht
• Haalbaarheidsonderzoek
• Haalbaarheidsrapport
• Go/No go
 10
3  • Functioneel ontwerp
• Testplan
Definiλren• Opstellen plan van aanpak
• Go/No go
 10
4• ontwerpen
 • Networking
• Packet-tracer
Ontwerpen• Functioneel Ontwerp
• Testplan voor Acceptatie
• Go/No go
 10
5• voorbereiden
  Voorbereiden• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Go/No go
 10
6• realiseren
  Realiseren• Proeftuin van het netwerk
• Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk
• Systeemdocumentatie
• Go/No go
 10
7• opleveren
• funtioneren
  Opleveren• Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk
• Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin
• Ingevulde testrapporten
• Hands-on training
• Demonstratie
 10
8   Nazorgen• Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie
• Persoonlijk evaluatieverslag
• Projectverslag
• Reflectieverslag
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1• inventariseren
• documenteren
• realiseren
• testen
Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker Project start-up• Opstellen SWOT
• Opstellen POP
• SWOT
• POP
 10
2• onderzoeken
  Initiatief• Doorlezen project-start-up
• Doorlezen gegevens
• Onderzoeken haalbaarheid
• Opstellen projectvoorstel
• Projectvoorstel
 10
3   Definitie• Opstellen plan van aanpak
• Opstellen tijdsplanning
• Projectplan
 10
4• benoemen
  Ontwerp• Inventarisatie eisen en wensen
• Benoemen functionaliteiten
• Ontwerp netwerk en systemen
• Opstellen functioneel ontwerp
• Functioneel ontwerp
 10
5   Werkvoorbereiding• Opstellen technisch ontwerp
• Opstellen testplan
• Technisch ontwerp
 10
6• uitvoeren
• realiseren
  Realisatie• Bouw netwerk en systemen
• Uitvoeren tests
• Bijhouden project- en systeemdocumentatie
• Realiseren systeem
 10
7• uitvoeren
  Oplevering• Oplevering netwerk en systemen
• Uitvoeren acceptatietests
• Acceptatie-testrapport
 10
8   Nazorg• Evaluatie
• Reflectie
• Evaluatieverslag
• Reflectieverslag (individueel)
 10
9   Beoordeling   10
10   Herkansing   10