Item: PRJ.DANBOL.3.0.9 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Meso-ontwerp

4C-ID

Uitwerking leereenheid (vakken/projecten/enz.)

Naam leereenheid:PRJ (Projecten)
Opleiding:
Duur opleiding:
ICT Academie Leiden
3 jaar
Kwalificatiedossier / Crebo:ICT- en mediabeheer, 2016 / <x-crebo>
Cohort:2024
Beroepstaak:ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder

Beschrijving van leereenheid per periode

Periode9
Duur Aantal weken: 10
Aantal uren per week: 1,5 uur
Samenvatting periode Gedurende deze periode wordt het onderwerp PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer behandeld. De focus van deze periode ligt op het OriŽnteren.
Leerdoelen

Aan het einde van lesperiode 9 is de leerling in staat tot het analyseren, configureren, creŽren, evalueren, formuleren, innoveren, installeren, inzetten, leveren, omgaan, onderzoeken, opleveren, oplossen, opvolgen, preventeren, rapporteren, uitvoeren van:

 • PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer
Kerntaken en werkprocessen

Kerntaken:

 • IM.B1-K1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen
 • IM.B1-K2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • IM.B1-K3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • IM.P1-K2 Organiseren van een (bestaande) servicedesk
 • MB.B1-K1 Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

Werkprocessen:

 • IM.B1-K1-W2 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp
 • IM.B1-K2-W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
 • IM.B1-K2-W2 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
 • IM.B1-K2-W3 Evalueert de implementatie
 • IM.B1-K3-W1 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem
 • IM.B1-K3-W2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem
 • IM.B1-K3-W4 Beveiligt het informatiesysteem
 • IM.P1-K2-W1 Onderhoudt een servicedesk
 • MB.B1-K1-W1 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
Inhoud

Onderwerpen die behandeld gaan worden:

  <x-lesstof-lijst>
Benodigdheden (middelen)
 • READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
 • BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
 • BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
 • BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
 • BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 • BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
 • BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 • BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
 • BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc