Vak: PROG | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak PROG, Auteur CHRBER, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Hoofdstuk 1 - Webtalen, browsers en editors; Een snelle terugblik
 Kennismaken met HTML en CSS
 Browsers
 HTML-editors
 Aanvullende hulpmiddelen
Introductie HTML en CSS  Opdrachten succesvol afgerond
BOEK: P. Doolaard (2019). HTML5 & CSS3, vijfde editie, ISBN: 978-94-6356-081-8.
APPARAAT: laptop met web-browser
 Little Web Hut: http://www.littlewebhut.com
2
2 markeren
 markeren
 markeren
Hoofdstuk 2 - De basis van HTML5; Kenmerken van HTML-documenten
 Elementen, tags en tekst
 Attributen
 Nieuw in HTML5
 De basis van een HTML5-document
 Paginastructuur
 Document Object Model – HTML DOM
 De outline van een document
 Het contentmodel van HTML5
 Secties markeren – theorie
 Secties markeren – praktijk
 Weergave in oude browsers
Je eerste HTML document Maak een HTML document waarin de volgende elementen voorkomen: <article>, <section>, <nav>, <aside>, <footer>, <address>, <main>, <div>
 Opdrachten succesvol afgerond
 2
3 markeren
 markeren
 markeren
 groeperen
Hoofdstuk 3 - Tekst markeren; Koppen markeren
 Tekst markeren
 Speciale betekenis aangeven
 Inhoud groeperen
 Speciale tekens in webpagina’s
Opbouwen documentstructuur Maak een UTF-8 gecodeerd HTML document waarin de volgende elementen voorkomen: <p>, <br>, <pre>, <blockquote>, <ol>, <ul>, <li>, <figure> <figcaption>, <dl>, <dt>, <dd>, <hr>
 Opdrachten succesvol afgerond
 2
3 markeren
 coderen
Hoofdstuk 4 - Koppelingen maken; Verbindingen leggen met <a> (anchor)
 Klik hier voor richtlijnen
 Externe bestanden koppelen met <link>
Coderen van hyperlinks Maak een HTML document waarin de volgende soorten links voorkomen: Stylesheet, favicon, HTML document, Prefetch
 Opdrachten succesvol afgerond
 2
4 coderen
 coderen
Hoofdstuk 5 - Beeld, geluid en andere externe inhoud; Begrippen: URL, Bitmaps (GIF, JPEG, PNG, WEBP), Vectorafbeelding, Responsive design, Video fomats (MP4, OGG, WEBM)
 Elementen: <img>, <map>, <area>, <picture>, <source>, <iframe>, <embed>, <object>, <video>, <track>, <audio>
 Attributen: src, alt, width, height, srcset, sizes
Coderen van multimedia Maak een HTML document waarin de volgende content is gecodeerd: JPEG afbeelding, SVG afbeelding, MP4 video, inline frame met Vimeo of Google Maps content
 Opdrachten succesvol afgerond
INTERNET: html media.asp
2
4 markeren
 coderen
Hoofdstuk 6 - Formulieren maken; Begrippen: Server/client, JavaScript, reguliere expressies, Kleur (RGB)
 Elementen: <form>, <input>, <label>, <button>, <select>, <datalist>, <option>, <textarea>
 Attributen: action, method, enctype, autocomplete, autofocus, name, type, required, selected
Coderen van formulieren Maak een HTML-formulier waarmee bezoekers van een website boodschappen bij een on-line supermarkt kunnen doen.
 Het formulier moet ten minste vijf verschillende <input> elementen bevatten.
INTERNET: html forms.asp
2
5 coderen
Hoofdstuk 7 - Tabellen maken; Begrippen: CSS, Kleur
 Elementen: <link>, <table>, <caption>, <tr>, <td>, <caption>, <thead>, <tfoot>, <tbody>
 Attributen: rel (relationship), colspan, rowspan, width, border, class
 Eigenschappen: width, margin, padding, border, background-color, line-height
Coderen van tabellen Maak een HTML document waarin ten minste de volgende elementen voorkomen: <table>, <tr>, <td>
 De tabel bevat een prijslijst van een bakker, met daarin de soorten brood en de prijzen.
INTERNET: html tables.asp
2
6 coderen
Hoofdstuk 8 - De basis van CSS; Begrippen: Cascading Style Sheets (CSS)
 Elementen: <div>, <table>
 Attributen:
 Eigenschappen: position, padding (voering), margin (afstand), width
Coderen in CSS;  Opdrachten succesvol afgerond
 2
7 markeren
Hoofdstuk 9 - Lay-out; Begrippen: Cascading Style Sheets (CSS), Box Model, Weergavemodel
   Opdrachten succesvol afgerond
 2
8 markeren
Hoofdstuk 10 - Lay-outs maken met CSS;    Opdrachten succesvol afgerond
 2
9 markeren
 coderen
 opleveren
Project website ouderavond;   Opleveren website ouderavond
 De website moet ten minste de volgende onder werpen behandelen: organisatie van de opleiding, inhoud van de opleiding
 20
10 opleveren
Project website ouderavond;   Opleveren website ouderavond
 Herkansing
 20

Vak PROG, Auteur CHRBER, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 markeren
 coderen
Hoofdstuk 11 - Kleur, randen en achtergronden; Kleurwaarden
 Kleur van tekst
 De achtergrond
 Kleurverlopen
 Afgeronde hoeken
 Randafbeelding
 Schaduw
Coderen van visuele elementen  Oefeningen
 2
2 markeren
 ontwerpen
Hoofdstuk 12 - Lay-outs maken; Media queries en responsive design
 Media queries: breekpunten in de lay-out
 Lay-out met positionering en floats
 Flexibele lay-out met flexbox
 Flexcontainers en flexitems
 Het assenstelsel van de flex-flow
 Flexitems schalen
 Flexitems uitlijnen
 Een lay-out maken met flexbox
 Verder ontdekken
Ontwerpen van lay-outs  Oefeningen
 2