Vak: STIP | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 oriënteren
Loopbaan: Wat wil ik waarom wil ik dat? Wat is het vak “Loopbaan”
 Doelen stellen
 Arbiedsvoorwaarden
    1
2 inventariseren
1.1 Mijn Droom Wat is een moodboard
Moodboards maken Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
 Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
 BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
1
3 bespreken
 bespreken
 bespreken
1.2 Hoe maak ik mijn dromen waar? Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
 Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
  1
4 reflecteren
 reflecteren
 reflecteren
1.3 Reflectie Wat is reflecteren
 Kwaliteitenreflectie
 Motievenreflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
Reflecteren Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
 Aftekenen opdrachten
 1
5 2.1 Wat vind jij belangrijk in je werk? Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
 VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
1
6 presenteren
 presenteren
2.2 Welke beroepen passen bij mij? Hoe houd je een presentatie
Presenteren Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
 Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
 INTERNET: www.roc.nl
1
7 berekenen
 berekenen
2.3 Welk beroep past bij mijn droom? Hoe bereken je het bruto maandloon
 Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
 Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
 INTERNET: www.mbostart.nl
1
8 reflecteren
 reflecteren
2.4 Reflectie Kwaliteitenreflectie
 Motievenreflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
Reflecteren op arbiedsvoorwaarden; Invullen checklist reflectie
 Aftekenen opdrachten
 1
9 Afronding periode Afmaken opdrachten  Aftekenen opdrachten
 1
10 Afronding periode Afmaken opdrachten  Aftekenen opdrachten
 1

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Loopbaan: Hoe presenteer ik mezelf? Social media
 Vooroordelen
 Discriminatie
    1
2 5.3 Social media Wat is er over jou gevonden?
 Hoe kun je je Facebook aantrekkelijk maken voor werkgevers?
  Opdracht 4: Tweets
 Opdracht 5: Mijn klasgenoot online
 BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
1
3 5.4 Linkedin1. Kopregel
2. Foto
3. Samenvatting
4. Trefwoorden
5. (Werk)ervaring
6. Contactgegevens
  Opdracht 6: Mijn profiel
 Opdracht 7: Gebruik je sociale netwerk
  1
4 5.7 Werkervaring opdoen   Beantwoord vragen werkervaring
 VIDEO: http://tinyurl.com/zks6cfx
1
5 reflecteren
5.8 Reflectie Kwaliteitenreflectie
 Motievenreflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
   Aftekenen opdrachten
 1
6 6.4 Vooroordelen en discriminatie     1
7 6.5 Omgaan met ongepaste vragen     1
8 reflecteren
6.6 Reflectie    Aftekenen opdrachten
 1
9 Afronding periode Afmaken opdrachten  Aftekenen opdrachten
 1
10 Afronding periode Afmaken opdrachten  Aftekenen opdrachten
 1

Vak STIP, Auteur RNEVE, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 oriënteren
Introductie Loopbaan Wat is het vak “Loopbaan”
     
2 inventariseren
1.1 Mijn Droom Wat is een moodboard
Moodboards maken Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
 Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
 BOEK: Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4 (ISBN 978-90-823861-7-2)
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
 
3 bespreken
 bespreken
 bespreken
1.2 Hoe maak ik mijn dromen waar?  Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
 Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
   
4 reflecteren
 reflecteren
1.3 Reflectie Wat is reflecteren
Invullen checklist reflectie Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
 Kwaliteitenreflectie
 Motievenreflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
 Aftekenen opdrachten
  
5 2.1 Wat vind jij belangrijk in je werk?  Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
 VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
 
6 presenteren
 presenteren
2.2 Welke beroepen passen bij mij?  Hoe houd je een presentatie
Presenteren Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
 Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
 INTERNET: www.roc.nl
 
7 berekenen
2.3 Welk beroep past bij mijn droom?  Hoe bereken je het bruto maandloon
 Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
 Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
 INTERNET: www.mbostart.nl
 
8 reflecteren
2.4 Reflectie Reflecteren op arbiedsvoorwaarden
Invullen checklist reflectie Kwaliteitenreflectie
 Motievenreflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
 Aftekenen opdrachten
  
9 Afronding periode    Aftekenen opdrachten
  
10 Afronding periode    Aftekenen opdrachten