Auteur: DANBOL | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak HARDW, Auteur DANBOL, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Hoofdstuk 1 - Soorten computers
• Supercomputers
• Mainframecomputers
• Minicomputers
• Personal computers
• Mobiele devices
 • Vragen
2Hoofdstuk 2 - Het moederbord
• Cachegeheugen
• Klok
• Busstructuur
• Uitbreidingssloten
• Firmware, UEFI en BIOS
 • Vragen
3Hoofdstuk 3 - Processor
• Soorten processoren
• Werking van de processor
• Vervangen en monteren van de processor
 • Vragen
4Hoofdstuk 4 - Intern geheugen
• De ontwikkeling van het geheugen
• De belangrijkste eigenschappen van het geheugen
• Vervangen en monteren van geheugenmodules
 • Vragen
5Hoofdstuk 5 - Extern geheugen
• Opslagmedia (Tape, Harddisk, Magneetstripkaart, Chipkaart, SSD, SSHD, CD-ROM, DVD, SD-Kaart)
• Vervangen en monteren van een harde schijf of SSD
 • Vragen
6Hoofdstuk 6 - Uitbreidingskaarten
• USB-kaart
• WiFi-kaart
• SSD-kaart
• Grafische Kaart
• Mediacenter (TV-tuner, Audio-kaart)
• Aansluitingen
• Vervangen en monteren van een uitbreidingskaart
 • Vragen
7Hoofdstuk 7 - Voeding (PSU)
• Connector AT-voeding
• Connector ATX-voeding
• Connector ATX2-voeding
• Connector overzicht
 • Vragen
8Hoofdstuk 8 - Mobiele devices
• Operating system
• Accu
• Scherm
• WiFi
• LoRaWAN
• 3G en 4G Verbinding
• Bluetooth
• NFC
• GPS
• Assisted GPS
• Camera
• Lichtmeter
• Versnellingsmeter
• Gyroscoop
• Geheugen
• Toepassing van mobiele devices
 • Vragen
8Hoofdstuk 9 - Robots
• Thuisrobot
• Zorgrobot
• Bedrijfsleven
 • Vragen
9Project
  
10Project
  

Vak HARDW, Auteur DANBOL, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
10Hoofdstuk 11 - Uitvoer via het scherm
• Cathode Ray Tube (CRT)
• Color Graphics Adapter (CGA, VGA)
• Liquid Crystal Display (LCD)
• Werking van een TFT scherm
• LED-scherm (Light Emitting Diode)
• Plasmascherm
• De kwaliteit van een monitor
• Vergelijking plasma, LCD, LED
 • Vragen
2Hoofdsuk 12 - De printer
• Matrixprinter
• Thermische printer
• Inkjetprinter
• Laserprinter
• 3D-Printer
• De plotter
 • Vragen

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT01 - De hardware shop
• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
• Doel van het project
2Planning en voorbereiding
• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
3Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
4Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
5Oplevering en evaluatie
Hardware shop - Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
6PT01B - In de winkel
• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
7Oriëntatie
In de winkel - Oriënteren
• Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
8Planning en voorbereiding
In de winkel - Plannen en voorbereiden
• Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
9Uitvoering
In de winkel - Uitvoeren
• Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
10Oplevering en evaluatie
In de winkel - Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT02 - Het bedrijf Installsoft
• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriënteren
• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van de projecttaak (een A4)
2Oriëntatie
• Hoe schrijf je een stuk?
Oriënteren
• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
3Planning en voorbereiding
• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden
• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
4Windows image-bestanden
• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren
• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
5Installatie-CD’s
• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren
• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
6Dual-boot systemen
• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren
• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
7Windows gebruiker-accounts
• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren
• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
8Evaluatie
• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren
• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
9Oplevering
Opleveren en evalueren
 
10Oplevering
Opleveren en evalueren
 

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Loopbaan: Wat wil ik waarom wil ik dat?
• Wat is het vak “Loopbaan”
• Doelen stellen
• Arbiedsvoorwaarden
  
21.1 Mijn Droom
• Wat is een moodboard
Moodboards maken
• Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
• Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
 
31.2 Hoe maak ik mijn dromen waar?
• Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken
• Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
• Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
 
41.3 Reflectie
• Wat is reflecteren
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren
• Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
52.1 Wat vind jij belangrijk in je werk?
• Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden
• Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
 
62.2 Welke beroepen passen bij mij?
• Hoe houd je een presentatie
Presenteren
• Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
• Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
INTERNET: www.roc.nl
 
72.3 Welk beroep past bij mijn droom?
• Hoe bereken je het bruto maandloon
• Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen
• Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
• Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
INTERNET: www.mbostart.nl
 
82.4 Reflectie
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren op arbiedsvoorwaarden
• Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
9Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten
10Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT03 - Het buurthuis
• Doel van het project
• Groepsindeling
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak en de bijlagen?
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 3 Het Buurthuis. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 03 pop formulier.doc
• Schriftelijke samenvatting van de opdracht
• POP formulier
2Het vergroten van je hersencapaciteit
• Over het nut van aantekeningen
• Over Mindmaps
• Over de werking van computergeheugen
• Over de werking van het menselijk geheugen
• Over Geheugendumps
Plannen en voorbereiden
• Interview de klant (maak aantekeningen)
• Maak het Activiteitenplan (zie READER)
• Maak een Prioriteitenplanning
• BIJLAGE: tekening buurtcentrum de brink.xls
• BIJLAGE: PT03 Checklist Activiteitenplan.doc
• Activiteitenlijst
• Prioriteitenplanning
3Planning en voorbereiding
• Wat is een Activiteitenplan?
• Wat is een Prioriteitenplan?
Plannen en voorbereiden
• Bestudeer de plattegrond van het Buurthuis
• Vergelijk dit met de wensenlijst van de klant
• Schrijf een advies (offerte)
• Maak een lijst met benodigde materialen
• BIJLAGE: BUURTHUISCENTRUM-beginsituatie.doc
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 03 van het bestuur - vb wensen.doc
• Materialenlijst
4Planning en voorbereiding
• Hoe ziet een bestellijst eruit?
Plannen en voorbereiden
• Maak een Bestellijst
• Werk het Activiteitenplan bij
• Bestellijst
5Uitvoering
• Hoe maak je een image?
• Wat is een bechmark-test?
Uitvoeren
• Maak een image op CD of HDD
• Maak een docent-pc (VMWare)
• Voer de benchmark-tests uit
• SOFTWARE: Benchmark-software (3DMark, SiSoft Sandra, Memtest, Diagnostic Tools, MS Baseline Security Analyser)
• Een image
• Afgevinkte lijst met opdrachtpunten (activiteitenlijst)
• Testresultaten
6Uitvoering
• Hoe ziet een IP-plan eruit?
• Wat is een RAID configuratie?
Uitvoeren
• Maak een IP-Plan
• Maak een RAID1 configuratie
• Ontwerp een P2P netwerk in Packettracer
• Leg een peer-to peer netwerk aan met printen en filesharing (VMWare)
• Ingevuld formulier urenverantwoording
7Uitvoering
• Wat is een procedure?
• Hoe schrijf je een handleiding?
Uitvoeren
• Schrijf een procedure
• Schrijf een handleiding
• Bonus: Procedure
• Bonus: Handleiding
8Oplevering en evaluatie
• Hoe verkoop je je project aan de klant?
Opleveren en evalueren
• Maak een offerte
• Maak een PowerPoint presentatie
• Verkoop je project aan de klant
• Mondelinge presentatie (aan de klant)
• Evaluatieformulier
• Urenverantwoording
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Het GNU/Linux besturingssysteem
• Begrippen: Linus Torvalds, Commando's, Root
• Commando’s: apt-get, su, sudo, ls, mkdir
• Symbolen: Tilde (“~”)
Terminal installatie
• Terminal installeren
INTERNET: Linux 01 Installatie-GCC.pdf
• Feed-back
2Internet analyse met Telnet
• Begrippen: Line/packet switching, MIME Header, Poort 80, HTTP Protocol
• Commando’s: tee, telnet
• Symbolen: Pijpleiding (“|”)
Telnet hacking
• Homepage opvragen
• MIME-header opvragen
INTERNET: Linux 02 Telnet Hacking.pdf
• Feed-back
3De vi tekstbewerker
• Begrippen: Teletype
• Commando’s: ed, ex, vi, echo, less
• Symbolen: Zoeken (“/”), Redirection (“>”)
Werken met vi
• Naar “Ex mode”
• Naar “Visual mode”
• Zoeken
• Vervangen
• Kopiëeren
INTERNET: Linux 03 Werken-met-vi.pdf
• Feed-back
4De GNU Compiler Collectie (GCC)
• Begrippen: Richard Stallman, Broncode, CopyLeft, Poort 25, SMTP
• Commando’s: cd, tar, make, history, wget
• Bestanden: /usr/local/src
Installatie huiswerksysteem
• GCC Installeren
• Broncode neerladen en uitpakken
• Broncode compileren
• SMTP Poort 25 testen
• E-Mail configureren
INTERNET: Linux 04 Huiswerksysteem.pdf
• Feed-back
5Linux Daemons
• Begrippen: Log bestanden, Poort 80, HTTP, Daemons
• Commando’s: apt-get, netstat, grep, ps, service
• Bestanden: /var/log
Installatie Apache
• Apache installeren
• Actieve programma’s bekijken
• Poort 80 controleren
INTERNET: Linux 05 Apache Installatie.pdf
• Feed-back
6Het Linux mappensysteem
• Begrippen: Linux directory-structuur, Poort 53, DNS, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: tail
• Symbolen: Hekje (“#”)
Configuratie Apache
• DNS configureren
• Apache configureren
INTERNET: Linux 06 Apache Configuratie.pdf
• Feed-back
7Linux configuratiebestanden
• Begrippen: Apache directieven (VirtualHost, ServerName, DocumentRoot, Options)
• Commando’s: hostname, apachectl
• Symbolen: Hekje (“#”),
Configuratie Virtual Host
• Opzoeken host-naam
• Downloads map controleren
• Apache configureren
• Configuratie testen
INTERNET: Linux 07 Apache VirtualHost.pdf
• Feed-back
8Linux gebruikers en groepen
• Begrippen: Toegangsrechten, Octale getallen, Apache directieven (AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require)
• Commando’s: touch, chgrp, chmod, htpasswd
Configuratie Login
• Apache gebruiker toevoegen
• Apache configureren
• Configuratie testen
INTERNET: Linux 08 Apache Login.pdf
• Feed-back
9Telnet en Apache
Opleveren van een werkende webserver
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Loopbaan: Hoe presenteer ik mezelf?
• Social media
• Vooroordelen
• Discriminatie
  
25.3 Social media
• Wat is er over jou gevonden?
• Hoe kun je je Facebook aantrekkelijk maken voor werkgevers?
• Opdracht 4: Tweets
• Opdracht 5: Mijn klasgenoot online
BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
 
35.4 Linkedin
1. Kopregel
2. Foto
3. Samenvatting
4. Trefwoorden
5. (Werk)ervaring
6. Contactgegevens
• Opdracht 6: Mijn profiel
• Opdracht 7: Gebruik je sociale netwerk
 
45.7 Werkervaring opdoen
• Beantwoord vragen werkervaring
VIDEO: http://tinyurl.com/zks6cfx
 
55.8 Reflectie
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
 • Aftekenen opdrachten
66.4 Vooroordelen en discriminatie
  
76.5 Omgaan met ongepaste vragen
  
86.6 Reflectie
 • Aftekenen opdrachten
9Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten
10Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Linux, Apache, MySQL en PHP (LAMP)
• Begrippen: back-end, front-end, Local host, Proxy, Luisterende interfaces, Dedicated servers
• Commando’s: mv, netstat
• Symbolen: Zoeken (“/”)
Configuratie Apache back-end
• De luisterende interfaces controleren
• De back-end configureren
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 21 LAMP Apache-back-end-configuratie.pdf
• Feed-back
2De MySQL database server
• Begrippen: Local host, Linux gebuikersrechten, unprivileged user, Databases
• Commando’s: useradd, usermod, chown
Installatie MySQL
• Unprivileged user aanmaken
• Systeem-databases aanmaken
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 22 LAMP Installatie-MySQL.pdf
• Feed-back
3De PHP scripting language
• Begrippen: Apache modules, PHP zuigt, programmeertalen
• scriptingtalen
Installatie PHP
• Installeren PHP
• Installatie PHP controleren
INTERNET: Linux 23 LAMP Installatie-PHP.pdf
• Feed-back
4Linux shell scripting
• Begrippen: Run-levels, Bourne Again Shell (bash), Hash bang (#!/bin/sh)
• Commando’s: killall, bash
Aanmaken Deamon opstart-script
• Aanmaken shell-script
INTERNET: Linux 24 LAMP Daemon-shell-script.pdf
• Feed-back
5Content Management Systems (CMS)
• Begrippen: CMS, Problemen oplossen, Over domeinnamen, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: mysqladmin, wget
Installatie WordPress
• Broncode neerladen en uitpakken
• Database configureren
• WordPress configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
• Configuratie testen
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 25 LAMP Installatie-WordPress.pdf
• Feed-back
6Database beheer
• Begrippen: Structured Query Language (SQL)
• phpMyAdmin
Installatie phpMyAdmin
• Broncode neerladen en uitpakken
• phpMyAdmin configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
INTERNET: Linux 26 LAMP Installatie-phpMyAdmin.pdf
• Feed-back
7De NGinX webserver
• Begrippen: NGinX
• Proxy mechanisme
Installatie Nginx front-end
• Wijzigen luisterende interface
• Aanmaken website
INTERNET: Linux 27 LAMP Nginx-front-end-installatie.pdf
• Feed-back
8Apache stress testing
• Commando’s: ab
Apache performance tuning
• Feed-back
9Content Management Systems (LAMP en WordPress)
Opleveren van een werkende LAMP server
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT04 - Murphy’s autohandel
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 4 Murphy’s autohandel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Lijst met activiteiten
• Lijst met te ontwikkelen competenties
2Planning en voorbereiding
Plannen en voorbereiden
• Activiteitenplan
• (Prioriteiten)planning
• Materialenlijst
• Bestellijst
3Uitvoering
Uitvoeren
• Storingsvrij client-server netwerk
• Documentatie opgeloste storingen
• Formulier urenverantwoording
4Oplevering en evaluatie
Opleveren en evalueren
• Mondelinge presentatie met Criteriumgericht Interview
• Bijgewerkt POP-formulier
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier
• Beoordelingsmonitor
• Oplevering client-server systeem
• Verslag storingsoplossingen

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
• Uitwerking Werkbon 3
4 Uitvoeren
• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
 
5 Uitvoeren
• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
6 Uitvoeren
• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
7 Uitvoeren
• Installeer en configureer een DMDB
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
4 Uitvoeren
• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
 
5 Uitvoeren
• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
• BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 
6 Uitvoeren
• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
• BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 
7 Uitvoeren
• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2
Oriënteren
• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
3 Uitvoeren
• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
4 Uitvoeren
• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
5 Uitvoeren
• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
6 Uitvoeren
• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
 
7 Uitvoeren
• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
 
8 Opleveren en evalueren
• Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak HWS, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Hoofdstuk 1 - Devices - Componenten
• CPU
• Input devices
• Storage devices
• RAM
• Output devices
• Power source
• Networking components
Opdracht 1 - Installatie + testen Windows7
1. Installeer virtual box /V Mware player
2. Installeer Windows 7 Professional of Enterprise versie
3. Maak twee partities naast het System partition
4. Stel de maximale grootte van prullenbak op 3%
5. Test deze onderdelen door middel van test tools
• Maak van elke stap een printscreen
2Hoofdstuk 1 - Devices - Apparaten
• Operating system
• Desktop computers
• Notebooks
• Tablets
• Smartphones
Opdracht 2 - Configuratie windows7
· Hoe maak je een Homegroup
· Tijdelijke bestanden in Internet Explorer instellen
· Screensaver instellen
· Schermresolutie controleren
• Netwerk Printer installeren
· L schijf toevoegen
· Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
· File-extensies moeten zichtbaar zijn
· Software voor PDF bestanden installeren
· Maak van elke stap een printscreen
3Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Inleiding
• PC components
• Workstations
• Desktop PC Case
• Safety
• Environmental conditions
Opdracht 3 - PC Security
· Geluid microfooningang audiokaart uitschakelen
· Software voor PDF bestanden installeren
· Homebrowser instellen
· Cookies en browsergeschiedenis verwijderen
· Blokkeer deze websites in de Firewall
· Zorg dat alle varianten van “Transport Layer Security” ingeschakeld
· Maak van elke stap/punt een print screen “ als bewijs”.
4Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Componenten
• Motherboard
• Processor families
• Heat sink
• Memory types
• Onboard video
• Onboard I/O
• Power supply
Opdracht 4 - Casus Mevrouw Wessel
1. Controleer of alle hardware onderdelen op juiste plaats zitten
2. Installeer Windows 7 professional of Enterprises
3. Installeer Office pakket
4. Er moet twee Windows accounts worden aangemaakt
5. Mw. Wessel moet de beheerder zijn van de PC
6. Mw. Wessel wilt dat ze op alle gegevens van haar kinderen kan raadplegen
7. Mw. Wessel wil de internet toegang beperken
8. Er moet blokkade komen op alle verdachte websites
• Werkbon
5Hoofdstuk 2 - Desktop PC's - Configuratie
• Firmware
• Configure BIOS
• Booting computer
• Performance upgrade
• Persistent storage upgrades
Opdracht 5 - Windows command line en register
1. Start Windows 7 op via Virtual box of vmwareplayer
2. Start het Command Prompt (CMD) en voer de volgende opdrachten uit
- Formatteer (snel) de aangemaakte tweede primaire partitie
- Maak een nieuwe map in de primaire partitie
- Kopieer de inhoud van map “Mijndocumenten”
3. Maak een back up van je “Register”
4. Voer minimaal (10 tweaks) van de bijlage uit
• Maak print screens van alle stappen
6Hoofdstuk 3 - Storage devices
• Hard disk drives
• Solid state drive
• Optical drive
• Accessory storage
• Disk partitions
• Defragmentation
Opdracht 6 - Casus Veilige PC voor klant
1. Je moet zorgen dat al bovengenoemde software geοnstalleerd worden
2. Verder moet je back-up automatiseren
3. Zorg er voordat blokkades in de firewall/ internet security pakket zijn
• Vul een CMDB en een Werkbon in
7   
8   
9Basis hard- en software 1
• Afmaken opdrachten
• Toets: Basis hard- en software 1
• Toets
10 Afmaken opdrachten
 

Vak HWS, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Hoofdstuk 4 - Peripheral devices
• Peripheral Component Interconnect (PCI)
• PCI express
  
2Hoofdstuk 5 - Networking - Applicaties
• Email
• World wide web
• Shared folders and files
• Servers
• Printers
• Scanners
• Fax/modem
  
3Hoofdstuk 5 - Networking - Ethernet
• MAC address
• TCP/IP
• IP4
• Address classes
• Public and private addressing
• IPConfig utility
• DHCP
  
4Hoofdstuk 5 - Networking - Network connection options
• LAN
• WAN
• POTS/PSTN
• VPN
• PAN
  
5Hoofdstuk 5 - Networking - Hardware
• NIC
• Switch
• Router
• Hub
• RJ-45
• Access Point
• Coax
• UTP
• STP
  
6Hoofdstuk 6 - Windows
  
7Hoofdstuk 7 - Open source
  
8   
9Basis hard- en software 2
• Toets: Basis hard- en software 2
• Toets
10 Afmaken opdrachten
 

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1De Sendmail mail server
• Eric Allman
• Fully Qualified Domainnames (FQDN)
• hostname
• TLD
• Reverse lookup
• reboot
• apt-get
Instellen FQDN
• Domeinnaam opzoeken
• Geldige domeinnaam instellen
• Geldige domeinnaam testen
INTERNET: Linux 31 Sendmail Configuratie-FQDN.pdf
• Feed-back
2E-Mail routing
• Mail transfer agent (MTA)
• Mail Exchanger (MX)
• sendmail
• Network interfaces
• tail
• /var/log/maillog
• newaliases
Installeren Sendmail
• Sendmail installeren
• Network interfaces controleren
• Aliases database aanmaken
• Aliases database testen
INTERNET: Linux 32 Sendmail Installatie.pdf
• Feed-back
3De resolver
• Resolver
• /etc/resolv.conf
• DNS
• nslookup
• dig
• mutt
• /etc/hosts
Testen mail server
• Mail User Agent (Mutt) installeren
• Locale e-mail test uitvoeren
INTERNET: Linux 33 Sendmail Testen-installatie.pdf
• Feed-back
4The Ring of Trust
• MIME headers
• Mail Exchanger (MX)
• Mail Delivery Agent (MDA)
• Mail Submission Agent (MSA)
• INBOX dig
• nslookup
Opzoeken MX
• Mail Exchanger opzoeken
INTERNET: Linux 34 Sendmail Ring-of-Trust.pdf
• Feed-back
5E-Mail forwarding
• Smart Host
• service
• sendmail.mc
• m4
• killall
Configureren Smart Host
• Smart host instellen
• Configuratiebestand genereren
• Smart host testen
INTERNET: Linux 35 Sendmail Configuratie-Smart-Host.pdf
• Feed-back
6E-Mail aliassen
• /etc/mail/aliases
• sendmail
• /var/log/maillog
Configureren aliassen
• Aliassen aanpassen
• Alias-database bijwerken
• Alias-database testen
INTERNET: Linux 36 Sendmail Configuratie-aliassen.pdf
• Feed-back
7E-Mail domeinen
• Virtual host
• /etc/mail/local-host-names
• /var/log/maillog
Configureren virtual host
• Virtual host instellen
• Virtual host testen
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 37 Sendmail Instellen-virtual-host.pdf
• Feed-back
8Virtuele e-mail gebruikers
• Virtual user
• /etc/mail/virtusertable
• makemap
Configureren virtual user
• Feature controleren
• Feature activeren
• Virtual user aanmaken
• Virtual user testen
INTERNET: Linux 38 Sendmail Configuratie-virtual-user.pdf
• Feed-back
9De Sendmail mailserver
Opleveren van een werkende mail-server
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansingen

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1De BIND DNS server
• BIND
• Jon Postel
• Resolver
• Unprivileged user
• /etc/hosts
• /etc/resolv.conf
• nslookup
Installeren BIND
• Unprivileged user aanmaken
• DNSSEC uitzetten
INTERNET: Linux 51 DNS Installatie-BIND.pdf
• Feed-back
2DNS forwarding
• /etc/resolv.conf
• /etc/named.conf
• DNS forwarding
Instellen DNS forwarding
• DNS testen
• Forwarding DNS opzoeken
• Forwarding instellen
INTERNET: Linux 52 DNS Forwarding-instellen.pdf
• Feed-back
3Gedistribueerde databases
• Gedistribueerde databases
• Root domein
• named.conf
• /var/log/daemon
• nslookup
• SOA record
• NS record
• A record
Configureren BIND
• Zone-bestand aanmaken
• DNS configureren
INTERNET: Linux 53 DNS Configuratie-BIND.pdf
• Feed-back
4Reverse lookups
• Zones
• Zone files
• Reverse lookup
• nslookup
• Het .arpa TLD
Configureren reverse lookup
• Zone-bestand aanmaken
• DNS configureren
INTERNET: Linux 54 DNS Configuratie-Reverse-lookup.pdf
• Feed-back
5LAN domeinen
• DNS records
• SOA record
• NS record
• A record
• PTR record
Nieuwe host toevoegen
• Host aan LAN toevoegen
INTERNET: Linux 55 DNS Nieuwe-host-toevoegen.pdf
• Feed-back
6E-Mail domeinen
• MX record
• A record
• PTR record
• nslookup
• /var/log/daemon
Mail Exchanger toevoegen
• Mail Exchanger aan LAN toevoegen
INTERNET: Linux 56 DNS Mail-Exchanger-toevoegen.pdf
• Feed-back
7Internet domeinen
• CNAME record
Aanmaken domein alias
• Internetdomein aanmaken
• DNS configureren
INTERNET: Linux 57 DNS Aanmaken-domein-alias.pdf
• Feed-back
8DNS misbruik
• Amplification attack
• Recursive Zone Transfer
• /etc/hosts
• Cache poisoning
Voorkomen DNS misbruik
• Uitproberen Kaminsky hack
• DNS configureren
INTERNET: Linux 58 DNS Misbruik.pdf
• Feed-back
9BIND DNS Server
Opleveren van een werkende DNS server
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Linux in een Windows domein
• Domain Controller
• likewise-open
• nslookup
• Active Directory
• DNS
• hostname
• dnscmd
Configureren server
• FQDN van de server controleren
• Reverse lookup uitvoeren
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 61 WINDC Configuratie-server.pdf
• Feed-back
2Configuratie Linux domein
• Resolver
• LDAP
• resolv.conf
Configureren client
• De resolver instellen
• FQDN van de client controleren
• Reverse lookup uitvoeren
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 62 WINDC Configuratie-client.pdf
• Feed-back
3Simple Authentication and Security Layer (SASL)
• SASL
• Versleutelingsmechanismen
• ldapsearch
• saslauthd
• testsaslauthd
Installeren SASL
• Mechanismen op de DC opvragen
• De saslauthd configureren
• De saslauthd testen
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 63 WINDC Installatie-SASL.pdf
• Feed-back
4Sendmail AUTH via SASL
• Sendmail AUTH mechanismen
• Sendmail.conf
• m4
• sendmail.mc
• maillog
Configureren Sendmail AUTH via SASL
• De saslauth daemon activeren
• Sendmail configureren
• Configuratiebestand genereren
• Capabilities controleren
• Login testen
INTERNET: Linux 64 WINDC Sendmail-AUTH-via-SASL.pdf
• Feed-back
5Samba winbind
• nmblookup
• smb.conf
• net
• wbinfo
Installeren winbind
• Opzoeken Windows werkgroep
• Winbind configureren
• Configuratie testen
• Lid worden van het Windows domein
• Login testen
INTERNET: Linux 65 WINDC Installatie-winbind.pdf
• Feed-back
6Pluggable Authentification Module (PAM)
• PAM
• Apache VirtualHost
Installeren Apache mod_auth_pam
• PAM configureren
• Apache configureren
• Controleren configuratie
• Login testen
INTERNET: Linux 66 WINDC Apache-mod auth pam.pdf
• Feed-back
7Inloggen via winbind
• /etc/pam.d
• DHCP
Configureren pam_winbind
• Feed-back
8De Windows home folder
• NetBIOS
Configureren home folder
• Feed-back
9Linux in een Windows domein
Opleveren van een werkende Windows client
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 11 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Apache secure socket layer (SSL)
• Secure Socket Layer
• Certificaten
• openssl
• Apache directieven (Listen, SSLEngine, SSLCertificateFile)
• Poort 443
Installeren Apache SSL
INTERNET: Linux 15 Apache SSL.pdf
• Feed-back
2Linux unprivileged users
• Foutopsporing
• useradd
• usermod
• ps
• less
• mkdir
• Unprivileged users
Configureren unprivileged user
• Feed-back
3Apache include-bestanden
• Apache directieven (Include)
• vi visual mode
Configureren Include
• Feed-back
4Apache indexeringsopties
• Apache directieven (IndexOptions)
Configureren IndexOptions
• Feed-back
5Apache common gateway interface (CGI)
• Perl
• Apache Directieven (AddHandler)
Apache CGI
• Feed-back
6Apache modules
• Apache directieven (Order, Allow, Satisfy)
Apache Security
• Feed-back
7Telnet en SSH
• sshd
• ssh
• kill
• HUP
Telnet SSH
• Feed-back
8  • Feed-back
9SSH en Apache SSL
Opleveren van een secure web-server
• Afmaken opdrachten
• Toets: Linux 02
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing