Niveau: 3 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Getallen en verhoudingen
• Kennismaken
• Inhoud van de lessen
  
2Les 1 - Getallen zonder rekenmachine
• blz. 6 t/m 16
• Opd. 1/t/m 20
• diagnostische toets
3Les 2 - Orientatie, Grote getallen
Getallenlijn
• blz. 20 t/m 30
• Opd. 1/t/m 22
• diagnostische toets
4Les 3 - Negatieve getallen
• blz. 34 t/m 44
• Opd. 1/t/m 22
• diagnostische toets
5Les 4 - Optellen en aftrekken
• blz. 48 t/m 58
• Opd. 1/t/m 19
• diagnostische toets
6Les 5 - Vermenigvuldigen en delen
• blz. 62 t/m 72
• Opd. 1/t/m 23
• diagnostische toets
7Instaptoets
• Getallen
 • Toets
8Les 6 - Afronden met breuken en kommagetallen
• blz. 76 t/m 86
• Opd. 1/t/m 21
• diagnostische toets
9Les 7 - Rekenen met rekenmachine
• blz. 90 t/m 100
• Opd. 1/t/m 23
• diagnostische toets
10Les 8 - Rekenen met toepassingssituaties
• blz. 104 t/m 114
• Opd. 1/t/m 19
• diagnostische toets

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT01 - De hardware shop
• Waar vind ik de projecttaken?
• Doel van het project
Hardware shop - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01A - De hardware shop. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 7 - Opdrachten voor de werknemer
• Doel van het project
2Planning en voorbereiding
• Wat is een POP?
• Wat zijn werkbonnen?
Hardware shop - Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Maak een POP
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een voorstel voor het inrichten van je werkplek
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 1a pop formulier.doc
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP formulier
• Lijst met benodigdheden voor de realisatie van je opdrachten
• Voorstel inrichten werkplek (aandachtspunt ESD)
3Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 001 - Inbouwen nieuwe voeding
• Werkbon 002 - Voeding vervangen
• Werkbon 007 - Juiste aansluiting aan/uit knop
• Werkbon 008 - Resetten BIOS wachtwoord
• Werkbon 009 - Plaatsen ISA netwerkkaart
• Werkbon 011 - Plaatsen DIMM geheugen
• BIJLAGE: 001 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 002 Hardware assemblage.docx
• BIJLAGE: 007 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 008 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 009 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 011 Hardware Call.docx
• Uitgevoerde hardware opdrachten
• Bonus opdrachten
4Uitvoering
Hardware shop - Uitvoeren
• Werkbon 012 - Oplossen probleem floppy-disk
• Werkbon 015 - Plaatsen snelle videokaart
• Werkbon 017 - Geheugen testen
• Werkbon 018 - Bestanden herstellen
• Werkbon 019 - Audio splitter
• Werkbon 020 - Testen temperatuur processor
• BIJLAGE: 012 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 015 Hardware Call.docx
• BIJLAGE: 017 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 018 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 019 Hardware verzoek.docx
• BIJLAGE: 020 Hardware verzoek.docx
• Antwoorden CAO
• Ingevuld formulier urenverantwoording / werkbonnen
5Oplevering en evaluatie
Hardware shop - Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 1a formulier urenverantwoording.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 1a functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP formulier
• Bijgewerkt urenverantwoordingsformulier / werkbonnen
• Ingevulde monitor
• Bijgewerkt funtioneringsformulier
6PT01B - In de winkel
• Waar vind ik de projecttaken
• Doel van het project
In de winkel - Oriënteren
• Lees bijlage 7 en schrijf de termen op die je niet kent.
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). PT01B - In de winkel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van dit project
• Lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Ingevuld POP-formulier
• Ingevuld urenformulier
7Oriëntatie
In de winkel - Oriënteren
• Uitnodiging demonstratieavond
• Lijst met benodigdheden demonstratie
• Voorstel voor opzet van demonstratie
• Ingevuld urenformulier
8Planning en voorbereiding
In de winkel - Plannen en voorbereiden
• Uitwerking mails met vragen of mondelinge vragen van de klant
• Verstuurde uitnodigingen
• Uitwerking opzet demonstratieavond
• Ingevuld urenformulier
9Uitvoering
In de winkel - Uitvoeren
• Bijgewerkt POP-formulier
• Ondertekend urenformulier
• Bijgewerkt functioneringsformulier
• Ingevulde monitor
• Uitgewerkte mails van de klant of mondelinge vragen
10Oplevering en evaluatie
In de winkel - Opleveren en evalueren
 

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Aries - Unit 1 - Les 2: De computergeschiedenis
2.1 Inleiding
2.2 Vroege machines
2.3 Computers uit de eerste helft van de 20e eeuw
2.4 De eerste generatie computers
2.5 De tweede generatie computers
2.6 De derde generatie computers
2.7 De vierde generatie computers
Stappenplannen maken
• assembleren onderdelen
• reparatie van een PC
• assembleren van een PC
 
1Aries - Unit 3 - Les 11: Werkplek en gereedschappen
11.4 ESD - Bescherming tegen elektrostatische ontladingen
  
2Aries - Unit 1 - Les 1: Inleiding tot computers
1.1 Inleiding
1.2 Wat is een computer?
1.3 Wat zijn de elementaire onderdelen van een computer?
1.4 Hoe werken computers?
1.5 Wat zijn randapparaten?
02. Zoeken op Internet
Plus opdrachten 1, 2, 7, 17, 18, 19, 20 van PT 1a
01 opdrachten 9, 11, 15 van PT 1a
02 Componenten toevoegen aan een PC assembleren(1).
 
3Aries - Unit 1 - Les 4: Inleiding tot elektriciteit en veiligheid
4.1 Wat is elektriciteit?
4.2 Soorten elektriciteit
4.3 Hoe wordt elektriciteit gemeten?
4.4 Elektronische onderdelen
4.5 Elektrische veiligheid
02. Zoeken op Internet
Plus opdrachten 1, 2, 7, 17, 18, 19, 20 van PT 1a
03. Beep en foutcodes BIOS & OS-en
01 opdrachten 9, 11, 15 van PT 1a
02 Componenten toevoegen aan een PC assembleren(1).
 
4Aries - Unit 1 - Les 3: Nummersystemen
3.1 Inleiding
3.2 Binaire nummers
3.3 Bits en Bytes
03. Beep en foutcodes BIOS & OS-en
03 PC reparatie tweetallen
• O.A. opdrachten 8, 12 van PT 1a
 
5Toets Computergeschiedenis, werkplek en gereeschappen
• Aries Unit 1 en Unit 3, Les 11
04. 4 actuele moederborden/chipsets specs
03 PC reparatie tweetallen
• O.A. opdrachten 8, 12 van PT 1a
• Unit 1 en Unit 3, Les 11
6Aries - Unit 2 - Les 6: Externe onderdelen van de stroomvoorziening
6.1 Externe onderdelen van de voedingseenheid
6.2 Voedingskabels
6.3 Contrastekker elektriciteitskabel
6.4 Spanningsschakelaar
6.5 Aan/uitschakelaar van de voeding
04. 4 actuele moederborden/chipsets specs
04 Assemblage PC
• Projectgroep
 
7Aries - Unit 2 - Les 7: Specificaties voedingsvoorziening
7.1 Ontoereikende stroomvoorziening
7.2 AC-invoerspecificaties
7.3 DC-uitgangsspecificaties
Opdrachten 1, 7, 8, 24 van PT 1b
04 Assemblage PC
• Projectgroep
• Assembleren (2)
 
8Aries - Unit 2 - Les 7: Specificaties voedingsvoorziening
7.4 Veiligheidsspecificaties voedingseenheid
7.5 Milieuspecificaties
Opdrachten 1, 7, 8, 24 van PT 1b
04 Assemblage PC
• Projectgroep
• Assembleren (2)
 
9Toets Inleiding computers, nummersystemen en stroomvoorziening
• Aries - Unit 1 en 2
• uitloop
• Aries - Units 1 en 2

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Incident 008
• Opdracht 1
 
2 Incident 009
• Opdracht 2
 
3 incident 011
• Opdracht 7
 
4 Incident 012
• Opdracht 17
 
5 Incident 015
• Opdracht 18
 
6 Assemblage
• Opdracht 19
 
7 • Opdracht 20
 

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Installeren en werken met Virtual PC
Installeer Virtual PC en Windows 7
• WeekOpdracht P1W1
INTERNET: virtual create virtual machines virtual pc 2007.htm
 
2Besturingssysteem Windows 7
Installeer een tweede Windows 7
• WeekOpdracht P1W2
INTERNET: Installing-and-reinstalling-Windows-7
 
3Packet Tracer basis IP adressen
Installeer Packet Tracer
• WeekOpdracht P1W3
INTERNET: Internetprotocol
 
4Besturingssysteem configureren
Configureer beide virtuele machines
• WeekOpdracht P1W4
INTERNET: Join-or-create-a-workgroup
 
5Windows BackUp
Maak een BackUp van je systeem en data schijf.
• WeekOpdracht P1W5
INTERNET: using-backup-and-restore-in-windows-7
 
6Uitleg basis Computer Management
Derde harde schijf, dynamisch, spanned volume.
• WeekOpdracht P1W6
INTERNET: 516027-administrative-tools-computer-management-windows-7-a.html
INTERNET: cc772180.aspx
 
7User accounts in Windows 7
Gebruikers en groepen aanmaken.
• WeekOpdracht P1W7
INTERNET: cc770642.aspx
 
8Uitleg basis Event Viewer
Audit Log Files
• WeekOpdracht P1W8
INTERNET: 3253
 
9Uitleg Users and Groups
Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie
• WeekOpdracht P1W9
INTERNET: User-groups-in-Windows
 
10 Presentaties
 

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 1 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Rekenen zonder rekenmachine
Oriëntatie

Les 1
Les 2

 
2Negatieve getallen
Optellen en aftrekken

Les 3
Les 4

 
3Vermenigvuldigen en delen
Afronden met breuken en kommagetallen

Les 5
Les 6

 
4Rekenen met de rekenmachine
Rekenen in toepassingssituaties

Les 7
Les 8

 
5Breuken en procenten 1
Breuken en procenten 2

Les 9
Les 10

 
6Breuken en procenten 3
Verhoudingen

Les 11
Les 12

 
7Schaal
Breuken en procenten 3

Les 13
Les 14

 
8EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten

  

Vak REK, Auteur ASAGA, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Les 9 - Breuken en procenten 1
• blz. 118 t/m 128
• Opd. 1 t/m 20
• diagnostische toets
2Les 10 - Breuken en procenten 2
• blz. 132 t/m 142
• Opd. 1 t/m 20
• diagnostische toets
3Les 11 - Breuken en procenten 3
• blz. 146 t/m 156
• Opd. 1 t/m 21
• diagnostische toets
4Domeintoets
• Getallen
 • Toets
5Bespreking domeintoets getallen
  
6Instaptoets verhoudingen
 • Toets
7Verhoudingen
• blz. 160 t/m 170
• Opd. 1 t/m 16
• diagnostische toets
8Schaal
• blz. 174 t/m 184
• Opd. 1 t/m 19
• diagnostische toets
9Breuken en procenten 4
• blz. 188 t/m 198
• Opd. 1 t/m 18
• diagnostische toets
10Uitloop en herhaling
  

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT02 - Het bedrijf Installsoft
• Doel van het project
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak?
Oriënteren
• Lezen READER
• Samenstellen lijst met uit te voeren taken
• Schrijven de termen op die je niet kent
• Maak een werkverdeling
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 2 Het bedrijf Installsoft. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Doel van de projecttaak (een A4)
2Oriëntatie
• Hoe schrijf je een stuk?
Oriënteren
• Schrijf de inleiding: doel van het project
• Invullen POP-formulier
• Projectgroepen samenstellen
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 2 pop formulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 3 formulier urenverantwoording.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
3Planning en voorbereiding
• Wat moet er in een planning staan?
Plannen en voorbereiden
• Schrijven hoofdstuk 1: Benodigdheden
• Schrijven hoofdstuk 2: Planning
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Een lijst met besturingssystemen en bijbehorende keys
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
4Windows image-bestanden
• Hoe installeer je Windows?
• Wat is een image?
• Hoe maak je een image?
• Hoe zet je een image terug?
• Hoe maak je een handleiding?
Uitvoeren
• Werkbon 1 - Installatie recente Windows client
• Werkbon 2 - Maken Image + Handleiding
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 01 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 02 installsoft-Vrs2.doc
• Geïnstalleerde recente Windows client
• Een image van een basisinstallatie van Windows
• Handleiding terugzetten image van Windows
5Installatie-CD’s
• Wat is een unattended installatie-CD?
• Hoe maak je een unattended installatie-CD?
• Wat is een slipstream-CD?
• Hoe maak je een slipstream-CD?
Uitvoeren
• Werkbon 3 - Unattended installatie-CD
• Werkbon 4 - Slipstream-CD
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 03 installsoft-Vrs2.doc
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 04 installsoft-Vrs2.doc
• Een unattended installatie-CD
• Slipstream CD
6Dual-boot systemen
• Wat is een dual-boot systeem
• Hoe maak je een dual-boot systeem?
Uitvoeren
• Werkbon 5 - Dual boot systeem
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 05 installsoft-Vrs2.doc
• Dual boot systeem
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
7Windows gebruiker-accounts
• Hoe maak je een Windows gebruiker aan?
• Hoe richt je de gebruikersomgeving in?
Uitvoeren
• Werkbon 6 - Windows gebruiker-accounts
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 2 werkbon 06 installsoft-Vrs2.doc
• Windows gebruiker-accounts
• Bonus-taken
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld Portfolioformulier
8Evaluatie
• Hoe schrijf je een evaluatie?
Opleveren en evalueren
• Schrijven hoofdstuk 3: Uitvoering
• Schrijven hoofdstuk 4: Evaluatie
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 2 functioneringsformulier.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (bijlage 5)
9Oplevering
Opleveren en evalueren
 
10Oplevering
Opleveren en evalueren
 

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 UTP Kabel
• Zoekopdracht 5
 
2 Storing 1
• Zoekopdracht 6
 
3 Assemblage
• Zoekopdracht 7
 
4 P2P
• Zoekopdracht 8
 

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Aries - Unit 3 - Les 10: Probleemoplossing
10.1 Inleiding
10.2 Het achtstappen probleemoplossingmodel
10.3 Belangrijke tips voor het oplossen van problemen
10.4 Virtuele problemen oplossen
05. UTP kabels kleurcodes
05 Reparatie PC individueel
 
1Aries - Unit 3 - Les 11: Werkplek en gereedschappen
11.4 ESD - Bescherming tegen elektrostatische ontladingen
  
2Aries - Unit 3 - Les 9: Voedingseenheid beschermen
9.1 Circuits, zekeringen en stroomonderbrekers
9.2 Beschermende maatregelen
9.3 Stroombeveiligingsapparatuur
05. UTP kabel kleurcodes
06 Systeem informatie verkrijgen
05 Reparatie PC individueel
6 Krimpen UTP straight en cross
 
3Aries - Unit 3 - Les 12: Vormfactor computer
12.1 Computerbehuizing
12.2 IBM en IBM-compatibele vormfactoren van de computerkast
12.3 Vormfactoren van de Apple computerkast
12.4 Onderdelen van de computerbehuizing
06 Systeem informatie verkrijgen
6 Krimpen UTP straight en cross
07 Assemblage PC in tweetallen met twee typen PC’s (Individueel)
• Assembleren(3)
 
4Toets Troubleshooting en voeding
• Aries - Unit 3
07 Peer to Peer Netwerken 1
6 Krimpen UTP straight en cross
07 Assemblage PC in tweetallen met twee typen PC’s (Individueel)
• Assembleren(3)
• Aries - Unit 3
5Aries - Unit 4 - Les 15: Configuratie moederbord
15.1 Moederbord handleidingen
15.2 Moederbord onderdelen
15.3 Het moederbord configureren
15.4 Moederbord BIOS
07 Peer to Peer Netwerken 1
8 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s. (Tweetallen)
 
6Aries - Unit 4 - Les 13: Inleiding tot moederborden
13.1 Wat is het moederbord?
13.2 Moderbord-vormfactoren
13.3 De belangrijkste onderdelen van een moederbord
13.4 Chipset
13.5 Interne bussen
13.6 Verouderde uitbreidingsslots
13.7 Moderne uitbreidingsslots
13.8 Apple Macintosh moederborden
08 Geheugen-opslag
8 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s. (tweetallen)
 
7Aries - Unit 4 - Les 14: Inleiding tot moederborden (voortgezet)
14.1 CPU-interfaces
14.2 RAM-contrastekkers
14.3 I/O-ondersteuning
14.4 Socket voedingseenheid
14.5 CMOS-chips
14.6 DIP-schakelaars en jumpers
14.7 Pc-resources
08 Geheugen-opslag
9 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s met een gedeelde printer
• (Tweetallen)
 
8Documentatie van systemen
9 Peer to Peer netwerk van 2 PC’s met een gedeelde printer
• (Tweetallen)
 
9Toets Verdieping moederborden en troubleshooting
• Aries - Units 3 en 4
• uitloop
• Aries - Units 3 en 4
10 • Printerstoringen O3
 

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Besturingssystemen: Win XP Win 7
Creeer een dual boot met Windows 7 en XP
• WeekOpdracht P2W1
INTERNET: how-to-dual-boot-windows-7-with-xp-or-vista
 
2Uitleg file system
Vragen beantwoorden WeekOpdracht P2W2
• WeekOpdracht P2W2
INTERNET: module6a1.htm
 
3Fdisk
Partitioneren hard disk. 3 partities
• WeekOpdracht P2W3
INTERNET: 255867
 
4Windows XP Ghost image en Sysprep
Ghost image with sysprep
• WeekOpdracht P2W4
INTERNET: how-to-image-windows-xp-with-ghost-and-sysprep
 
5Unattende Installation Windows XP
An Unattended Installation Windows XP
• WeekOpdracht P2W5
INTERNET: 314459
 
6Slipstream CD Windows XP
Creating a Slipstream CD Windows XP
• WeekOpdracht P2W6
INTERNET: how to slipstream windows xp sp3 and vista sp1?page=0,1
 
7Printer Sharing Windows 7 en XP
Printer Sharing between Windows 7 en XP
• WeekOpdracht P2W7
INTERNET: share-files-and-printers-between-windows-7-and-xp
 
8Basis NTFS
Maken folder structuur, instellen permissies
• WeekOpdracht P2W8
INTERNET: cc778410(v=ws.10).aspx
 
9 Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie
 

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 2 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Schaal
Les 1
 
2Tijd
Les 2
 
3Omtrek, oppervlakte en inhoud
Les 3
 
4Samengestelde grootheden
Les 4
 
5Figuren
Les 5
 
6Meten en Meetkunde in het verkeer
Les 6
 
7Meten in recepten
 Les 7
 
8Meten en meetkunde in huis
Les 8
 
9Meten en meetkunde in de tuin
Les 9
 
10EINDTOETS Meten en Meetkunde
  

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Loopbaan: Wat wil ik waarom wil ik dat?
• Wat is het vak “Loopbaan”
• Doelen stellen
• Arbiedsvoorwaarden
  
21.1 Mijn Droom
• Wat is een moodboard
Moodboards maken
• Opdracht 1: maak een moodboard van je privéleven
• Opdracht 2: maak een moodboard van je werkleven
BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
VIDEO: http://tinyurl.com/jfjsk3r
 
31.2 Hoe maak ik mijn dromen waar?
• Hoe gaan we de moodboards bespreken
Moodboards bespreken
• Opdracht 3: bespreek je moodboards met klasgenoten
• Opdracht 4: maak een lijst met stappen naar je doel
 
41.3 Reflectie
• Wat is reflecteren
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren
• Opdracht 5: Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
52.1 Wat vind jij belangrijk in je werk?
• Wat zijn arbeidsvoorwaarden
Groepsopdracht arbeidsvoorwaarden
• Opdracht 1: Opschrijven voorwaarden waaraan werk moet voldoen
VIDEO: http://tinyurl.com/nepm57u
 
62.2 Welke beroepen passen bij mij?
• Hoe houd je een presentatie
Presenteren
• Opdracht 2: bekijk de beroepen die je kunt kiezen op www.roc.nl (tabblad internet TV)
• Opdracht 3: presentatie loopbaanmogelijkheden aan ouders
INTERNET: www.roc.nl
 
72.3 Welk beroep past bij mijn droom?
• Hoe bereken je het bruto maandloon
• Hoe reken je de maandlasten uit
Berekenen
• Opdracht 4: Bereken het bruto maandloon
• Opdracht 5: uitrekenen maandlasten
INTERNET: www.mbostart.nl
 
82.4 Reflectie
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
Reflecteren op arbiedsvoorwaarden
• Invullen checklist reflectie
• Aftekenen opdrachten
9Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten
10Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT03 - Het buurthuis
• Doel van het project
• Groepsindeling
• Waar vind ik de nieuwe projecttaak en de bijlagen?
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 3 Het Buurthuis. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 03 pop formulier.doc
• Schriftelijke samenvatting van de opdracht
• POP formulier
2Het vergroten van je hersencapaciteit
• Over het nut van aantekeningen
• Over Mindmaps
• Over de werking van computergeheugen
• Over de werking van het menselijk geheugen
• Over Geheugendumps
Plannen en voorbereiden
• Interview de klant (maak aantekeningen)
• Maak het Activiteitenplan (zie READER)
• Maak een Prioriteitenplanning
• BIJLAGE: tekening buurtcentrum de brink.xls
• BIJLAGE: PT03 Checklist Activiteitenplan.doc
• Activiteitenlijst
• Prioriteitenplanning
3Planning en voorbereiding
• Wat is een Activiteitenplan?
• Wat is een Prioriteitenplan?
Plannen en voorbereiden
• Bestudeer de plattegrond van het Buurthuis
• Vergelijk dit met de wensenlijst van de klant
• Schrijf een advies (offerte)
• Maak een lijst met benodigde materialen
• BIJLAGE: BUURTHUISCENTRUM-beginsituatie.doc
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 03 van het bestuur - vb wensen.doc
• Materialenlijst
4Planning en voorbereiding
• Hoe ziet een bestellijst eruit?
Plannen en voorbereiden
• Maak een Bestellijst
• Werk het Activiteitenplan bij
• Bestellijst
5Uitvoering
• Hoe maak je een image?
• Wat is een bechmark-test?
Uitvoeren
• Maak een image op CD of HDD
• Maak een docent-pc (VMWare)
• Voer de benchmark-tests uit
• SOFTWARE: Benchmark-software (3DMark, SiSoft Sandra, Memtest, Diagnostic Tools, MS Baseline Security Analyser)
• Een image
• Afgevinkte lijst met opdrachtpunten (activiteitenlijst)
• Testresultaten
6Uitvoering
• Hoe ziet een IP-plan eruit?
• Wat is een RAID configuratie?
Uitvoeren
• Maak een IP-Plan
• Maak een RAID1 configuratie
• Ontwerp een P2P netwerk in Packettracer
• Leg een peer-to peer netwerk aan met printen en filesharing (VMWare)
• Ingevuld formulier urenverantwoording
7Uitvoering
• Wat is een procedure?
• Hoe schrijf je een handleiding?
Uitvoeren
• Schrijf een procedure
• Schrijf een handleiding
• Bonus: Procedure
• Bonus: Handleiding
8Oplevering en evaluatie
• Hoe verkoop je je project aan de klant?
Opleveren en evalueren
• Maak een offerte
• Maak een PowerPoint presentatie
• Verkoop je project aan de klant
• Mondelinge presentatie (aan de klant)
• Evaluatieformulier
• Urenverantwoording
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 UTP kabel
• Zoekopdracht 9
 
2 Wandgoot
• Zoekopdracht 10
 
3 Grote Workgroup
• Zoekopdracht 11
 
4 RAID
• Zoekopdracht 12
 

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Aries - Unit 5 - Les 17: Microprocessors, in de Centrale Verwerkingseenheid (CPU)
17.1 Wat is een microprocessor?
17.2 Onderdelen van de Microprocessor
17.3 Hoe werkt een CPU?
17.4 Processorsnelheid en het kloksignaal
Kennis componenten kiezen bij behoefte buurthuis.
08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij 1 PC de printer shared.
 
2Aries - Unit 5 - Les 18: CPU-architectuur en evolutie
18.1 CPU architecture
18.2 De evolutie van de Intel CPU
18.3 AMD en Cyrix processors
18.4 De evolutie van de Motorola microprocessor
09 Harddisken
08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij PC de printer shared.
 
3Aries - Unit 5 - Les 19: Moederbord, CPU-aansluiting en instellingen
19.1 Het installeren van slot CPUs
19.2 Het installeren van sleuf CPUs
19.3 Processors opwaarderen
10 Raid Systemen
08 Peer to Peer netwerk (2) PT3
• PC’s koppelen waarbij PC de printer shared.
09 reparatie PC (3)
 
4Aries - Unit 5 - Les 19: Moederbord, CPU-aansluiting en instellingen
19.4 Instellingen CPU
19.5 Instellingen kernvoltage van de CPU
19.6 Instellingen bussnelheid CPU
19.7 Instellingen CPU-klokmultiplier
Lab 1: CPU-identificatie
09 reparatie PC (3)
 
5Toets Microprocessoren
• Aries - Unit 5
11 ADSL modem
09 reparatie PC (3)
10 RAID 0 en 1 configureren
• Aries - Unit 5
6Aries - Unit 6 - Les 23: Computeropslag
23.1 Computeropslag
23.2 Floppydrive
23.3 Floppyfunctionaliteit
23.4 Floppydrives verzorgen en onderhouden
23.5 Verwijderbare high-capacity schijven
11 ADSL modem
10 RAID 0 en 1 configureren
 
6Aries - Unit 6 - Les 24: CD-ROM Drive
24.1 Cd-rom
24.2 Cd-rom drive onderdelen
24.3 Cd-rom drive interne onderdelen
24.4 Hoe werkt een Cd-rom?
24.5 Schijfsnelheid reguleren
24.6 Cd-rom onderdelen van het schuiflaadmech-anisme
24.7 Cd-rom drive onderdelen
24.8 Cd-rom drive externe onderdelen
24.9 Specificaties Cd-rom drive
24.10 CD-R, CD-RW
24.11 DVD
  
7Aries - Unit 6 - Les 21: Geheugen
21.1 RAM vs opslag op een harde schijf
21.2 RAM en virtueel geheugen
21.3 Wat is de functie van RAM?
21.4 Typen RAM
21.5 ROM
12 OSI model
10 RAID 0 en 1 configureren 11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
 
8Aries - Unit 6 - Les 22: Typen geheugenmodules
22.1 Geheugenmodule
22.2 SIMMs
22.3 DIMMs
22.4 RIMMs
22.5 Specificaties geheugenmodule
22.6 Geheugenbanken
22.7 Geheugen op het moederbord aansluiten
12 OSI model
11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
 
9Toets Microprocessoren, opslag en geheugen
• Aries - Units 5 en 6
productbeoordeling hardware oplossingen en documentatie.
11 P2P netwerk (3) PT3 (RAID 1 sata) via een pc sharen en back-up instellen
• Toets Aries Units 5 & 6
10 uitloop
 

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Arbeid 1/2
  

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Besturingssystemen: Server 2008 (R2)
Installeren Server 2008 (R2)
• WeekOpdracht P3W1
INTERNET: how-to-install-windows-server-2008-step-by-step.htm
 
2Uitleg rollen in Server 2008
Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W2
• WeekOpdracht P3W2
INTERNET: q-what-are-the-server-roles-in-windows-server-2008-
 
3Installeer en configureer File Server
Installeren File Server role in Server 2008 (R2)
• WeekOpdracht P3W3
INTERNET: 325860
 
4Computer Management:Event Viewer, vervolg
Creating a Custom View
• WeekOpdracht P3W4
INTERNET: 3253
 
5Quota Management
Setting Disk Quotas
• WeekOpdracht P3W5
INTERNET: managing-windows-server-2008-disk-quotas.htm
 
6Server 2008 Features
Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W6
• WeekOpdracht P3W6
INTERNET: 2008-r2-overview.aspx
 
7Packet tracer: DHCP
INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
8Wat is DHCP
Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie
INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
9 Pesentaties
• WeekOpdracht P3W9
 

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 3 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Gegevens verwerken
Les 1
 
2Gegevens samenvatten
Les 2
 
3Rekenen met tabellen 1
Les 3
 
4Rekenen met tabellen 2
Les 4
 
5Drie soorten grafieken
Les 5
 
6LesFormules
Les 6
 
7Formule en getal
Les 7
 
8Diagrammen en grafieken
Les 8
 
9EINDTOETS Verbanden
  

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Het GNU/Linux besturingssysteem
• Begrippen: Linus Torvalds, Commando's, Root
• Commando’s: apt-get, su, sudo, ls, mkdir
• Symbolen: Tilde (“~”)
Terminal installatie
• Terminal installeren
INTERNET: Linux 01 Installatie-GCC.pdf
• Feed-back
2Internet analyse met Telnet
• Begrippen: Line/packet switching, MIME Header, Poort 80, HTTP Protocol
• Commando’s: tee, telnet
• Symbolen: Pijpleiding (“|”)
Telnet hacking
• Homepage opvragen
• MIME-header opvragen
INTERNET: Linux 02 Telnet Hacking.pdf
• Feed-back
3De vi tekstbewerker
• Begrippen: Teletype
• Commando’s: ed, ex, vi, echo, less
• Symbolen: Zoeken (“/”), Redirection (“>”)
Werken met vi
• Naar “Ex mode”
• Naar “Visual mode”
• Zoeken
• Vervangen
• Kopiëeren
INTERNET: Linux 03 Werken-met-vi.pdf
• Feed-back
4De GNU Compiler Collectie (GCC)
• Begrippen: Richard Stallman, Broncode, CopyLeft, Poort 25, SMTP
• Commando’s: cd, tar, make, history, wget
• Bestanden: /usr/local/src
Installatie huiswerksysteem
• GCC Installeren
• Broncode neerladen en uitpakken
• Broncode compileren
• SMTP Poort 25 testen
• E-Mail configureren
INTERNET: Linux 04 Huiswerksysteem.pdf
• Feed-back
5Linux Daemons
• Begrippen: Log bestanden, Poort 80, HTTP, Daemons
• Commando’s: apt-get, netstat, grep, ps, service
• Bestanden: /var/log
Installatie Apache
• Apache installeren
• Actieve programma’s bekijken
• Poort 80 controleren
INTERNET: Linux 05 Apache Installatie.pdf
• Feed-back
6Het Linux mappensysteem
• Begrippen: Linux directory-structuur, Poort 53, DNS, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: tail
• Symbolen: Hekje (“#”)
Configuratie Apache
• DNS configureren
• Apache configureren
INTERNET: Linux 06 Apache Configuratie.pdf
• Feed-back
7Linux configuratiebestanden
• Begrippen: Apache directieven (VirtualHost, ServerName, DocumentRoot, Options)
• Commando’s: hostname, apachectl
• Symbolen: Hekje (“#”),
Configuratie Virtual Host
• Opzoeken host-naam
• Downloads map controleren
• Apache configureren
• Configuratie testen
INTERNET: Linux 07 Apache VirtualHost.pdf
• Feed-back
8Linux gebruikers en groepen
• Begrippen: Toegangsrechten, Octale getallen, Apache directieven (AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require)
• Commando’s: touch, chgrp, chmod, htpasswd
Configuratie Login
• Apache gebruiker toevoegen
• Apache configureren
• Configuratie testen
INTERNET: Linux 08 Apache Login.pdf
• Feed-back
9Telnet en Apache
Opleveren van een werkende webserver
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak STIP, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Loopbaan: Hoe presenteer ik mezelf?
• Social media
• Vooroordelen
• Discriminatie
  
25.3 Social media
• Wat is er over jou gevonden?
• Hoe kun je je Facebook aantrekkelijk maken voor werkgevers?
• Opdracht 4: Tweets
• Opdracht 5: Mijn klasgenoot online
BOEK: T. Ackermans, H. Jeninga (2016). Werken aan je toekomst, Methodeboek niveau 3 en 4. Codename Future, ISBN: 978-90-823861-0-3.
 
35.4 Linkedin
1. Kopregel
2. Foto
3. Samenvatting
4. Trefwoorden
5. (Werk)ervaring
6. Contactgegevens
• Opdracht 6: Mijn profiel
• Opdracht 7: Gebruik je sociale netwerk
 
45.7 Werkervaring opdoen
• Beantwoord vragen werkervaring
VIDEO: http://tinyurl.com/zks6cfx
 
55.8 Reflectie
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken
 • Aftekenen opdrachten
66.4 Vooroordelen en discriminatie
  
76.5 Omgaan met ongepaste vragen
  
86.6 Reflectie
 • Aftekenen opdrachten
9Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten
10Afronding periode
Afmaken opdrachten
• Aftekenen opdrachten

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Installeren Domain Controller
Installeren eerste Domain Controller
• WeekOpdracht P4W1
INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2Theorie Active Directory Domain
Installeren tweede Domain Controller
• WeekOpdracht P4W2
INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3Theorie Active Directory Domain (OU)
Create an Organizational Unit
• WeekOpdracht P4W3
INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4Theorie Group Policy
Create a Domain based Group Policy
• WeekOpdracht P4W4
INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5Praktijk: Group Policy and OU
Bekijk YouTube filmpje
• WeekOpdracht P4W4
INTERNET: watch?v=AroYrmFxKlg&feature=related
 
6Site and Services
INTERNET: 385
 
7Herhalen week 1 t/m 6
  
8   
9   

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 4 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Stage niveau 3
 

Vak MSW, Auteur BSS05, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Installing and Deploying Windows 8
  
2Deploying and Managing Windows Server 2012
Base Disks Windows 8 and Windows Server 2012
 
3Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
TLG BaseConfig - Steps for Configuring the Corpnet Subnet
 
4Implementing Domain Name System
TLG BaseConfig.docx - Steps for Configuring the Internet Subnet
 
5Introduction to Active Directory Domain Services
Second Corpnet Subnet for Windows Server 2012
 
6Managing Active Directory Domain Services Objects
Homenet subnet for Windows Server 2012
 
7Deadline
  
8Final test
 • Eindtoets behandelde stof
9Reflection
  
    

Vak LINUX, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Linux, Apache, MySQL en PHP (LAMP)
• Begrippen: back-end, front-end, Local host, Proxy, Luisterende interfaces, Dedicated servers
• Commando’s: mv, netstat
• Symbolen: Zoeken (“/”)
Configuratie Apache back-end
• De luisterende interfaces controleren
• De back-end configureren
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 21 LAMP Apache-back-end-configuratie.pdf
• Feed-back
2De MySQL database server
• Begrippen: Local host, Linux gebuikersrechten, unprivileged user, Databases
• Commando’s: useradd, usermod, chown
Installatie MySQL
• Unprivileged user aanmaken
• Systeem-databases aanmaken
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 22 LAMP Installatie-MySQL.pdf
• Feed-back
3De PHP scripting language
• Begrippen: Apache modules, PHP zuigt, programmeertalen
• scriptingtalen
Installatie PHP
• Installeren PHP
• Installatie PHP controleren
INTERNET: Linux 23 LAMP Installatie-PHP.pdf
• Feed-back
4Linux shell scripting
• Begrippen: Run-levels, Bourne Again Shell (bash), Hash bang (#!/bin/sh)
• Commando’s: killall, bash
Aanmaken Deamon opstart-script
• Aanmaken shell-script
INTERNET: Linux 24 LAMP Daemon-shell-script.pdf
• Feed-back
5Content Management Systems (CMS)
• Begrippen: CMS, Problemen oplossen, Over domeinnamen, Mini-DNS
• Bestanden: /etc/hosts
• Commando’s: mysqladmin, wget
Installatie WordPress
• Broncode neerladen en uitpakken
• Database configureren
• WordPress configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
• Configuratie testen
• Problemen oplossen
INTERNET: Linux 25 LAMP Installatie-WordPress.pdf
• Feed-back
6Database beheer
• Begrippen: Structured Query Language (SQL)
• phpMyAdmin
Installatie phpMyAdmin
• Broncode neerladen en uitpakken
• phpMyAdmin configureren
• DNS configureren
• Apache configureren
INTERNET: Linux 26 LAMP Installatie-phpMyAdmin.pdf
• Feed-back
7De NGinX webserver
• Begrippen: NGinX
• Proxy mechanisme
Installatie Nginx front-end
• Wijzigen luisterende interface
• Aanmaken website
INTERNET: Linux 27 LAMP Nginx-front-end-installatie.pdf
• Feed-back
8Apache stress testing
• Commando’s: ab
Apache performance tuning
• Feed-back
9Content Management Systems (LAMP en WordPress)
Opleveren van een werkende LAMP server
• Afmaken opdrachten
• Toets
10 • Afmaken opdrachten
• Herkansing

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT04 - Murphy’s autohandel
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 4 Murphy’s autohandel. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• Lijst met activiteiten
• Lijst met te ontwikkelen competenties
2Planning en voorbereiding
Plannen en voorbereiden
• Activiteitenplan
• (Prioriteiten)planning
• Materialenlijst
• Bestellijst
3Uitvoering
Uitvoeren
• Storingsvrij client-server netwerk
• Documentatie opgeloste storingen
• Formulier urenverantwoording
4Oplevering en evaluatie
Opleveren en evalueren
• Mondelinge presentatie met Criteriumgericht Interview
• Bijgewerkt POP-formulier
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier
• Beoordelingsmonitor
• Oplevering client-server systeem
• Verslag storingsoplossingen

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1• powerpoint inleiding Linux Opdracht voor deze week
• installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9)
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2• Lezen Cursus Linux vanaf Daemons (blz 13) t/m Bootloader (blz 21)
• controle installatie ubuntu
• beantwoord de volgende vragen:
3• hoofdpunten eerste 21 bladzijden bespreken.
• Van Linux cursus blz 23 t/m 27 Unix commando’s bestuderen.
• Opdrachten
4• vragen vorige lessen bespreken
• rechten introductie
• Van Linux cursus blz 28 t/m 32 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
• Vragen
5• vragen vorige lessen bespreken
• vi introductie
• zoeken naar bestanden find, locate, whereis, which, type
• Van Linux cursus blz 33 t/m 40 Unix commando’s bestuderen en oefenen.
• Vragen
6 • Oefeningen LINUX editor vi (vim)
 
7• Vragen van de afgelopen weken
• Huiswerk les 1-3 behandelen
• Les 2.Oefeningen VI (2) blz 41-44
• vragen

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1• Clonen
Zoekopdracht 12
 
2• Path en Wall
Zoekopdracht 13
 
3 Zoekopdracht 14
 
4 Zoekopdracht 15
 

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Aries - Unit 8 - Les 29: Inleiding tot videoadapters
29.1 Videoadapter
29.2 Onderdelen van de videoadapter
29.3 Pixels en resolutie
29.4 De evolutie van videoadapters
12 OSI model
13 Image maken
 
2Aries - Unit 8 - Les 30: Videobeeldscherm
30.1 Wat doet een beeldscherm?
30.2 BeeldschermtechnologieΓ«n
30.3 De belangrijkste onderdelen van CRT-beeldscherm
30.4 Hoe functioneren beeldschermen?
30.5 Verversingssnelheid, resolutie en bandbreedte
30.6 Een beeldscherm kiezen
12 OSI model
13 Image maken
10 Image PC-Harddisk
 
3Aries - Unit 8 - Les 32: Toetsenbord, muis en joystick
32.1 Invoerapparaat
32.2 Soorten toetsen
32.3 Hoe werkt een toetsenbord?
32.4 Controllerchip van het toetsenbord en de toetsscancodes
32.5 Toetsenbordaan-sluitingen
32.6 Wat is een muis?
32.7 Onderdelen van een muis
32.8 Hoe werkt een muis?
32.9 Onderhoud van een muis
32.10 De interface van de muis
32.11 Algemene typen muizen
32.12 Wat is een gameadapter?
14 montage UTP walloutlet
10 Image PC-Harddisk
 
4Aries - Unit 8 - Les 31: Geluidskaarten
31.1 Geluidskaart
31.2 De evolutie van geluidskaarten
31.3 Geluidskaartslots
31.4 Analoge naar digitale converter
31.5 Zuiverheid, bemonsteringsfrequentie en bemonsteringsgrootte
31.6 Frequentiemodulatie
31.7 Extensies geluidsbestanden
31.8 Luidsprekers
14 montage UTP walloutlet
11. Monteren UTP walloutlet
 
5Aries - Unit 9 - Les 33: Printers
33.1 Wat is een printer?
33.2 Impactprinters
33.3 Impactvrije printers
33.4 Plotters
33.5 Hoe communiceert een computer met een printer?
15 Patchen
11. Monteren UTP walloutlet
 
6Aries - Unit 9 - Les 35: Draagbare computer/Laptop computers
35.1 Draagbare of portable computers
35.2 Vroege draagbare computers
35.3 Onderdelen van de draagbare computer
35.4 Typen draagbare computers
35.5 Belangrijke eigenschappen van draagbare computers
35.6 PDAs
35.7 Digitale camera's
15 Patchen
12. Patchen PC’s en telefoons
 
7Aries - Unit 10 - Les 37: Modem
37.1 Wat is een modem?
37.2 Soorten modems
37.3 Modemcommunicatie
37.4 Problemen met modems oplossen
37.5 Andere typen verbindingen
12. Patchen PC’s en telefoons
 
8Toets Randapparatuur
• Aries - Units 8 en 9
uitloop
• Toets U8 en 9

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Arbeid 2/2
  

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 5 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Installeren Domain Controller
Installeren eerste Domain Controller
• WeekOpdracht P5W1
INTERNET: setting up your first domain controller with windows server 2008.aspx
 
2Theorie Active Directory Domain
Installeren tweede Domain Controller
• WeekOpdracht P5W2
INTERNET: cc773108(v=ws.10).aspx
 
3Theorie Active Directory Domain (OU)
Create an Organizational Unit
• WeekOpdracht P5W3
INTERNET: create-a-new-organizational-unit-ou-in-windows-server-2008
 
4Theorie Group Policy
Create a Domain based Group Policy
• WeekOpdracht P5W4
INTERNET: group-policy-object-modeling-windows-server-2008.htm
 
5Praktijk: Group Policy and OU
Bekijk YouTube filmpje
• WeekOpdracht P5W5
INTERNET: watch?v=AroYrmFxKlg&feature=related
 
6Site and Services
• WeekOpdracht P5W6
INTERNET: 385
 
7Herhalen week 1 t/m 6
• WeekOpdracht P5W7
 
8Virtual Private Network
Theorie vpn
• WeekOpdracht P5W8
INTERNET: understanding-vpn-remote-access-mechanism.htm
 
9   
10   

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 6 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1• Users+groepen aanmaken
• rechten op filesysteem
2. Maak de volgende groepen aan:
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
 
2 3. Maak onderstaande users aan met primaire en supplementaire groepen en een homedirectory als dit op ja staat.
 
3 4. Maak de volgende directory structuur met bestanden aan en zorg voor de rechten zoals aangegeven.
 
4 • Vul nu onderstaand schema in en stuur dit op naar mijn mail om je opdracht af te laten tekenen.
• Aftekenen
5• vi-editor
• rechten op filesysteem
• Een vi sessie starten
 
6 • Positionering van de cursor
 
7 • Tekst invoegen of verwijderen
 
8 • Regels kopiëren of verplaatsen
 

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 6 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
9 • WeekOpdracht P2W9
 

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 6 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Stage niveau 3
 

Vak LINUX, Auteur DRK01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 7 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 • Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
READER: Cursus Linux v1.10, Alain Wenmaekers, 2000
READER: Linux Gebruikers Handleiding, Versie 1.6-pre2, Jarkko Huijts, 2009
• Welke grafische omgeving is standaard geïnstalleerd?
2 • Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
 
3 • Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
 
4• Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
• Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
• Eindopdracht (TOETS)
5 • Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie
 
6 • Installeren van OpenSuse 12.2 of 13.1
 
7• volg het boekje (PDF) "Beginnen met opensuse 11.4"
• Installeer SLES 11.2 inmiddels 11.3 maar nu met KDE
 
8• Werk het boekje verder uit van pag 21 t/m 27
• Voor de installatie van open office download je de installatiebestanden.
• Eindopdracht (TOETS)

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 7 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Besturingssystemen: Server 2008 (R2)
Installeren Server 2008 (R2)
• WeekOpdracht P3W1
INTERNET: how-to-install-windows-server-2008-step-by-step.htm
 
2Uitleg rollen in Server 2008
Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W2
• WeekOpdracht P3W2
INTERNET: q-what-are-the-server-roles-in-windows-server-2008-
 
3Installeer en configureer File Server
Installeren File Server role in Server 2008 (R2)
• WeekOpdracht P3W3
INTERNET: 325860
 
4Computer Management:Event Viewer, vervolg
Creating a Custom View
• WeekOpdracht P3W4
INTERNET: 3253
 
5Quota Management
Setting Disk Quotas
• WeekOpdracht P3W5
INTERNET: managing-windows-server-2008-disk-quotas.htm
 
6Server 2008 Features
Vragen beantwoorden WeekOpdracht P3W6
• WeekOpdracht P3W6
INTERNET: 2008-r2-overview.aspx
 
7Packet tracer: DHCP
INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
8Wat is DHCP
Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie
INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
9 Pesentaties
• WeekOpdracht P3W9
 

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 7 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Stage niveau 3
 

Vak MSW, Auteur BSS05, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Implementing IPv4
  
2Implementing IPv6
TLG - Demonstrate IPv6
 
3Implementing Local Storage
  
4Implementing File and Print Services
  
5Implementing Group Policy
  
6Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
  
7Deadline
  
8Final test
 • Eindtoets behandelde stof
9Reflection
  

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
• DOCENT: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Leerlingboek - Projecttaak 7 IT Solutions. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 7 popformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 7 formulier urenverantwoording.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Ingevuld formulier Urenverantwoording (Bijlage 3)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een lijst met benodigdheden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Vul het urenverantwoordeingformulier in
• Lijst met benodigdheden voor de uitvoering van de opdrachten
• Planning werkzaamheden
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Adviseren budgetconfiguratie
• Werkbon 2 - Voorbereidende werkzaamheden Technisch Ontwerp (TO)
• Werkbon 3 - Installeren en configureren Windows server volgens TO
• BIJLAGE: bijlage 2 pt 7 werkopdrachten it solutions.doc
• BIJLAGE: TO Projecttaak 7 IT Solutions.pdf
• Uitwerking Werkbon 3
4 Uitvoeren
• Installeer en configureer de Windows client en het algemene Workstation
 
5 Uitvoeren
• Installeer en configureer het draadloos netwerk
• Werkend netwerk volgens eisen van TO
6 Uitvoeren
• Installeer en configureer het Document Management System (DMS)
• Bijgewerkte versie van TO
• Ingevuld formulier Urenverantwoording
• Ingevuld POP-formulier
7 Uitvoeren
• Installeer en configureer een DMDB
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 7 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 5 pt 7 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (Bijlage 1)
• Bijgewerkt en ondertekend urenverantwoordingsformulier
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (Bijlage 4)
• Ingevulde Monitor (Bijlage 6)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak IHWP, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Assemblage
• Zoekopdracht 16
 
2 Patchen
• Zoekopdracht 17
 
3 SCSI
• Zoekopdracht 18
 
4 • Zoekopdracht 19
 
5 • Zoekopdracht 20
 

Vak IHW, Auteur FLC01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Aries - Unit 11 - Les 41: BIOS-instellingen
41.1 Hoofdmenu
41.2 Het geavanceerde menu
41.3 Het menu beveiliging
41.4 Het menu energiebeheer
41.5 Het opstartmenu
41.6 Afsluiten en opslaan
Samenstelling van een server
13 assembleren PC indiv
 
2Herhaling Unit 8 t/m 10 ivm hertoets.
16 BIOS instellingen
17 SCSI instellingen harddisken van een gegeven type
Samenstelling van een server
13 assembleren PC indiv
 
3Hertoets Unit 8 t/m 10
17 SCSI instellingen harddisken van een gegeven type
18 Back-up systemen
Patchen
14 Patchen
 
4Aries - Unit 9 - Les 36: Standaard poorten voor randapparatuur, kabels en stekkers
36.1 Fysieke poorten versus logische poorten
36.2 Parallelle poort
36.3 Seriλle poort
36.4 Parallel versus Serieel
36.5 Universal Serial Bus (USB)
36.6 Standaard kabels en stekkers Voor randapparatuur
18 Back-up systemen
19 RAID systemen.
14 Patchen
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
 
5 19 RAID systemen.
14 Patchen
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
 
6Aries - Unit 10 - Les 38: Netwerkkaart en netwerk hardware
38.1 Wat is een netwerkinterfacekaart (NIC)?
38.2 Hoe workt een NIC?
38.3 Typen NIC
38.4 Een NIC kiezen
38.5 Netwerkmedia
38.6 Standaard netwerk hardware
20 Blade servers
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
 
7Aries - Unit 10 - Les 39: Netwerken (OPTIONEEL)
39.1 Wat is netwerken?
39.2 Typen netwerken
39.3 Netwerktopologiλn
39.4 Netwerkarchitecturen
39.5 Distributie van hulpmiddelen over het netwerk
20 Blade servers
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
 
8Aries - Unit 10 - Les 40: Het Internet (OPTIONEEL)
40.1 Hoe werkt het Internet?
40.2 Hoe kunt u op Internet aansluiten?
40.3 Vertrouwd raken met Internet
uitloop
15 2 SCSI harddisken inbouwen.
• Optioneel Storingen
 

Vak NED, Auteur HLS12, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Nederlands
• Introductie blok 4 Nederlands
  
2Theorie spreken, gesprekken voeren en feedback geven
• TB Spreken 2F Les 1 + 2
Uitleg opdracht 1 spreekplan
• Opdracht 1 maak een spreekplan
• TB SPREKEN 2F Les 1 + 2 maken
 
3Uitleg en planning. Opdracht 2: presenteren 2F. Uitleg exameneisen.
• TB Gesprekken voeren 2F Les 1 + 2 + 3 maken
• TB Gesprekken voeren 2F Les 1, 2 en 3
Voorbereiden presentatie
• Oefenen in de klas met korte opdrachten. Uitleg doel, samenhang, publiek enz.
 
4Theorie presenteren + non-verbale communicatie
• Theorie feedback geven en ontvangen (oefenen)
• TB Gesprekken voeren 2F Les 4 +5+ 6 maken
• TB Gesprekken voeren 2F Les 4, 5 en 6
voorbereiden presentatie
• Opdracht 2: presentatie af
 
5• TB Gesprekken voeren 2F Les 7 en 8
• TB Gesprekken voeren 2F Les 7 EN 8
1e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback
 
6Uitleg opdracht 3: Gesprekken voeren
2e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback
• Opdracht 3 Opzet GV m.hulst@rocleiden.nl
 
7UITLOOP
Werken aan opdracht 3: gesprek voorbereiden
 
8 3e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback
• Opdracht 3: Filmpje GV m.hulst@rocleiden.nl
 
8 4e ronde presentaties + geven en ontvangen feedback
 
9HERKANSINGEN
  

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PvA
  

Vak ISW, Auteur KLP01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 8 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Packet tracer: DHCP
• WeekOpdracht P2W1
INTERNET: Packet-Tracer-DHCP-Setup
 
2Wat is DHCP
• WeekOpdracht P2W2
INTERNET: configure tcp ip to use dhcp and a static ip address at the same time.htm
 
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9 Afronden alle opdrachten, voorbereiden op presentatie
 

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer
Oriënteren
• Bestudeer READER
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
• Vul je POP formulier in
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Begeleidershandleiding - Projecttaak 8 IT Solutions 2. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: bijlage 1 pt 8 pop.doc
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Maak een werkverdeling (plannen werkzaamheden)
• Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen,
• benodigde hardware
• Planning werkzaamheden
3 Uitvoeren
• Werkbon 1 - Configureren server
• Werkbon 2 - Configureren client
• Werkbon 3 - Oplossen storingen Active Directory
• BIJLAGE: 2 - Werkbonnen IT Solutions
• Werkbonnen (bijlage 2)
• Ingevuld portfolioformulier
4 Uitvoeren
• Werkbon 4 - Oplossen storing na update
• Werkbon 5 - Oplossen storing audio
• Werkbon 6 - Toevoegen client aan domein
 
5 Uitvoeren
• Werkbon 7 - Onderzoeken eisen serverruimte
• Werkbon 8 - Installeren en configureren werkstations
• Werkbon 9 - Onderzoeken Windows upgrade
• BIJLAGE: bijlage 9 pt 8 storingen op het client.doc
• BIJLAGE: bijlage 10 pt 8 troubleshooting.doc
 
6 Uitvoeren
• Werkbon 10 - Beveiligen en Preventeren
• Werkbon 11 - Oplossen storingen op het client - server systeem
• Werkbon 12 - Windows Server Security Configuration Wizard
• BIJLAGE: bijlage 11 pt 8 het maken van een asr back.doc
• BIJLAGE: bijlage 7 pt 8 beveiligings en preventiemaatregelen.doc
 
7 Uitvoeren
• Werkbon 13 - Onderzoeken ARBO voorschriften
• Werkbon 14 - System Information for Windows (SIW)
• Werkbon 15 - Automated System Recovery (ASR)
 
8 Opleveren en evalueren
• BIJLAGE: bijlage 3 pt 8 functioneringsformulier.doc
• BIJLAGE: bijlage 4 pt 8 monitor.doc
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
• Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3)
• Ingevulde monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 9 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Gedrag & cult./PvA
  

Vak PRJ, Auteur DANBOL, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2
Oriënteren
• Bestudeer reader
• Lees bijlage 7A en 7B
• Maak een lijst met uit te voeren werkzaamheden
• Schrijf op wat je wel kunt en wat niet
READER: M. Brok, E. Kanis (2008). Projecttaak 9 Op de Servicedesk. Stchting Consortium Beroepsonderwijs
• BIJLAGE: 1 - POP Formulier
• BIJLAGE: 7 - Procedures
• Doel van de projecttaak (een A4)
• Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1)
2 Plannen en voorbereiden
• Vul je POP formulier in
• Een actielijst waarop je de punten uit deze fase afvinkt
3 Uitvoeren
• Incident 1
• Incident 2
• Incident 3
• BIJLAGE: 2 - Werkopdrachten Amerijck
• Een afdruk van de bestede uren en bijzonderheden van elk incident
• Een FAQ-lijst (al dan niet digitaal)
4 Uitvoeren
• Incident 4
• Incident 5
• Incident 6
• BIJLAGE: 8 - Beoordelingsformulieren
• Ingevulde beoordelingsformulieren Servicedesk communicatie (bijlage 8)
5 Uitvoeren
• Incident 7
• Incident 8
• Incident 9
• Ingevulde functioneringsformulieren docent en student (tussenevaluatie)
• Bijgewerkt Portfolio
6 Uitvoeren
• Incident 10
• Incident 11
• Incident 12
 
7 Uitvoeren
• Incident 13
• Incident 14
• Incident 15
 
8 Opleveren en evalueren
• Bijgewerkt Portfolio
• POP
• Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3)
• Geaccordeerde urenverantwoording
• Ingevulde Monitor (bijlage 4)
9 Opleveren en evalueren
 
10 Opleveren en evalueren
 

Vak BDK, Auteur ING02, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Gedrag & cult
  

Vak ALA, Auteur MMONF, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 10 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1Inleiding Servicedesk
• Wat is een Servicedesk
• Wat is een Helpdesk
• Ervaring in vorige stage met het werken op een Servicedesk
• lesmateriaal van StichtingPraktijkLeren.nl
Verkenning en omgaan met leeromgeving StichtingPraktijkLeren
• Registreren bij StichtingPraktijkLeren.nl mbv leerlingnummer@student.idcollege.nl
INTERNET: servicedesk-amerijck-ict-20
 
2Bedrijfsprocessen
INTERNET: deel-1-procesdenken
  
3Werk van een ICT-beheerder
  
4Kennismaking ITIL 1v4
  
5Vervolg ITIL 2v4
  
6Vervolg ITIL 3v4
  
7Vervolg ITIL 4v4
  
8ITIL basiskennis en bedrijfsprocessen herhalen ivm de toets
  
9ITIL basiskennis en bedrijfsprocessen herhalen ivm de toets
  
10Toets
• KGC Gebruikersondersteuning
 • Toets

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 11 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Stage niveau 3
 

Vak BPV, Auteur LKV01, Niveau 3, Cohort 2023, Periode 12 | PDF

LesweekTheoriePraktijkEvaluatie
1 Stage niveau 3