Auteur: KT003 | Alle Rijen | PDF | RTF

Programma ICT Academie

Overzicht | Detail | Lesvoorbereiding
Planning | Mesoplus | Leereenheid
ALA | OKV
Documentatie

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 OriŽntatie 1 ; OriŽntatie 2 ;  Les 1; Les 2;     
2 Handig optellen ; Handig aftrekken ;  Les 3; Les 4;     
3 Vermenigvuldigen ;  Les 5;     
4 Delen ; Optellen en aftrekken 1 ;  Les 6; Les 7;     
5 Optellen en aftrekken 2 ; Vermenigvuldigen en delen 1 ;  Les 8; Les 9;     
6 Vermenigvuldigen en delen 2 ; Breuken 1 ;  Les 10; Les 11;     
7 Breuken 2 ; Procenten 1 ; Breuken en procenten ;  Les 12; Les 13; Les 14;     
8 Evaluatie vermenigvuldigen, breuken, procenten;       

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Procenten 2 ; Decimalen ;  Les 15; Les 16;     
2 Decimalen 2 ; Breuken 3 ;  Les 17; Les 18;     
3 Schatten ; Verhoudingen ;  Les 19; Les 20;     
4 Lengte en omtrek ; Inhoud en bytes ;  Les 21; Les 22;     
5 Gewicht ; Temperatuur en tijd ;  Les 23; Les 24;     
6 Referentiematen ;  Les 25;     
7 EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten;       

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 5 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Begrippen Les 1    
2 Vormen Les 2    
3 Grootheden Les 3    
4 Plaatsbepalen Les 4    
5 Hoeken Les 5    
6 Meten Les 6    
7 EINDTOETS Meten en Meetkunde      

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 2, Cohort 2024, Periode 6 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Diagrammen en grafieken  Les 1    
2 Diagrammen  Les 2    
3 Regelmaat  Les 3    
4 Regelmaat en getallen  Les 4    
5 EINDTOETS Verbanden      

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Rekenen zonder rekenmachine; OriŽntatie;  Les 1; Les 2;     
2 Negatieve getallen; Optellen en aftrekken;  Les 3; Les 4;     
3 Vermenigvuldigen en delen; Afronden met breuken en kommagetallen;  Les 5; Les 6;     
4 Rekenen met de rekenmachine; Rekenen in toepassingssituaties;  Les 7; Les 8;     
5 Breuken en procenten 1; Breuken en procenten 2;  Les 9; Les 10;     
6 Breuken en procenten 3; Verhoudingen;  Les 11; Les 12;     
7 Schaal; Breuken en procenten 3;  Les 13; Les 14;     
8 EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten;       

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Schaal Les 1    
2 Tijd Les 2    
3 Omtrek, oppervlakte en inhoud Les 3    
4 Samengestelde grootheden Les 4    
5 Figuren Les 5    
6 Meten en Meetkunde in het verkeer  Les 6    
7 Meten in recepten †Les 7    
8 Meten en meetkunde in huis Les 8    
9 Meten en meetkunde in de tuin Les 9    
10 EINDTOETS Meten en Meetkunde      

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 3, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gegevens verwerken Les 1    
2 Gegevens samenvatten Les 2    
3 Rekenen met tabellen 1 Les 3    
4 Rekenen met tabellen 2 Les 4    
5 Drie soorten grafieken Les 5    
6 LesFormules Les 6    
7 Formule en getal Les 7    
8 Diagrammen en grafieken Les 8    
9 EINDTOETS Verbanden      

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 1 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Rekenen zonder rekenmachine; Grote getallen;  Les 1; Les 2;     
2 Regels voor de volgorde van bewerkingen; Optellen en aftrekken in dagelijkse situaties;  Les 3; Les 4;     
3ē combineren
Vermenigvuldigen en delen in dagelijkse situaties; Combineren van bewerkingen in berekeningen;  Les 5; Les 6;     
4 Breuken, procenten en decimalen; Rekenen met procenten in dagelijkse situaties;  Les 7; Les 8;     
5 Verhoudingen; Rekenen met verhoudingen in dagelijkse situaties;  Les 9; Les 10;     
6 EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten;       

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 2 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Schaal Les 1    
2 Tijd Les 2    
3 Omtrek, oppervlakte en inhoud Les 3    
4 Samengestelde grootheden Les 4    
5 Figuren Les 5    
6 Meten en Meetkunde in het verkeer Les 6    
7 Meten in recepten Les 7    
8 Meten en meetkunde in huis Les 8    
9 Meten en meetkunde in de tuin Les 9    
10 EINDTOETS Meten en Meetkunde Les 1    

Vak REK, Auteur KT003, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

LesweekLeerdoelTheorieLesstofPraktijkOpdrachtEvaluatieMiddelenTijd
1 Gegevens verwerken Les 1    
2 Gegevens samenvatten Les 2    
3 Rekenen met tabellen 1 Les 3    
4 Rekenen met tabellen 2 Les 4    
5 Ritme en regelmaat Les 5    
6 Grafieken en diagrammen Les 6    
7 Delen door vermenigvuldiging Les 7    
8 EINDTOETS Verbanden